Slovenský jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2019/2020 >> Slovenský jazyk ::

Dňa 18. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

 PRÓZA                                      

     

 

     II. kategória 

          1. E. Miľovčíková

          2. D. Hancinová

          3. -

 

     III. kategória

          1. A. Pavlovič

          2. D. Kalakajová

          3. T. Pribulová

 

 

 

 

 

POÉZIA


     II. kategória 

          1. Ž. Chladná

          2. N. Lengová

          3. -


     III. kategória

          1. -

          2. M. Mikušáková

          3. A. Sabolová

 

     IV. kategória

          1. N. Vargovčíková

          2. A. Müllerová

          3. S. Antošová

Do ďalšieho kola recitačnej súťaže postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. Všetkým srdčene gratulujeme! 

 

 

13. 2. 2020

sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry  

Šimon Šoltés z VIII.OA - úspešný riešiteľ

Gratulujeme. 

 

 

2. ročník medzinárodnej literárnej súťaže POCTA RÁZUSOVCOM

Júlia Jakubeková zo IV. AB získala ČESTNÉ UZNANIE za literárnu prácu NEHODA

 Srdečne gratulujeme.

 

Súťažný príbeh si budete môcť prečítať v druhom čísle časopisu GETE MAGAZINE.

 

 

 

Žiaci našej školy sa zapojili do literárnej súťaže 100 slov o Európe, ktorú vyhlásilo informačné centrum Europe Direct Košice. Cieľom súťaže bolo spoznať pocity, myšlienky a dojmy občanov Slovenskej republiky na tému 15 rokov v EÚ.

 

Porotcovia o víťazoch rozhodli takto: 

1. miesto - Barbora Miľovčíková - Šťastie,VIII. OB 

3. miesto - Zuzana Orinčáková - Mier, sloboda, demokracia, IV. AB

Srdečne gratulujeme.

Víťazné texty si budete môcť prečítať v druhom čísle školského časopisu GETE MAGAZIN.

 

 

 

 

olympiáda zo SJL 12.11.2019

KATEGÓRIA A:

1. miesto - Š. Šoltés - VIII.OA -  postup do Krajského kola 

2. miesto - B. Miľovčíková - VIII.OA

3. miesto - D. Šimko - VIII.OA

KATEGÓRIA B: 

1. miesto - A. Műllerová - VI.OB - postup do Krajského kola

2. miesto -  M. Dzurušová - VI.OB

3. miesto - D. Semancová - II.BB

KATEGÓRIA C:

1. miesto - M. Šoltés - IV.OA - postup do Krajského kola

2. miesto - M. Horňáková - IV.OA

3. miesto - A. Sviatková - IV.OB

Všetkým srdečne gratulujeme!

 

 

 

Šaliansky Maťko - recitácia slovenských povestí

1.miesto - Dominika Hancinová - I.OA

2. miesto - Ema Miľovčíková - I.OA

3. miesto Anna Wolczková - I.OA

Srdečne blahoželáme!