Výchovné predmety
:: Predmety >> Výchovné predmety ::

Predmetová komisia výchovných predmetov - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Ing. Ballová Monika - etická výchova Mgr. Petrušková Beáta - výtvarná výchova
  Mgr. Sedláková Pavla - náboženská výchova
  Mgr. Sokolová Magdaléna - hudobná výchova
  Mgr. Štieber Pavol- náboženská výchova

 

Súťaže, projekty, olympiády:

Výsledné videá z projektov:

  1. Maľované Košice - Máme radi Slovensko (video),
  2. Slávni umelci a ich slávne diela, výtvarné techniky - Učím sa, učím ťa (video),
  3. Vlastný projekt pri príležitosti 40. výročia založenia školy - Báj o GT12 (video).

  

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 24.04.2018 20:44:30