Telesná a športová výchova
:: Predmety >> Telesná a športová výchova ::

Predmetová komisia Telesnej a športovej výchovy - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Sokol Jozef Mgr. Lukáč Milan
  Mgr. Králik Pavol
  PaedDr. Perjéssy Csaba

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 14.09.2018 15:45:26