Vypĺňanie prihlášok na VŠ
:: Informácie >> Maturitné skúšky >> Vypĺňanie prihlášok na VŠ ::

Základné údaje o škole:

Názov školy: Gymnázium                        
Ulica a číslo: Trebišovská 12
Mesto: Košice
PSČ: 040 11
Kód strednej školy (ičo): 000 398 900


Osemročné štúdium:

Kód študijného odboru: 7902 J 00 

Študijný odbor: gymnázium - osemročné štúdium

 

Štvorročné štúdium:

Kód študijného odboru: 7902 J 00
Študijný odbor: gymnázium

 

Päťročné štúdium:

Kód študijného odboru: 7902 J 74

Študijný odbor: bilingválne gymnázium

 

Vzory vyplnených prihlášok na vysoké školy a ďalšie informácie nájdete na tejto linke.