Telesná výchova
:: Úspechy >> 2019/2020 >> Telesná výchova ::

 11.11.2019

2.miesto na obvodnom kole florbal ZŠ.
Srdečne blahoželáme!

 

18.11.2019

Dnes SK Liga Florbal víťazne.

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

21.11.2019

Dnes SK Liga florbal aj dievčatá - bojovali.

Srdečne blahoželáme!
Stránka bola zmenená: 07.02.2020 20:26:00