Výsledky talentovej skúšky
:: Informácie >> Prijímačky >> 5-ročné bilingválne štúdium >> Výsledky talentovej skúšky ::

Výsledky talentových skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium, na školský rok 2018/2019, konanej dňa 9. 4. 2018 sú zverejnené na tejto linke.
Stránka bola zmenená: 11.04.2018 10:18:56