Slovencina Anglictina
V. AB

Triedny profesor: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

 

Zoznam žiakov

Blašková Gabriela       Mašlej Adrian
Dankovčík Tomáš   Mecko Dominik Ján
David Richard   Orlejová Martina
Dešková Soňa   Pangrácová Petra
Faith Richard   Poláková Ivana
Findriková Simona   Rácz Oliver
Gordan Miroslav   Rohaľová Františka
Guzlejová Martina   Rujáková Bianka
Halászová Patrícia   Rusnáková Viktória
Havranová Gabriela   Sidorjáková Silvia
Horváthová Lýdia   Ščambora Dominik
Kráľovská Kristína   Šimko Ján
Lacková Greta   Škumaničová Gabriela
    Šurányi Jaroslav

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Anglický jazyk:

Nemecký jazyk:

Francúzsky jazyk:

Konverzácia v anglickom jazyku:

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Spoločenskovedný seminár:

Seminár z dejepisu:

Seminár z chémie: 

Seminár z biológie: 

Seminár z geografie:

Seminár z matematiky:

Seminár z informatiky:
Telesná výchova - chlapci:
Telesná výchova - dievčatá:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 17:45:47