Slovencina Anglictina
VI. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VI. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Viktória Figuľová

 

Zoznam žiakov

Andráš Michal           Morochovičová Radka
Andrejko Peter   Pán Anthony
Horváthová Lea   Rafaelová Sofia
Ilčinová Natália   Seligová Viktória
Jarčuška Michal   Sluk Patrik
Kijac Jozef   Smolko Alexander Kristián
Klimentová Sára   Sova Adam
Knutelský Samuel   Šimko Dennis
Kováčová Diana   Šoltés Šimon
Kužmová Alica Viktória   Tkáčová Lucia
Mackových Ivana   Tomášová Simona
Maršala Matúš   Valiková Bianka
Mikloš Martin   Vavrek Vratislav
Miľovčíková Barbora   Zemančík Daniel

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Figuľová Viktória
Anglický jazyk: Mgr. Leško Peter, Mgr. Sovičová Martina
Nemecký jazyk: Mgr. Eliášová Michaela, Mgr. Kušnírová Miroslava
Dejepis: Mgr. Szilágyiová Martina

Občianska náuka: Mgr. Vámosová Vladimíra

Matematika: RNDr. Kolinovská Monika

Informatika: Mgr. Knapíková Ivan, Ing. Kovaříková Mária
Biológia: Mgr. Handlovičová Júlia
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta

Chémia: RNDr. Kolinovská Monika

Fyzika: Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.

Finančná gramotnosť: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Tudjová Zuzana

Sieťové technológie: Mgr. Šalagovičová Jana

Konverzácia v nemeckom jazyku: Dr. Eilard De Boer Remmer, Mgr. Kronová Mária

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Antoni Michal

Etická výchova: Ing. Ballová Monika

Náboženská výchova: Mgr. Štieber Peter

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:50:35