Zverejňovanie zmlúv
:: Informácie >> Zverejňovanie zmlúv ::

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
14.12.2018Zmluva o poskytovaní poradentstva a služiebstrana 1 - 3
03.07.2018Servisná zmluvastrana1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5
09.06.2018Zmluva o spolupráci na šk. rok 2018/2019strana 1, strana 2, strana 3
27.05.2018Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobystrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8, strana 9
12.04.2018Zmluva č. 50/018/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. 1strana 1, strana 2, strana 3
16.03.2018Dodatok č.1 k Zmluve č. 214042009strana 1, strana 2
06.02.2018Zmluva o uznaní maturitnej skúšky ako odbornej štátnej jazykovej skúškystrana 1, strana 2, strana 3
26.01.2018Zmluva o spoluprácistrana 1, strana 2, strana 3
23.01.2018Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťažístrana 1, strana 2, strana 3
18.09.2017Dodatok č. 4 k Individuálnej zmluve o energetických službáchstrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5
06.09.2017Zmluva o spolupráci, English camps, s. r. o.strana 1, strana 2, strana 3
01.03.2017Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytového priestorustrana 1, strana 2
22.02.2017Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťažístrana 1, strana 2, strana 3
31.01.2017Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci s English Camps s.r.o.
strana 1, strana 2
23.12.2016Zmluva o nájme časti spoločného priestorustrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8
16.12.2016Zmluva o činnosti na úseku civilnej ochranystrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5
12.09.2016Zmluva o spolupráci - English camps, s. r. o.strana 1, strana 2, strana 3
28.07.2016Zmluva o dielostrana 1, strana 2, strana 3
21.07.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Počítačové stoly"výzva
15.07.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Výmena svietidiel a elektroinštalačné práce"výzva
11.07.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Odvodnenie vonkajších základov školy"výzva
28.06.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky -  "Plastové okná do IT triedy"výzva
10.06.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Kancelársky nábytok do zborovne".výzva
07.06.2016Dodatok č. 5 k zmluve č. 5/2008 o nájme nebytových priestorovstrana 1, strana 2, strana 3, strana 4
30.05.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Výmena svietidiel a oprava elektr. inštalácie"
výzva
29.08.2015Zmluva o spolupráci - English camps, s. r. o.strana 1, strana 2, strana 3
12.03.2015Dodatok č. 4 k zmluve č. 5/2008 o nájme nebytového priestorustrana 1, strana 2
20.02.2015Zmluva č. 3/2015 o krátkodobom nájme nebytového priestorustrana 1, strana 2, strana 3
29.12.2014Zmluva o poskytovaní servisných služieb a kontrolnej činnosti na zariadeniach elektrického zabezpečovacieho systémustrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8
31.10.2014Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti pracovnej zdravotnej službystrana1, strana 2
10.09.2014Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebstrana 1, strana 2
27.08.2014Zmluva o spolupráci -English camps, s. r. o.strana 1, strana 2, strana 3
27.08.2014Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2008 o nájme nebytových priestorovstrana 1, strana 2
18.09.2013Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebstrana 1, strana 2
20.06.2013

Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží

zmluva
05.06.2013Dohoda o ukončení zmluvného vzťahustr. 1, str. 2
07.02.2013

Zmluva č. 1/2013 o poskytovaní služieb

strana 1, strana 2
03.02.2013Dodatok č. 2/2012 k zmluve o nájme nebytového priestorudodatok
14.01.2013Dohoda o ukončení zmluvného vzťahustrana 1, strana 2
20.12.2012Dodatok č. 1 k Individuálnej zmluve o energetických službách.

strana 1, strana 2, strana 3, príloha

12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 4príloha č. 4
12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 3strana 1, strana 2
12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 2príloha č. 2
12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 1bstrana 1, strana 2, strana 3
12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 1astrana 1, strana2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8, strana 9, strana 10, strana 11, strana 12, strana 13, strana 14, strana 15, strana 16, strana 17, strana 18, strana 19, strana 20, strana 21
12.11.2012Individuálna zmluva ÚKstrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8, strana 9, strana 10
10.09.2012Zmluva o dielo - reflexné fólie za radiátoryzmluva č. 5
04.07.2012Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác
strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6
03.02.2012Zmluva o dielo - Maľovanie
zmluva č. 3
11.04.2011Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebytového priestoru
strana 1, strana 2
31.03.2011Zmluva o dielo - Oprava posilňovne a sociálnych zariadení
strana 1, strana 2, strana 3

