Študentská rada
:: Školské aktivity >> Študentská rada ::

Predseda: Kristián Tomčo
 
 


    
1. podpredseda: René Reho
2. podpredseda: Laura Fotulová
Koordinátor: RNDr. Mária Hajduková
Zástupcovia tried:
Vivien Vámosová - I. OA
David Sušina - I. OB
Veronika Tomčová - II. OA
Katarína Kollárová - III. OA
Marek Čontofalský - III. OB
Dávid Janko - IV. OA
Juraj Mrázik - IV. OB
Martin Mikloš - V. OA
Damián Jankov - VI. OA
Lívia Sokolová - VII. OA
Ivan Kovaľ - II. A
Radka Goliášová - III. A
Gabriel Tamáš - IV. A
Richard Manica - I. AB
Marcel Buday - II. AB
Jaroslav Mathes - III. AB
Gregor Slodičák - III. BB
Oliver Rácz - IV. AB
Zuzana Bednáriková - IV. BB