Slovenský jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2012/2013 >> Slovenský jazyk ::

  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - krajské kolo

 Martina Ladányiová zo VI. OB sa stala úspešnou riešiteľkou tohto kola a umiestnila sa na krásnom 4. mieste. Za reprezentáciu ďakujeme a blahoželáme.
 
 
  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

 Na našej škole prebehlo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá prebehla v dvoch kategóriáh.

 

Kategória A   1. miesto - Lenka Medvecová - VIII. OA
  2. miesto - Ladislav Perduk - 4. A
  3. miesto - Nika Konrádyová - 4. B
                       Viktoória Polahárová - 3. A

 

Kategória B   1. miesto - Martina Ladányiová -VI. OB
  2. miesto - Nikola Katonová - VI. OB
  3. miesto - Miroslava Filčáková - 1. AB

 

Víťazom blahoželáme.

 

Do krajského kola postupujú Lenka Medveová a Martina Ladányiová

 

 

  • SLOVO AKO DAR - Sárova Bystrica

V Michalovciach sa 25. októbra 2012 konala krajská súťaž mladých moderátorov SLOVO AKO DAR - Sárova Bystrica. Podujatie zorganizovalo Zemplínske osvetové stredisko kultúrne zariadenie KSK o s finančnou podporou MK SR.

 

Tejto súťaže sa zúčastnila ja naša žiačka Andrea Klemová (VII. OC), ktorá v krajskom kole vo svojej kategórii tejto súťaže získala krásne 3. miesto.

 

Fotogalériu z tejto súťaže môžete nájsť tejto linke.

 

 

  • MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2012

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne vyhlásilo súťaž Mladá slovenská poviedka 2012. Do tejto celoštátnej súťaže poslalo svoje poviedky 104 mladých autorov.
 
Medzi inými aj naša žiačka Daniela Ferková (V. OB), ktorá vo svojej kategórii získala 1. miesto poviedkou Na vysokých podpätkoch.
 
Viac o tejto súťaži sa dozviete na tejto linke alebo aj na tejto.