Vypĺňanie prihlášok na VŠ
:: Informácie >> Maturitné skúšky >> Vypĺňanie prihlášok na VŠ ::

8-ročné štúdium:

KÓD ŠKOLY: 000398900

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902573

ŠTUDIJNÝ ODBOR: GYMNÁZIUM - CUDZIE JAZYKY

STUPEŇ DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA: 5

 

4-ročné štúdium:

KÓD ŠKOLY: 000398900

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902J00

ŠTUDIJNÝ ODBOR: GYMNÁZIUM

STUPEŇ DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA: J

 

Vzory vyplnených prihlášok na vysoké školy a ďalšie informácie nájdete na tejto linke.

Stránka bola zmenená: 23.02.2016 09:34:52