Umenie a kultúra - Dejiny umenia
:: Predmety >> Umenie a kultúra - Dejiny umenia ::

Predmetová komisia Umenie a kultúra, Dejiny umenia:

 

Vyučujúca:

  Mgr. Vámosová Vladimíra

 

Predmet "Dejiny umenia" sa vyučuje v maturitnom ročníku ako voliteľný maturitný predmet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Súťaže:

 

 Cieľové požiadavky na maturitné skúšky z predmetu DEJINY UMENIA  si môžete bližšie preštudovať na stránke  www.statpedu.sk

 

Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

 

Stránka bola zmenená: 24.04.2018 20:41:45