Slovencina Anglictina
V. AB

Triedny profesor: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

 

Zoznam žiakov

Blašková Gabriela       Mašlej Adrian
Dankovčík Tomáš   Mecko Dominik Ján
David Richard   Orlejová Martina
Dešková Soňa   Pangrácová Petra
Faith Richard   Poláková Ivana
Findriková Simona   Rácz Oliver
Gordan Miroslav   Rohaľová Františka
Guzlejová Martina   Rujáková Bianka
Halászová Patrícia   Rusnáková Viktória
Havranová Gabriela   Sidorjáková Silvia
Horváthová Lýdia   Ščambora Dominik
Kráľovská Kristína   Šimko Ján
Lacková Greta   Škumaničová Gabriela
    Šurányi Jaroslav

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Anglický jazyk: Mgr. Fafrak Marián, Mgr. Kasardová Nikola

Nemecký jazyk: Mgr. Kušnírová Miroslava

Francúzsky jazyk: Mgr. Šariščanová Bronislava

Biológia: Mgr. Handlovičová Júlia

Geografia: Mgr. Hroteková Lucia

Občianska náuka: Mgr. Fafrak Marián

Umenie a kultúra: Mgr. Vámosová Vladimíra

Konverzácia v anglickom jazyku: Mgr. Fafrak Marián, Mgr. Kasardová Nikola

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Kronová Mária

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Kmecová Andrea, Mgr. Fafrak Marián, Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Seminár z dejepisu: Mgr. Szilágyiová Martina, Mgr. Šullová Viktória

Dejiny umenia: Mgr. Vámosová Vladimíra

Seminár z chémie: Mgr. Kovaľová Renáta

Seminár z biológie: Mgr. Handlovičová Júlia

Seminár z geografie: PaedDr. Píšová Iveta

Seminár z matematiky: Mgr. Tudjová Zuzana

Seminár z informatiky: Ing. Kovaříková Mária
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Antoni Michal

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:57:17