Slovenský jazyk
:: Predmety >> Slovenský jazyk ::

,,Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše.“ 

                                                                                                  Jozef Štolc

 

Predmetová komisia Slovenského jazyka - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

PhDr. Štefancová Miroslava 

miroslava.stefancova@gt12.sk

Mgr. Figuľová Viktória 

viktoria.figulova@gt12.sk

 

Mgr. Haššová Veronika 

veronika.hassova@gt12.sk,  t.č. na MD

 

Mgr. Kamhalová Vladimíra 

vladimira.kamhalova@gt12.sk

 

Mgr. Zoričáková Bibiána

bibiana.zoricakova@gt12.sk

 

 

Pre maturantov       

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

 

Autori a štandardizované literárne diela

 

 

Slovenská literatúra

 

Poézia   Próza   Dráma
H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber)  

M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie

  J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch
J. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery   J. G. Tajovský: Maco Mlieč   J. G. Tajovský: Statky-zmätky
S. Chalupka: Mor ho!   Timrava: Ťapákovci   I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva
A. Sládkovič: Marína (vlastný výber)   M. Urban: Živý bič   M. Lasica – J. Satinský: Soirèe

J. Botto: Smrť Jánošíkova

  J. Cíger Hronský: Jozef Mak    
J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko   D. Chrobák: Drak sa vracia    
I. Krasko: (vlastný výber)   P. Jilemnický: O dvoch bratoch    
J. Smrek: (vlastný výber)   A. Bednár: Kolíska    
R. Dilong: (vlastný výber)   L. Mňačko: Ako chutí moc    
M. Válek: (vlastný výber)   D. Dušek: Kufor na sny    
M. Rúfus: (vlastný výber)        
J. Urban: (vlastný výber)        
         

 

 

 

Svetová literatúra

 

Sofokles: Antigona
W. Shakespeare: Hamlet
Molière: Lakomec
E. M. Remarque: Na západe nič nové
A. S. Puškin: Kapitánova dcéra
J. D. Salinger: Kto chytá v žite

 

 

Záujmová činnosť v školskom roku 2022/2023

    

  • Zmaturuj zo slovenčiny: Mgr. Zoričáková, PhDr. Štefancová
  • Školský časopis: PhDr. Štefancová
  • Čitateľský klub – medzi riadkami: Mgr. Kamhalová
  • Argumentácia a kritické myslenie: Mgr. Figuľová

 

 

Súťaže

 

Olympiáda zo SJL   

Súťaží sa v troch kategóriách:

kategória C – žiaci tercie a kvar
kategória B – žiaci kvinty a sexty, žiaci 1. a 2. ročníka štvorročného a bilingválneho štúd
kategória A – žiaci septimy a oktávy, žiaci 3. a 4. ročníka štvorročného a bilingválneho štúdia

 

  

Hviezdoslavov Kubín       

Recitačná súťaž všetkých vekových kategórií.

 

         

Súťaž k medzinárodnému dňu školských knižníc

Podujatie na tému: Ako máme radi našu školskú knižnicu.

 

 

Záložka do knihy spája školy

- medzinárodná súťaž medzi českými a slovenskými školami na podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh
- téma 13. ročníka pre osemročné gymnázium (príma- kvarta): Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie
- téma 11. ročníka pre stredné školy: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...

 

  

Šaliansky Maťko

Súťaž v prednese slovenských povestí určená pre žiakov prímy a sekundy osemročného gymnázia.

  

 

Ohnivé pero

Súťaž mikropoviedok v žánroch fantastiky organizované redakciou denníka Fandom.sk

 

 

Svätoplukovo kráľovstvo

Literárno-výtvarná súťaž s možnosťou zapojiť sa aj s elektronickými dielami (videofilmy, vlogy, prezentácie, počítačové hry).

 

 

Esej Jána Johanidesa

Esej inšpirovaná citátmi od autora Jána Johanidesa.

 

 

Štúrovo pero

Súťaž školských časopisov, novinárskych príspevkov.

 
 

Literárne Košice J. Štiavnického

 Autorská literárna súťaž pre detských autorov, do súťaže sa môžu zapojiť žiaci prímy až kvarty.

 
 
 
 
Literárne exkurzie 

           

 

  • Literárno-geografická exkurzia Kežmarok
  • Literárno-geografická exkurzia Orava, Liptov
  • Po stopách Rómea a Júlie v Taliansku 
  • Literárno-francúzska exkurzia Paríž
  • Potulky mestom s Kolcunom

 

 

 

 

Školský časopis

 

Školský časopis na našej škole funguje už roky, hoci s malými prestávkami. Názov Gete Magazine dostal v školskom roku 2019/2020. Iniciatívu prevzali naši kreatívni študenti, ktorí ho zapĺňajú zaujímavými rubrikami o školských akciách, aktivitách. Nechýbajú ani vtipné interview s absolventmi našej školy, učiteľmi, žiakmi. Priestor v ňom má aj vlastná tvorba z pera našich študentov. 

 

 

 Ako vás hodnotíme

 

Kritéria hodnotenia

diktátov

podľa stupnice:

         

Hodnotenie

tematických

previerok:

           

Kontrolné

slohové

práce:

          

Kontrolné

slohové práce

INTG:

             
0 -1 chyba –  1    100 – 90% - 1   28 – 26 b - 1   20 – 18 b - 1
2 - 3 chyby – 2   89 – 75% - 2   25 – 21 b - 2   17 – 15 b - 2
 4 - 7 chýb  –  3   74 – 65% - 3   20 – 14 b - 3   14 – 11 b - 3
8 - 10 chýb – 4   64 – 50% - 4   10 –  7 b -  4   10 –  7 b -  4
11 – viac    –  5   49 – 0%  -  5   6 –  0 b - 5   6 –  0 b - 5

 

 

  

 Zaujímavé stránky

 

Prehľad webových stránok, ktoré ponúkajú materiály zo slovenského jazyka a literatúry

 

 

Časopisy  

 

Knižná revue   https://www.litcentrum.sk/casopis/knizna-revue
Svet literatúry   https://svetliteratury.ff.cuni.cz/

 

 

Online slovníky 

  

Slovníky online   https://slovnik.juls.savba.sk/
Krátky slovník slovenského jazyka   http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html
Synonymický slovník   http://www.juls.savba.sk/synonymicky_slovnik.html
Slovník cudzích slov   http://www.cudzieslova.sk/
Slovník slovenského jazyka   http://www.slex.sk/

 

 

Elektronické knihy   

 

Zlatý fond denníka SME   https://zlatyfond.sme.sk/
Online knižnica v češtine   http://ld.johanesville.net/dila/knihy

 

 

   

Literatúra   

 

Album slovenských spisovateľov   https://www.litcentrum.sk/
Album svetovej literatúry   www.literatura.kvalitne.cz

 

 

Iné    

 

Jazyková poradňa   https://jazykovaporadna.sme.sk/
Ústav slovenskej literatúry   http://www.uslit.sav.sk/KSL.html
Rádio Litera   https://litera.rtvs.sk/
Knihovnícky portál   http://www.infolib.sk/sk/
Slovenský jazyk do vrecka   http://slovencina.vselico.com/