Výsledky prijímacej skúšky - 4 ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 4-ročné štúdium >> Výsledky prijímacej skúšky ::

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J, na školský rok 2018/2019, konaných v dňoch 14. 5. 2018  a 17. 5. 2018 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude:
  • od 21. 5. 2018 od 12.00 do 15.00 hod.,
  • alebo od 22. 5. 2018 do 24.5.2018 od 8.00 do 17.00 hod.,
  • alebo 25.5.2018 od 8.00 do 14.00 hod. v budove školy.
Ku zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

 
 
Stránka bola zmenená: 21.05.2018 11:23:15