Uznanie jazykového certifikátu
:: Informácie >> Maturitné skúšky >> Uznanie jazykového certifikátu ::

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva, že došlo k zrušeniu vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka.

 

Podľa prechodného ustanovenia k tejto úprave riaditeľ školy mohol prijať žiadosť o náhradu MS z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a žiak si mohol uplatniť jeho rozhodnutie v školskom roku 2014/2015.

 

V školskom roku 2020/2021 si žiak nemôže uplatniť náhradu maturitnej skúšky.