Slovenský jazyk
:: Predmety >> Slovenský jazyk ::

Predmetová komisia Slovenského jazyka - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Figuľová Viktória Mgr. Haššová Veronika (veronika.hassova@gt12.sk) t.č. na MD
viktoria.figulova@gt12.sk  Mgr. Kamhalová Vladimíra (vladimira.kamhalova@gt12.sk)
  PhDr. Štefancová Miroslava (miroslava.stefancova@gt12.sk)
  Mgr. Zoričáková Bibiána (bibiana.zoricakova@gt12.sk)

 

 

Pre maturantov       

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

 

Autori a štandardizované literárne diela

 

 

Slovenská literatúra

 

Poézia   Próza   Dráma
H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber)  

M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie

  J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch
J. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery   J. G. Tajovský: Maco Mlieč   J. G. Tajovský: Statky-zmätky
S. Chalupka: Mor ho!   Timrava: Ťapákovci   I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva
A. Sládkovič: Marína (vlastný výber)   M. Urban: Živý bič   M. Lasica – J. Satinský: Soirèe

J. Botto: Smrť Jánošíkova

  J. Cíger Hronský: Jozef Mak    
J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko   D. Chrobák: Drak sa vracia    
I. Krasko: (vlastný výber)   P. Jilemnický: O dvoch bratoch    
J. Smrek: (vlastný výber)   A. Bednár: Kolíska    
R. Dilong: (vlastný výber)   L. Mňačko: Ako chutí moc    
M. Válek: (vlastný výber)   D. Dušek: Kufor na sny    
M. Rúfus: (vlastný výber)        
J. Urban: (vlastný výber)        
         

 

 

 

Svetová literatúra

 

Sofokles: Antigona
W. Shakespeare: Hamlet
Molière: Lakomec
E. M. Remarque: Na západe nič nové
A. S. Puškin: Kapitánova dcéra
J. D. Salinger: Kto chytá v žite

 

 

   Súťaže

 

Olympiáda zo SJL   

 

- školské kolo 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutoční 23. 10. 2019 (písomná časť)
 
- súťaží sa v troch kategóriách:
 
kategória C – žiaci tercie a kvarty
 
kategória B – žiaci kvinty a sexty, žiaci 1. a 2. ročníka štvorročného a bilingválneho štúdia
 
kategória A – žiaci septimy a oktávy, žiaci 3. a 4. ročníka štvorročného a bilingválneho štúdia

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín          

 

 

 

 

         

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019

 

 

 

 

10. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať

- súťaž je určená pre žiakov prímy až kvarty
 
- termín prihlásenia do súťaže je do 26. 9. 2019 (prihlasuje sa škola, nie jednotlivec)
 
- záujem hláste a súťažné práce odovzdajte učiteľom SJL

 

 

 

 

8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu

 

- do súťaže sa môžu zapojiť žiaci kvinty až oktávy, žiaci štvorročného a bilingválneho štúdia
 
- termín prihlásenia do súťaže je do 30. 9. 2019 (prihlasuje sa škola, nie jednotlivec)
 
- záujem hláste a súťažné práce odovzdajte učiteľom SJL

 

 

 

 

 

Pri príležitosti 45. výročia našej školy vyhlasujeme literárno-výtvarnú súťaž  Moja GT12

 

- súťaží sa v poézii (najmenej 20 veršov), próze (opis, rozprávanie, úvaha, báj, sci-fi) alebo výtvarných prácach (maľba, kresba, grafika, koláž)
 
- termín ukončenia súťaže je do 6. 12. 2019
 
- súťažné práce odovzdajte učiteľom SJL
 
 
Súťažné témy:
 
  • Škola o 100 rokov
  • GT12 a ja
  • Moja vysnívaná škola
  • História mojej školy
 
Súťažné kategórie:
 
  1. kategória: žiaci prímy až kvarty
  2. kategória: žiaci kvinty až oktávy
  3. kategória: žiaci štvorročného a bilingválneho štúdia

 
 
 
Šaliansky Maťko

 

- súťaž v prednese slovenských povestí určená pre žiakov prímy a sekundy osemročného gymnázia
 
