Slovencina Anglictina
V. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> V. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Jana Vodarčíková

 

Zoznam žiakov

Anjelová Adriána   Hvizdoš Dominik
Antošová Soňa        Janko Dávid
Beráneková Sofia   Juhásová Martina
Bučková Alexandra   Kačmariková Olívia
Čider Jakub   Komárek Matúš
Ficeriová Lucia   Kopp Marcel
Frajtko Tobiáš   Kulík Martin
Gedrová Alexandra   Linkeschová Lucia
Ha Khanh Lila   Štubendeková Petra
Horňáková Martina   Vargová Dominika
    Vargová Michaela

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Maďarová Klára
Anglický jazyk: Mgr. Kmecová Andrea, Mgr. Šullová Viktória
Nemecký jazyk: Mgr. Struckelová Gabriela

Francúzsky jazyk: Mgr. Horváthová Katarína

Dejepis: Mgr. Szilágyiová Martina
Umenie a kultúra: Mgr. Vámosová Vladimíra

Matematika: Mgr. Vodarčíková Jana

Informatika: Mgr. Knapíková Ivana, Mgr. Vodarčíková Jana

Fyzika: Mgr. Filipová Lenka

Chémia: RNDr. Hajduková Mária

Biológia: Mgr. Handlovičová Júlia
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Králik Pavol
Telesná a športová výchova - dievčatá: PaedDr. Perjéssy Csaba

Etická Výchova: Ing. Ballová Monika

Náboženská výchova: Mgr. Štieber Peter

Športové hry: PaedDr. Perjéssy Csaba

Konverzácia v nemeckom jazyku: Dr. Eilard De Boer Remmer

Sieťové technológie: Mgr. Šalagovičová Jana

Akademická debata: Mgr. Sopková Mária

Stránka bola zmenená: 28.09.2017 16:32:07