Slovencina Anglictina
VII. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VII. OB ::

Triedna profesorka: Mgr. Katarína Demjanovičová

 

Zoznam žiakov

Babejová Dominika      Melichar Aleš
Baculíková Tamara   Miškov Tomáš
Bakšiová Dominika   Neumannová Elisa
Barényiová Jana Alexandra   Nevrlý Filip
Demko Leonard   Oros Lea
Dzurovčínová Michaela   Petrušková Petra
Grečner Oliver   Reho René
Havaši Alex Stefan   Rendoš Matej
Jelč Matúš   Sesztáková Silvia
Kalmárová Dominika   Široký Martin
Kostová Barbara   Timko Bruno
Kubovič Radovan   Tomčo Kristián
Lietavová Lucia   Tomečková Iveta
    Žák Samuel 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Dejepis:

Občianska náuka:
Matematika:
Biológia:
Fyzika:
Chémia:

Geografia:

Informatika:

Sieťové technológie:

Konverzácia v nemeckom jazyku:
Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:15:04