Slovencina Anglictina
V. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> V. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Viktória Figuľová

 

Zoznam žiakov

Andráš Michal           Morochovičová Radka
Andrejko Peter   Pán Anthony
Horváthová Lea   Rafaelová Sofia
Ilčinová Natália   Seligová Viktória
Jarčuška Michal   Sluk Patrik
Kijac Jozef   Smolko Alexander Kristián
Klimentová Sára   Sova Adam
Knutelský Samuel   Šimko Dennis
Kováčová Diana   Šoltés Šimon
Kužmová Alica Viktória   Tkáčová Lucia
Mackových Ivana   Tomášová Simona
Maršala Matúš   Valiková Bianka
Mikloš Martin   Vavrek Vratislav
Miľovčíková Barbora   Zemančík Daniel

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Viktória Figuľová
Anglický jazyk: Mgr. Peter Leško, Mgr. Martina Sovičová
Nemecký jazyk: Mgr. Katarína Demjanovičová, Mgr. Miroslava Kušnírová
Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Matematika: RNDr. Monika Kolinovská

Informatika: Mgr. Ivana Knapíková, Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Zuzana Tudjová
Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová

Chémia: Mgr. Malvína Černáková

Fyzika: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová

Sieťové technológie: Mgr. Jana Šalagovičová

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Valéria Cuprišinová, Dr. Remmer Eilard de Boer (lektor)

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná a športová výchova - dievčatá: Ing. Monika Ballová

Etická výchova: Ing. Monika Ballová

Náboženská výchova: Mgr. Pavol Bober

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 08:48:43