Školský parlament
:: Školské aktivity >> Školský parlament ::

Koordinátor: Mgr. Bibiána Zoričáková
 
 


    
Predseda: Mariana Chomová III.BB
Podpredseda: Lenka Nemčíkova VI.OA
 
Zástupcovia tried:
I.AB – Lea V. Zalomová
I.BB – Jana Orlejová
II.AB – David Spurný
II.BB – Nina Kovačíková
III.AB – Svetlana Pribišová
III.BB – Mariana Chomová
IV.AB – Stanislav Barica
IV.BB – Štefánia Harčárová
V.AB – Lejla Drvenica
V.BB – Veronika Bodnárová
I.A – Jakub Hudák
II.A – Paulína Hudáková
III.A – Vanesa Vaňurová
IV.A – Michal Subovics
I.OA – Matúš Šefara
II.OA – Dominika Kolinovská
III.OA – Nina Jančošeková
IV.OA – Bianca Szilasiová
V.OA – Emma Šipošová
VI.OA – Lenka Nemčíková
VII.OA – Ema Ordzovenská
VIII.OA – Veronika Tomčová