Telesná výchova
:: Úspechy >> Z archívu >> 2019/2020 >> Telesná výchova ::

 

V dňoch 24. a 26.2.2020 sa uskutočnilo regionálne kolo v basketbale dievčat.
 
 
 
 
Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:
Kristína Mackulinová,
Petra Findríková,
Ivana Dorčáková,
Emma Müllerová
a Eva Staniková.
 
Snaha našich dievčat vyústila do 5. miesta.
Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

 

 

 11.11.2019

2.miesto na obvodnom kole florbal ZŠ.
Srdečne blahoželáme!

 

18.11.2019

Dnes SK Liga Florbal víťazne.

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

21.11.2019

Dnes SK Liga florbal aj dievčatá - bojovali.

Srdečne blahoželáme!