Slovenský jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2016/2017 >> Slovenský jazyk ::

 

  • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

 

 

20.3.2017 sa konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde Adam Pavlovič (I. OA) reprezentoval našu školu a získal čestné uznanie v kategórii prednes poézie.

 

 

 

 

  • Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov

 

19.12.2016 sa konal 5. ročník súťažnej prehliadky výtvarnej a literárnej tvorivosti žiakov Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov konanej v rámci projektu "P. O. Hviezdoslav a Stropkov" a realizovanej s finančnou podporou Matice slovenskej.

V kategórii literárna tvorba žiakov stredných škôl získala Alžbeta Bujdošová (III. AB) 1. miesto.

 

 

  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

 

Kategória A      Kategória B
1. miesto - Bednáriková Zuzana (IV.BB)
2. miesto - Antalová Lucia (VII. OA)
3. miesto - Heželová Ema (VII. OA)
 

1. miesto: Barényiová Jana Alexandra (VI. OB)

2. miesto: Šoltýsová Kristína (VI. OA)

3. miesto: Mackových Ivana (V. OA)