Telesná a športová výchova
:: Úspechy >> Z archívu >> 2012/2013 >> Telesná a športová výchova ::

  • 555 KRUHOV

Dňa 7. 3. 2013 CVČ Domino organizovalo 10. ročník súťaže o Putovný pohár primátora mesta Košice v šporrtovej streľbe zo vzduchovej pušky pod názvom 555 KRUHOV.

 
Mišo Janko (V. OA), Jakub Kalmár (V. OA) a Matej Horváth v kategórii družstiev starších žiakov obsadili krásne 3. miesto.
 
Blahoželáme k presnej muške.

 

 

 

  •  Streľba

 
 
 
21. 11. 2012 sa naša škola zúčastnila obvodného kola Košice II v športovej streľbe zo vzduchovej pušky kategória staršie žiactvo, kde sme získali krásne 2. miesto.

 

 

 

 

 

  • Baketbal

 

 

 

21. 11. 2012 sa chlapci našej školy zúčastnili regionálneho kola chlapcov stredných škôl v baketbale, kde získali 5. miesto.