VIII. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VIII. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Tudjová

 

Zoznam žiakov

Dziaková Alexandra   Magyarová Mária
Filip Alexander   Mišaga Ľuboslav
Gašparík Matúš   Nagyová Martina
Jankov Damián   Nevický Miloš
Josayová Natália   Pivarníková Tamara Emma
Knappová Katarína   Pukán Patrik
Kováčová Michaela   Šoltýsová Kristína
Kuzárová Laura   Valiková Viktória
Lukács Adam   Vődrős Tomáš
    Zsóri Dávid

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:


 

 

Stránka bola zmenená: 07.09.2018 18:16:24