Slovenský jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2015/2016 >> Slovenský jazyk ::

 

 

Jean Alex Schablik (I. OA) - 3. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii prednes poézie

 

Jarčuška Michal (IV. OA) - 4. - 7. miesto v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Stránka bola zmenená: 27.04.2016 12:13:08