Slovencina Anglictina
V. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> V. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Jana Vodarčíková

 

Zoznam žiakov

Anjelová Adriána   Janko Dávid
Antošová Soňa        Juhásová Martina
Beráneková Sofia   Kačmariková Olívia
Bučková Alexandra   Kollárová Natália Sofia
Collins Evelina Lea   Komárek Matúš
Čider Jakub   Kopp Marcel
Ficeriová Lucia   Kulík Martin
Frajtko Tobiáš   Linkeschová Lucia
Gedrová Alexandra   Rajdošová Kristína
Ha Khanh Lila   Štubendeková Petra
Horňáková Martina   Vargová Dominika
Hvizdoš Dominik   Vargová Michaela
Ivanecká Petra    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:

Francúzsky jazyk:

Dejepis:
Občianska náuka: 

Matematika:

Informatika:

Fyzika:

Chémia:

Biológia:
Geografia:
Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:15:17