Slovenský jazyk
:: Predmety >> Slovenský jazyk ::

Predmetová komisia Slovenského jazyka - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Figuľová Viktória Mgr. Hanzeľová Veronika
  Mgr. Maďarová Klára
  Mgr. Petrušková Beáta

 

Naši žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Za reprezentáciu im veľmi pekne ďakujeme, k víťazstvám blahoželáme a sme na nich hrdí. Prezrite si ich úspechy.

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

 

Stránka bola zmenená: 14.09.2018 15:38:24