Študentská firma
:: Školské aktivity >> Študentská firma ::

Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť poskytuje mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.
Programy podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Stretávame sa tu s praktickou stránkou podnikania.
Program a práca v študentskej spoločnosti učí umeniu komunikácie, študenti si osvojujú zásady práce v tíme, overujú schopnosť viesť kolektív a precvičujú si úlohu zamestnanca. Učí nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovedným, vedieť sa rozhodovať, viesť firmu a komunikovať na verejnosti. 
 

Zoznam doterajších študentských spoločností

2016/2017: A.S.A.P., JA Firma

2015/2016: Glory, JA Firma

2014/2015: Victory

2013/2014: Beyond

2012/2013: INfinity, š.s

2011/2012: ShowTeam, š.s, Easters, š.s

2010/2011: BOOM, š.s

2009/2010: RIO, š.s

2008/2009: TOFU, š.s

2007/2008: Buy Us, š.s

2006/2007: Gt-Group, š.s

2005/2006: NaEx, š.s

2004/2005: Absolute Business, š.s

2003/2004: Optis, š.s

2002/2003: Atric, š.s

2001/2002: Nico, š.s

2000/2001: Arez, š.s