Zverejňovanie výziev a zmlúv
:: Informácie >> Zverejňovanie výziev a zmlúv ::

Zmluvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
26.05.2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Nadácia VSE) - Relaxačná a vzdelávacia zelená zóna v átriu školyznenie
24.03.2022Zmluva o dielo - Výmena sklobetónovej steny v telocvičniznenie
07.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti spoločného priestoru č. 1/2016 - Delikomatznenie
05.11.2021Zmluva o výpožičke - výpočtovej techniky (monitorov)znenie
05.11.2021Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie 3. pavilónznenie
04.10.2021Zmluva o podpore výučby - EduScrumznenie
24.09.2021Zmluva o spolupráci - Biela pastelkaznenie
09.09.2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Modernejšia školaznenie
03.09.2021Zmluva o spolupráci - jazykový lektorznenie
03.08.2021Zmluva o poskytnutí grantu - Zdravé prostredie na školáchznenie
03.07.2021Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghuznenie
16.12.2020Rámcova zmluva o poskytnutí služieb - dezinfekcia školyznenie, Príloha č. 1
26.11.2020Zmluva o poskytnutí dotácie - Anglická knižnica so zázemím pre žiakov GT12znenie
04.09.2020Zmluva o spolupráci - jazykový lektorznenie
28.07.2020Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácieznenie
27.05.2020Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov (šatne a kabinet TV)znenie
10.03.2020Kúpna zmluva - IKT pomôcky k projektu "Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice"znenie
26.02.2020Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťažíznenie
25.02.2020Kúpna zmluva - literárne pomôcky k projektu "Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice"znenie
10.02.2020Dodatok k zmluve o nájme č. 214172019 (nájme telocvične)znenie
01.02.2020Zmluva o výkone činnosti na úseku COznenie
14.12.2019Servisná a materiálová zmluva - tlačstrana 1, strana 2, strana 3
11.12.2019Kúpna zmluva - učebné pomôcky k projektu "Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice"znenie
03.12.2019Profesionálny register - reklamné službystrana 1, strana 2
31.10.2019Zmluva o nájme č. 214172019 (nájme telocvične)strana 1 - 9
05.09.2019Zmluva o spolupráci (lektor)strana 1strana 2, strana 3, strana 4
23.08.2019Zmluva o spolupráci a licencia pre miestne cestrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.znenie
03.06.2019Zmluva o dielo č. 1/2019 (oprava stien telocvične)strana 1, strana 2, strana 3
17.05.2019Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej službystrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8, strana 9
04.03.2019Zmluva č. 49/049/5028 o financovaní a org. zabezpečení súťažístrana 1strana 2, strana 3
04.03.2019Zmluva o uznaní maturitnej skúšky ako odbornej štátnej jazykovaj skúškyznenie zmluvy
05.02.2019Zmluva o krátkodobom prenájme so Slov. debatnou asociácioustrana 1, strana 2, strana 3
14.12.2018Zmluva o poskytovaní poradentstva a služiebstrana 1 - 3
28.08.2018Dodatok č. 5 k Individuálnej zmluve o energetických službáchstrana 1, strana 2, strana 3
03.07.2018Servisná zmluvastrana1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5
09.06.2018Zmluva o spolupráci na šk. rok 2018/2019strana 1, strana 2, strana 3
27.05.2018Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobystrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8, strana 9
12.04.2018Zmluva č. 50/018/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. 1strana 1, strana 2, strana 3
16.03.2018Dodatok č.1 k Zmluve č. 214042009strana 1, strana 2
06.02.2018Zmluva o uznaní maturitnej skúšky ako odbornej štátnej jazykovej skúškystrana 1, strana 2, strana 3
26.01.2018Zmluva o spoluprácistrana 1, strana 2, strana 3
23.01.2018Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťažístrana 1, strana 2, strana 3
18.09.2017Dodatok č. 4 k Individuálnej zmluve o energetických službáchstrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5
06.09.2017Zmluva o spolupráci, English camps, s. r. o.strana 1, strana 2, strana 3
01.03.2017Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytového priestorustrana 1, strana 2
22.02.2017Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťažístrana 1, strana 2, strana 3
31.01.2017Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci s English Camps s.r.o.
strana 1, strana 2
23.12.2016Zmluva o nájme časti spoločného priestorustrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8
16.12.2016Zmluva o činnosti na úseku civilnej ochranystrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5
12.09.2016Zmluva o spolupráci - English camps, s. r. o.strana 1, strana 2, strana 3
28.07.2016Zmluva o dielostrana 1, strana 2, strana 3
21.07.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Počítačové stoly"výzva
15.07.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Výmena svietidiel a elektroinštalačné práce"výzva
11.07.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Odvodnenie vonkajších základov školy"výzva
28.06.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky -  "Plastové okná do IT triedy"výzva
10.06.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Kancelársky nábytok do zborovne".výzva
07.06.2016Dodatok č. 5 k zmluve č. 5/2008 o nájme nebytových priestorovstrana 1, strana 2, strana 3, strana 4
30.05.2016Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Výmena svietidiel a oprava elektr. inštalácie"
výzva
29.08.2015Zmluva o spolupráci - English camps, s. r. o.strana 1, strana 2, strana 3
12.03.2015Dodatok č. 4 k zmluve č. 5/2008 o nájme nebytového priestorustrana 1, strana 2
20.02.2015Zmluva č. 3/2015 o krátkodobom nájme nebytového priestorustrana 1, strana 2, strana 3
29.12.2014Zmluva o poskytovaní servisných služieb a kontrolnej činnosti na zariadeniach elektrického zabezpečovacieho systémustrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8
31.10.2014Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti pracovnej zdravotnej službystrana1, strana 2
10.09.2014Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebstrana 1, strana 2
27.08.2014Zmluva o spolupráci -English camps, s. r. o.strana 1, strana 2, strana 3
27.08.2014Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2008 o nájme nebytových priestorovstrana 1, strana 2
18.09.2013Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebstrana 1, strana 2
20.06.2013

Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží

zmluva
05.06.2013Dohoda o ukončení zmluvného vzťahustr. 1, str. 2
07.02.2013

Zmluva č. 1/2013 o poskytovaní služieb

strana 1, strana 2
03.02.2013Dodatok č. 2/2012 k zmluve o nájme nebytového priestorudodatok
14.01.2013Dohoda o ukončení zmluvného vzťahustrana 1, strana 2
20.12.2012Dodatok č. 1 k Individuálnej zmluve o energetických službách.

strana 1, strana 2, strana 3, príloha

12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 4príloha č. 4
12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 3strana 1, strana 2
12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 2príloha č. 2
12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 1bstrana 1, strana 2, strana 3
12.11.2012Individuálna zmluva ÚK - príloha č. 1astrana 1, strana2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8, strana 9, strana 10, strana 11, strana 12, strana 13, strana 14, strana 15, strana 16, strana 17, strana 18, strana 19, strana 20, strana 21
12.11.2012Individuálna zmluva ÚKstrana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7, strana 8, strana 9, strana 10
10.09.2012Zmluva o dielo - reflexné fólie za radiátoryzmluva č. 5
04.07.2012Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác
strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6
03.02.2012Zmluva o dielo - Maľovanie
zmluva č. 3
11.04.2011Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebytového priestoru
strana 1, strana 2
31.03.2011Zmluva o dielo - Oprava posilňovne a sociálnych zariadení
strana 1, strana 2, strana 3

 

Objednávky:

Dátum:Predmet:Súbor:
10.07.2023Prehľad objednávok za rok 2023prehľad objednávok - rok 2023
23.12.2022Prehľad objednávok za rok 2022prehľad objednávok - rok 2022
30.12.2021Prehľad objednávok za rok 2021prehľad objednávok - rok 2021
06.01.2021Prehľad objednávok za rok 2020prehľad objednávok - rok 2020
31.12.2019Prehľad objednávok za rok 2019prehľad objednávok - rok 2019
20.07.2018Prehľad objednávok za rok 2018prehľad objednávok - rok 2018
12.12.2017Prehľad objednávok za rok 2017prehľad objednávok - rok 2017
23.12.2016Prehľad objednávok za rok 2016prehľad objednávok - rok 2016
17.12.2015Prehľad objednávok za rok 2015prehľad objednávok - rok 2015
19.12.2014Prehľad objednávok za rok 2014prehľad objednávok - rok 2014
10.08.2013Prehľad objednávok za rok 2013prehľad objednávok - rok 2013
14.01.2013Prehľad realizovaných zakázok nad 1 000 €prehľad zakázok
14.01.2013Prehľad objednávok za rok 2012
prehľad objednávok - rok 2012
20.04.2011Objednávka č. 22objednávka č. 22
15.04.2011Objednávka č. 21
objednávka č. 21
14.04.2011Objednávka č. 20objednávka č. 20
13.04.2011Objednávka č. 19objednávka č. 19
13.04.2011Objednávka č. 18objednávka č. 18
04.04.2011Objednávka č. 17objednávka č. 17
24.03.2011Objednávka č. 16objednávka č. 16
22.03.2011Objednávka č. 15objednávka č. 15
22.03.2011Objednávka č. 14objednávka č. 14
08.03.2011Objednávka č. 13objednávka č. 13
07.03.2011Objednávka č. 12objednávka č. 12
23.02.2011Objednávka č. 11objednávka č. 11
22.02.2011Objednávka č. 10objednávka č. 10
21.02.2011Objednávka č. 9objednávka č. 9
21.02.2011Objednávka č. 8objednávka č. 8
17.02.2011Objednávka č. 7objednávka č. 7
15.02.2011Objednávka č. 6objednávka č. 6
07.02.2011Objednávka č. 5objednávka č. 5
07.02.2011Objednávka č. 4objednávka č. 4
03.02.2011Objednávka č. 3objednávka č. 3
28.01.2011Objednávka č. 2objednávka č. 2
28.01.2011Objednávka č. 1objednávka č. 1

