Termíny konania EČ a PFIČ MS 2021
:: Informácie >> Maturitné skúšky >> Termíny EČ a PFIČ MS 2021 ::

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

 

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

 
 
Deň Dátum Predmet Čas administrácie Čistý čas na prácu
 

EČ sa nebude konať

PFIČ od 12.04.2021

SJL EČ: 100 min., PFIČ: 150 min. 250 min.
 

EČ sa nebude konať

PFIČ od 12.04.2021

ANJ B2

ANJ C1

EČ: 120 min., PFIČ: 60 min.

EČ: 150 min., PFIČ: 90 min.

180 min.

240 min.

EČ sa nebude konať

PFIČ od 12.04.2021

NEJ B2, FRJ B2 EČ: 120 min., PFIČ: 60 min. 180 min.
 

EČ sa nebude konať

MAT EČ: 150 min. 150 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kód školy na Maturitu 2021: 681016
  •  Každý žiak si musí pamätať svoje rodné číslo, ktoré uvedie na odpoveďový hárok!!!
  • Každý žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz pre prípadné overenie totožnosti!!!
  • Žiak musí včas zaujať svoje miesto pri EČ (zo SJL, AJ, NJ, MAT - o 9.15 hod.).
  • Žiak musí včas zaujať svoje miesto pri PFIČ zo SJL o 12.15 hod. a pri PFIČ z AJ resp. NJ o 12.25 hod.!!!
  • Počas EČ a PFIČ musia byť vypnuté mobily, je zakázané ich používanie na chodbách počas administrácie testov!!!
  • Žiak môže použiť pomôcky podľa Prílohy k MS 2020 - pokyny pre žiakov (čierne alebo modré prepisovacie pero, bez mobilu).