Termíny konania EČ a PFIČ MS 2019
:: Informácie >> Maturitné skúšky >> Termíny EČ a PFIČ MS 2019 ::

Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) bude prebiehať v dňoch 12. 3. 2019 - 14. 3. 2019 (utorok - štvrtok)
 
Deň Dátum Predmet Čas administrácie Čistý čas na prácu
Utorok 12. 3. 2019 SJL EČ: 100 min., PFIČ: 150 min. 250 min.
Streda 13 3. 2019

ANJ B2

ANJ C1

EČ: 120 min., PFIČ: 60 min.

EČ: 150 min., PFIČ: 90 min.

180 min.

240 min.

13 3. 2019 NEJ B2, FRJ B2 EČ: 120 min., PFIČ: 60 min. 180 min.
Štvrtok 14. 3. 2019 MAT EČ: 150 min. 150 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kód školy na Maturitu 2019: 681016
  •  Každý žiak si musí pamätať svoje rodné číslo, ktoré uvedie na odpoveďový hárok!!!
  • Každý žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz pre prípadné overenie totožnosti!!!
  • Žiak musí včas zaujať svoje miesto pri EČ (zo SJL, AJ, NJ, MAT - o 9.15 hod.).
  • Žiak musí včas zaujať svoje miesto pri PFIČ zo SJL o 12.15 hod. a pri PFIČ z AJ resp. NJ o 12.25 hod.!!!
  • Počas EČ a PFIČ musia byť vypnuté mobily, je zakázané ich používanie na chodbách počas administrácie testov!!!
  • Žiak môže použiť pomôcky podľa Prílohy k MS 2018 - pokyny pre žiakov (čierne alebo modré prepisovacie pero, bez mobilu).

 

Stránka bola zmenená: 05.03.2019 11:19:30