Slovencina Anglictina
VI. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VI. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Tudjová

 

Zoznam žiakov

Dziaková Alexandra       Magyarová Mária
Eftimov Erik   Mišaga Ľuboslav
Filip Alexander   Nagyová Martina
Gašparík Matúš   Nevický Miloš
Jankov Damián   Pivarníková Tamara Emma
Josayová Natália   Pukán Patrik
Knappová Katarína   Šoltýsová Kristína
Kováčová Michaela   Valiková Viktória
Kuzárová Laura   Vődrős Tomáš
Lukács Adam   Zsóri Dávid

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Mária Sopková
Anglický jazyk: Mgr. Marián Fafrák, Mgr. Martina Sovičová
Nemecký jazyk: Mgr. Miroslava Kušnírová
Francúzsky jazyk: Mgr. Lucia Sčensná
Dejepis: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Občianska náuka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Matematika: Mgr. Zuzana Tudjová

Informatika: Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Zuzana Tudjová

Biológia: RNDr. Mária Hajduková
Fyzika: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.
Chémia: Mgr. Malvína Černáková

Geografia: PaedDr. Iveta Píšová

Sieťové technológie: Mgr. Jana Šalagovičová

Konverzácia v nemeckom jazyku: Dr. Remmer Eilard de Boer (lektor)

Finančná gramotnosť: Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Zuzana Tudjová

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Michal Antoni

Etická výchova: Ing. Monika Ballová

Náboženská výchova: Mgr. Pavol Bober


 

 

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 08:50:37