Slovencina Anglictina
VIII. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VIII. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

 

Zoznam žiakov

Antalová Lucia      Kuffa Klaudius
Arendárčik Adam František   Leng Adam
Baron Filip   Oriňák Andrej
Bialyová Laura   Seidenglanzová Stella
Buchelová Laura   Schirok Juliana
Cáriková Dominika   Sokolová Lívia
Heželová Ema   Szökeová Michaela
Kačmariková Michaela   Špirko Samuel
Kirchner Erik   Žec Matej
Krajč Kamil    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Francúzsky jazyk:

Konverzácia v anglickom jazyku:

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Spoločenskovedný seminár:

Seminár z dejepisu:

Seminár z biológie:

Seminár z chémie:

Seminár z geografie:

Seminár z matematiky:

Seminár z informatiky:

Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:

Športové hry:

 

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:14:59