- bližšie informácie nájde tu: http://www.salianskymatko.sk/

 

 

 

 

Ohnivé pero

 

- súťaž mikropoviedok v žánroch fantastiky organizované redakciou denníka Fandom.sk
 
- bližšie informácie nájde tu: https://www.fandom.sk/clanok/ozivene-pero

 

 

 

 

Literárne Košice J. Štiavnického

 

- autorská literárna súťaž pre detských autorov, do súťaže sa môžu zapojiť žiaci prímy až kvarty
 
 
 
 
Literárne exkurzie 

           

   Dňa 24. septembra sa uskutočnila literárno-historická exkurzia, ktorej sa zúčastnili žiaci I. AB, I. BB a kvinty OA. Spoznávanie literárnej histórie mesta sa začalo v ranných hodinách návštevou Dreveného artikulárneho kostola a Nového evanjelického kostola. Následne sa žiaci presunuli do Lyceálnej knižnice, najväčšej historickej knižnice v Strednej Európe, kde mali možnosť vidieť knihy ešte zo 16. storočia. V nej sa vďaka odbornému výkladu dozvedeli o študentskom živote P. O. Hviezdoslava, M. Kukučina či J. Kráľa. V popoludňajších hodinách sa žiaci presunuli do kaštieľa Strážky v Spišskej Belej, kde mali možnosť prezentovať svoje umelecké schopnosti vďaka tvorivým dielňam. Deň obohatený o nové poznatky a zážitky sa ukončil vo večerných hodinách.

 

 

Potulky mestom s Kolcunom

 

   Dňa 25. septembra žiaci I. AB, I. BB a kvinty OA strávili príjemný a veľmi zaujímavý deň v centre nášho mesta so sprievodcom, spisovateľom, učiteľom, moderátorom vlastnej talkshow Milan Kolcunom. Vďaka pútavému výkladu sa naši žiaci dozvedeli „pikošky“, legendy o dominantách mesta a mohli si tak dotvoriť obraz o živote, kultúre a histórii Košíc. 

 

Naše úspechy  

 

 

 

 

 

Aktivity

              

Pri príležitosti 45. výročia našej GT12 pripravujeme spolu so žiakmi výročný časopis pre malých aj veľkých, ktorý bude plný zaujímavého čítania, aktualít, našich spomienok. Každý si v ňom nájde to svoje. 

 

 

 

 

DOD

 

Dňa 31. 1. 2020 aj tento školský rok pripravujeme Deň otvorených dverí, kde sa v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra budú môcť žiaci piateho ročníka základných škôl zabaviť so slovenčinou a vybrať si, čo ich zaujíma a žiaci deviateho ročníka sa dozvedia viac o prijímacích skúškach na našu školu a predmete akademická debata.

 

 


Ako vás hodnotíme

 

 

 Zaujímavé stránky

 

- prehľad webových stránok, ktoré ponúkajú materiály zo slovenského jazyka a literatúry

 

 

Časopisy  

 

Knižná revue   https://www.litcentrum.sk/casopis/knizna-revue
Svet literatúry   https://svetliteratury.ff.cuni.cz/

 

 

Online slovníky 

  

Slovníky online   https://slovnik.juls.savba.sk/
Krátky slovník slovenského jazyka   http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html
Synonymický slovník   http://www.juls.savba.sk/synonymicky_slovnik.html
Slovník cudzích slov   http://www.cudzieslova.sk/
Slovník slovenského jazyka   http://www.slex.sk/

 

 

Elektronické knihy   

 

Zlatý fond denníka SME   https://zlatyfond.sme.sk/
Online knižnica v češtine   http://ld.johanesville.net/dila/knihy

 

 

   

Literatúra   

 

Album slovenských spisovateľov   https://www.litcentrum.sk/
Album svetovej literatúry   www.literatura.kvalitne.cz

 

 

Iné    

 

Jazyková poradňa   https://jazykovaporadna.sme.sk/
Ústav slovenskej literatúry   http://www.uslit.sav.sk/KSL.html
Rádio Litera   https://litera.rtvs.sk/
Knihovnícky portál   http://www.infolib.sk/sk/
Slovenský jazyk do vrecka   http://slovencina.vselico.com/