 

Objednávky:

Dátum:Predmet:Súbor:
20.07.2018Prehľad objednávok za rok 2018prehľad objednávok - rok 2018
12.12.2017Prehľad objednávok za rok 2017prehľad objednávok - rok 2017
23.12.2016Prehľad objednávok za rok 2016prehľad objednávok - rok 2016
17.12.2015Prehľad objednávok za rok 2015prehľad objednávok - rok 2015
19.12.2014Prehľad objednávok za rok 2014prehľad objednávok - rok 2014
10.08.2013Prehľad objednávok za rok 2013prehľad objednávok - rok 2013
14.01.2013Prehľad realizovaných zakázok nad 1 000 €prehľad zakázok
14.01.2013Prehľad objednávok za rok 2012
prehľad objednávok - rok 2012
20.04.2011Objednávka č. 22objednávka č. 22
15.04.2011Objednávka č. 21
objednávka č. 21
14.04.2011Objednávka č. 20objednávka č. 20
13.04.2011Objednávka č. 19objednávka č. 19
13.04.2011Objednávka č. 18objednávka č. 18
04.04.2011Objednávka č. 17objednávka č. 17
24.03.2011Objednávka č. 16objednávka č. 16
22.03.2011Objednávka č. 15objednávka č. 15
22.03.2011Objednávka č. 14objednávka č. 14
08.03.2011Objednávka č. 13objednávka č. 13
07.03.2011Objednávka č. 12objednávka č. 12
23.02.2011Objednávka č. 11objednávka č. 11
22.02.2011Objednávka č. 10objednávka č. 10
21.02.2011Objednávka č. 9objednávka č. 9
21.02.2011Objednávka č. 8objednávka č. 8
17.02.2011Objednávka č. 7objednávka č. 7
15.02.2011Objednávka č. 6objednávka č. 6
07.02.2011Objednávka č. 5objednávka č. 5
07.02.2011Objednávka č. 4objednávka č. 4
03.02.2011Objednávka č. 3objednávka č. 3
28.01.2011Objednávka č. 2objednávka č. 2
28.01.2011Objednávka č. 1objednávka č. 1

 

Faktúry:

Dátum:Predmet:Súbor:
júl 20, 2018Prehľad uhradených faktúr za rok 2018prehľad faktúr - rok 2018
dec 23, 2017Prehľad uhradených faktúr za rok 2017prehľad faktúr - rok 2017
dec 21, 2016Prehľad uhradených faktúr za rok 2016prehľad faktúr - rok 2016
dec 19, 2015Prehľad uhradených faktúr za rok 2015prehľad faktúr - rok 2015
dec 19, 2014Prehľad uhradených faktúr za rok 2014prehľad faktúr - rok 2014
aug 25, 2013Prehľad uhradených faktúr za rok 2013prehľad faktúr - rok 2013
jan 4, 2013Prehľad uhradených faktúr za rok 2012
prehľad faktúr - rok 2012
jan 11, 2011Faktúra za poskytované poradenské a preventívne psychologické službyfaktúra č. 8
jan 11, 2011Faktúra za odobratú elektrinufaktúra č. 7
jan 11, 2011Faktúra za odobraté obedyfaktúra č. 6
jan 11, 2011Faktúra za telefónfaktúra č. 5
jan 11, 2011Faktúra za telefónfaktúra č. 4
jan 10, 2011Faktúra za vodné a stočnéfaktúra č. 2
jan 10, 2011Faktúra za predplatné publikáciífaktúra č. 3
jan 1, 2011Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynufaktúra č. 1

 

Výzvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
24.05.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie vykonania prác: "Oprava stien v telocvični".

znenie výzvy
26.11.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie vykonania prác: „Oprava obkladov stien v suteréne“.

znenie výzvy


Stránka bola zmenená: 30.11.2018 17:43:16