Užitočné odkazy
:: Študenti >> 5-ročné bilingválne štúdium >> Užitočné odkazy ::

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z ANGLICKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ C1

http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/nove/anglicky-jazyk-c1.pdf

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV Z DRUHÉHO VYUČOVACIEHO JAZYKA ÚROVNE C1 PRE EXTERNÚ ČASŤ A PÍSOMNÚ FORMU INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

https://www.nucem.sk/dl/755/Specifikacia_testu_C1_MS_2018_web.pdf

 

BRITISH COUNCIL

http://learnenglish.britishcouncil.org/