VIII. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VIII. OB ::

Triedna profesorka: Mgr. Katarína Demjanovičová

 

Zoznam žiakov

Babejová Dominika      Melichar Aleš
Baculíková Tamara   Neumannová Elisa
Bakšiová Dominika   Nevrlý Filip
Barényiová Jana Alexandra   Oros Lea
Demko Leonard   Petrušková Petra
Dzurovčínová Michaela   Reho René
Grečner Oliver   Rendoš Matej
Havaši Alex Stefan   Sesztáková Silvia
Jelč Matúš   Široký Martin
Kalmárová Dominika   Timko Bruno
Kostová Barbara   Tomčo Kristián
Kubovič Radovan   Tomečková Iveta
Lietavová Lucia   Žák Samuel 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Stránka bola zmenená: 07.09.2018 18:17:50