Slovencina Anglictina
Telesná výchova
:: Úspechy >> 2017/2018 >> Telesná výchova ::

 

  • Streľba

 

 

 

17.1.2018 sa uskutočnilo 3. kolo Mestskej streleckej ligy, kde Daniel Hartai (III.OA) získal 6. miesto a Lenka Bidulská (IV.OB) získala 2. miesto.

 

 

 

 

  • Streľba

 

 

 

13.12.2017 sa uskutočnilo 2. kolo Mestskej streleckej ligy, kde Daniel Hartai (III.OA) získal 5. miesto a Lenka Bidulská (IV.OB) získala 6. miesto.

 

 

 

 

  • Plávanie

 

1.12.2017 sa v rámci 10. ročníka dlhodobých športových súťaží uskutočnila súťaž v plávaní. V kategóriach plávanie dievčat 50m prsia získala Liliana Kolesárová (IV.OB) 1. miesto.

 
 

 

  • Bedminton

 

7.11.2017 sa uskutočnilo regionálne finále v bedmintone dievčat, kde naše družstvo získalo 4. miesto.

 

 

 

 

  • Bedminton

 

 

17.10.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo v bedmintone chlapcov, kde naše družstvo získalo 1. miesto.

 

 

 

Stránka bola zmenená: 22.01.2018 10:19:52