Telesná a športová výchova
:: Predmety >> Telesná a športová výchova ::

Predmetová komisia Telesnej a športovej výchovy - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Sokol Jozef Mgr. Lukáč Milan (milan.lukac@gt12.sk)
(jozef.sokol@gt12.sk) Mgr. Králik Pavol (pavol.kralik@gt12.sk)
  PaedDr. Perjéssy Csaba (csaba.perjessy@gt12.sk)

 

Súťaže, projekty, olympiády:

  

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk