Program Študentskej rady
:: Školské aktivity >> Študentská rada >> Program Študentskej rady ::

Šk. rok 2012/2013


September

Otvorenie školského roku (5.9.2012)
Prvé zasadnutie ŠR (9.9.2012)
Vyhlásenie súťaže Putovný pohár GT12 (9.9.2012)

Október

Imatrikulácia žiakov 8-ročného gymnázia (12.10.2012)
Imatrikulácia žiakov 4-ročného a 5-ročného gymnázia (15.10.2012)

November

Deň otvorených dverí

December

Najvianočnejšia trieda školy
Mikulášska párty

Január

Hodnotenie práce v 1. polroku

Február

Valentínska párty

Marec

Deň učiteľov

Apríl

Veľkonočná párty

Máj

Rozlúčka s maturantami

Jún

Voľba predsedu ŠR na ďalšie funkčné obdobie
Finančná bilancia
Fotenie žiakov GT12
Vianočná akadémia (22.12.2012)