Slovencina Anglictina
VI. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VI. OB ::

Triedna profesorka: Mgr. Katarína Demjanovičová

 

Zoznam žiakov

Babejová Dominika      Melichar Aleš
Baculíková Tamara   Miškov Tomáš
Bakšiová Dominika   Neumannová Elisa
Barényiová Jana Alexandra   Nevrlý Filip
Demko Leonard   Oros Lea
Dzurovčínová Michaela   Petrušková Petra
Grečner Oliver   Reho René
Havaši Alex Stefan   Rendoš Matej
Jelč Matúš   Sesztáková Silvia
Kalmárová Dominika   Široký Martin
Kostová Barbara   Timko Bruno
Kubovič Radovan   Tomčo Kristián
Lietavová Lucia   Tomečková Iveta
    Žák Samuel 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Viktória Figuľová
Anglický jazyk: Mgr. Nikola Kasardová, PhDr. Zuzana Turzáková
Nemecký jazyk: Mgr. Katarína Demjanovičová
Dejepis: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Občianska náuka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.
Matematika: Mgr. Eva Findoráková
Biológia: RNDr. Lucia Baranková
Fyzika: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.
Chémia: Mgr.  Malvína Černáková

Geografia: PaedDr. Iveta Píšová

Informatika: Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Jana Šalagovičová

Sieťové technológie: Mgr. Jana Šalagovičová

Finančná gramotnosť: Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Zuzana Tudjová

Konverzácia v nemeckom jazyku: Dr. Remmer Eilard de Boer (lektor)
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Pavol Králik
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Michal Antoni

Etická výchova: Ing. Monika Ballová

Náboženská výchova: Mgr. Pavol Bober

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 08:51:03