Slovencina Anglictina
Termíny konania EČ a PFIČ MS 2017
:: Informácie >> Maturitné skúšky >> Termíny EČ a PFIČ MS 2017 ::

Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) bude prebiehať v dňoch 14. 3. 2017 - 16. 3. 2017 (utorok - štvrtok)
 
Deň Dátum Predmet Čas administrácie Čistý čas na prácu
Utorok 14. 3. 2017 SJL EČ: 100 min., PFIČ: 150 min. 250 min.
Streda 15 3. 2017

ANJ B2

ANJ C1

EČ: 120 min., PFIČ: 60 min.

EČ: 150 min., PFIČ: 90 min.

180 min.

240 min.

15 3. 2017 NEJ B2, FRJ B2 EČ: 120 min., PFIČ: 60 min. 180 min.
Štvrtok 16. 3. 2017 MAT EČ: 150 min. 150 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kód školy na Maturitu 2017: 681016
  •  Každý žiak si musí pamätať svoje rodné číslo, ktoré uvedie na odpoveďový hárok!!!
  • Každý žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz pre prípadné overenie totožnosti!!!
  • Žiak musí včas zaujať svoje miesto pri EČ (zo SJL, AJ, NJ, MAT - o 9.15 hod.).
  • Žiak musí včas zaujať svoje miesto pri PFIČ zo SJL o 12.15 hod. a pri PFIČ z AJ resp. NJ o 12.25 hod.!!!
  • Počas EČ a PFIČ musia byť vypnuté mobily, je zakázané ich používanie na chodbách počas administrácie testov!!!
  • Žiak môže použiť pomôcky podľa Prílohy k MS 2014 - pokyny pre žiakov (čierne alebo modré prepisovacie pero, bez mobilu).

 

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. apríla 2017.

Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR.
Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2017.
Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.
Stránka bola zmenená: 22.02.2017 17:51:08