 

Faktúry:

Dátum:Predmet:Súbor:
júl 10, 2023Prehľad uhradených faktúr za rok 2023prehľad faktúr - rok 2023
dec 23, 2022Prehľad uhradených faktúr za rok 2022prehľad faktúr - rok 2022
dec 30, 2021Prehľad uhradených faktúr za rok 2021prehľad faktúr - rok 2021
jan 6, 2021Prehľad uhradených faktúr za rok 2020prehlad faktúr - rok 2020
dec 31, 2019Prehľad uhradených faktúr za rok 2019prehľad faktúr - rok 2019
júl 20, 2018Prehľad uhradených faktúr za rok 2018prehľad faktúr - rok 2018
dec 23, 2017Prehľad uhradených faktúr za rok 2017prehľad faktúr - rok 2017
dec 21, 2016Prehľad uhradených faktúr za rok 2016prehľad faktúr - rok 2016
dec 19, 2015Prehľad uhradených faktúr za rok 2015prehľad faktúr - rok 2015
dec 19, 2014Prehľad uhradených faktúr za rok 2014prehľad faktúr - rok 2014
aug 25, 2013Prehľad uhradených faktúr za rok 2013prehľad faktúr - rok 2013
jan 4, 2013Prehľad uhradených faktúr za rok 2012
prehľad faktúr - rok 2012
jan 11, 2011Faktúra za poskytované poradenské a preventívne psychologické službyfaktúra č. 8
jan 11, 2011Faktúra za odobratú elektrinufaktúra č. 7
jan 11, 2011Faktúra za odobraté obedyfaktúra č. 6
jan 11, 2011Faktúra za telefónfaktúra č. 5
jan 11, 2011Faktúra za telefónfaktúra č. 4
jan 10, 2011Faktúra za vodné a stočnéfaktúra č. 2
jan 10, 2011Faktúra za predplatné publikáciífaktúra č. 3
jan 1, 2011Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynufaktúra č. 1

 

Výzvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
21.01.2023Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Lyžiarsky výcvik 2023"Výzva, Informácie pre záujemcov, Čestné vyhlásenie, Návrh na plnenie kritérií
22.02.2022Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie vykonania prác: "Výmena sklobetónovej steny v telocvični".znenie výzvy, dotazník uchádzača, výkaz výmer
03.09.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Vybavenie tried a oddychových zón"Výzva na predkladanie cenovej ponuky, Návrh na plnenie kritéria, Čestné prehlásenie
16.08.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Rekonštrukcia elektroinštalácie - 3. pavilón"Výzva na na predloženie cenovej ponuky, Prílohy 1 - 12
04.12.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Dezinfekcia priestorov školy"Výzva na predkladanie ponúk, Návrh na plnenie kritériaRozsah a špecifikácia predmetu zákazkyČestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov
07.10.2020Výzva na poskytnutie informácií potrebných pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – na predmet zákazky: „Oprava vstupného vestibulu - výmena a rekonštrukcia vonkajšej vstupnej brány a vnútorného vstupu.Výzva 
Príloha č.1 - Titulná strana cenovej ponuky, identifikácia uchádzača
Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky, špecifikácia
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kriitéria 
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 5 - Generálne čestné vyhlásenie o splnení všetkých podmienok
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a etickému kódexu
Príloha č. 7 - Súhlas so zverejnením osobných údajov
09.01.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Lyžiarsky výcvik 2020".Výzva na predloženie cenovej ponuky, Návrh na plnenie kritérií, Čestné vyhlásenie uchádzača
22.11.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky potrebnej pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: Literárne pomôcky k projektu "Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice"znenie výzvy, návrh na plnenie kritérií
23.10.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zakázku: Publicita projektu ,,Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12, Košice“
Výzva na predloženie cenovej ponuky, Návrh na plnenie kritérií, Čestné vyhlásenie uchádzača
24.05.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie vykonania prác: "Oprava stien v telocvični".

znenie výzvy
26.11.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie vykonania prác: „Oprava obkladov stien v suteréne“.

znenie výzvy