Slovencina Anglictina
VI. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VI. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Viktória Figuľová

 

Zoznam žiakov

Andráš Michal           Morochovičová Radka
Andrejko Peter   Pán Anthony
Horváthová Lea   Rafaelová Sofia
Ilčinová Natália   Seligová Viktória
Jarčuška Michal   Sluk Patrik
Kijac Jozef   Smolko Alexander Kristián
Klimentová Sára   Sova Adam
Knutelský Samuel   Šimko Dennis
Kováčová Diana   Šoltés Šimon
Kužmová Alica Viktória   Tkáčová Lucia
Mackových Ivana   Tomášová Simona
Maršala Matúš   Valiková Bianka
Mikloš Martin   Vavrek Vratislav
Miľovčíková Barbora   Zemančík Daniel

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Dejepis:
Matematika:

Informatika: 
Biológia:
Geografia:

Chémia:

Fyzika:

Umenie a kultúra:

Sieťové technológie:

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:

Etická výchova:

Náboženská výchova:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:15:10