Umiestnenie absolventov
:: Študenti >> 5-ročné bilingválne štúdium >> Umiestnenie absolventov ::

Absolventi V.AB a V.BB 2018/2019

triedni profesori Mgr. Viktor Zeher a Mgr. Peter Leško

 

Univerzita Swansea, Veľká Británia

Psychológia, Veľká Británia

UCN Aalborg, marketing Dánsko

Manažment v Dánsku

Psychológia, Univerzita v Groningene

Univerzita Viedeň, Rakúsko

Vysoká škola aplikovaných vied, Darmstadt, Nemecko

UK Praha MAT-FYZ

Medzinárodné vzťahy, Moskva

Univerzita Hradec Králové, ČR

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe

Religionistika, Masarykova univerzita Brno, ČR

Podniková ekonomika a manažment, Masarykova univerzita Brno, ČR

Univerzita Palackého v Olomouci

Architektúra, ČVÚT Praha, ČR

Lekárska fakulta, Karlova univerzita, Praha

Vysoká škola technická  Brno, ČR

Vysoká škola ekonomická Praha, ČR

fakulta odevov a textilu, UJEP, Ústi n. Labem, ČR

Ekológia, UHK, Hradec Králové, ČR

Medzinárodné vzťahy v nemeckom jazyku, UK Bratislava

Lekárska fakulta, UPJŠ

Ekonomický fakulta TUKE

Banícka fakulta TUKE

Stavebná fakulta TUKE

Letecká fakulta TUKE

Lekárska fakulta UPJŠ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

EU Bratislava, informatika

Manažment, Prešovská univerzita

Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice

 

 

 

Absolventi V.AB a V.BB 2017/2018

triedni profesori doc. RNDr. Ján Degro, CSc. a Mgr. Andrea Kmecová

 

Greenwich School of Management London, Great Britain

Masarykova univerzita Brno, ČR

Vysoká škola technická  Brno, ČR

Vysoká škola ekonomická Praha, ČR

Právnická fakulta, Karlova univerzita v Prahe, ČR

ČVÚT Praha, ČR

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe

Lekárska fakulta, Karlova univerzita v Prahe, ČR

Ekonomická univerzita, Bratislava

Ekonomická fakulta TUKE

Sociálne a ekonomické vedy UK, Bratislava

Informatika, TUKE

Lekárska fakulta UPJŠ

Filozofická fakulta UPJŠ

Manažment a cestovný ruch, Prešovská univerzita

 

 

 

Absolventi V.AB 2016/2017

triedna profesorka Mgr. Zuzana Turzáková

 

University College of Northern Denmark, Aalborg- Hotel and restaurant management

Fakulta psychológie, Amsterdam, Holandsko

Manažment, Mníchov, Nemecko

Greenwich School of Management London, Great Britain

Farmaceutická fakulta, Hradeck Králové, ČR

Politológia, Karlova Univerzita v Prahe, ČR

Ekonomická univerzita TUKE

Informatika TUKE

Právnická fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Fakulta tel.výchovy a športu, Prešovská univerzita

Fakulta chem. a potravinárskej technológie