Slovencina Anglictina
Telesná výchova
:: Úspechy >> 2018/2019 >> Telesná výchova ::

 

Volejbal -      

EŐTVŐS CUP

 

22. ročník volejbalového turnaja v Debrecíne.

 

 

Naše dievčatá sa zúčastnili v dňoch 21. - 23. august 2018

volejbalového turnaja, kde skončili na krásnom 6 mieste z 32 družstiev.

 

 

BLAHOŽELÁME!!! 

 

Stránka bola zmenená: 05.10.2018 07:59:04