Slovencina Anglictina
Výchovný poradca
:: Informácie >> Poradenstvo >> Výchovný poradca ::

Výchovné a kariérové poradenstvo zabezpečuje Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Konzultačné hodiny:

 • utorok po 11.00 až 12.00 po predchádzajúcej mailovej dohode, e-mail: ingridrodakova@gmail.com
 • streda 15.30 - 16.30 hod.

 

Škola spolupracuje so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Medická 2, Košice.

 

Kabinet  výchovného  poradenstva  ponúka:

 • kariérne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie:
  • informácie a materiály o VŠ na Slovensku a o štúdiu v zahraničí
  • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov s ŠVVP a ich zákonných zástupcov
 • sprostredkovanie:
  • odbornej pomoci v prípade výchovných, študijných alebo osobných problémov
  • profesijno-orientačného diagnostikovania

 

Nevieš kam na vysokú?

Tak v tomto prípade ti môžu pomôcť informácie, ktoré nájdeš na niektorej z nasledujúcich stránok:

 
 
 
 
   
   

  

 

Dôležité informácie potrebné pri vypĺňaní prihlášok na VŠ nájdete na nasledovných linkách:

Stránka bola zmenená: 04.10.2018 18:10:47