Slovenský jazyk
:: Úspechy >> 2020/2021 >> Slovenský jazyk ::

Olympiáda zo slovenského jazyka

     Aj tento rok sa naši študenti zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

     Tí najlepší nás budú reprezentovať na Okresnom kole OSJL.

Víťazi:

     kategória A        1. miesto: Veronika Bodnárová III. BB

     kategória B        1. miesto Ivana Dorčáková, IV. OA

     kategória C        1. miesto: Anna Jacková, III. OA

Gratulujeme!