Por.číslo Došla dňa Var. symbol Dodávateľ Suma Predmet fakturácie Uhradené dňa Poznámka
1 11/01/2016 2120698562 VVS, a.s. 150.89 stočné za 12/2015 18/01/2016  
2 12/01/2016 1515813 Datacomp, s.r.o. 202.21 siete..... 18/01/2016  
3 12/01/2016 20151202 English camps, s.r.o. 576.00 lektor 12/2015 18/01/2016  
4 12/01/2016 722015 ŠJ Trebišovská 10,Ke  41.91 obedy zamestnanci za 12/2015 18/01/2016  
5 12/01/2016 732015 ŠJ Trebišovská 10,Ke  457.20 obedy zamestnanci za 12/2015 18/01/2016  
6 12/01/2016 4781040251 T-Com 40.30 pevná linka za 12/2015 18/01/2016  
7 14/01/2016 32016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 308.74 voda za 12/2015 18/01/2016  
8 14/01/2015 7600324613 T-mobile 49.38 mobilné služby za 12/2015 18/01/2016  
9 15/01/2016 2015031 Sukromné centrum ped.-ps. 80.00 psychologické služby za 12/2015 18/01/2016  
11 15/01/2016 7323302973 SPP, a.s. 5.00 plyn za 1/2016 18/01/2016  
12 16/12/2015 2290070141 VSE, a.s. 1,070.00 elektrina preddavok za 1/2016 18/01/2016  
13 19/01/2016 18160056 Veolia, a.s. 5,716.99 UK za 1/2016 20/01/2016  
14 19/01/2016 2290070141 VSE, a.s. 25.72 elektrina za 12/2015 20/01/2016  
15 12/01/2016 3150003345 ŠD, pri TU Ke 156.00 prenájom miestnosti, Vianočná akadémia 20/01/2016  
16 13/01/2016 112015 ŠJ Trebišovská 10,Ke  5,751.60 strava žiaci za 12/2015 25/01/2016  
17 13/01/2016 10215 ŠJ Kežmarská 28, Ke 7.20 strava žiaci za 12/2015 25/01/2016  
17 14/01/2016 32016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 308.74 voda za 12/2015 18/01/2016  
18 14/01/2015 7600324613 T-mobile 49.38 mobilné služby za 12/2015 18/01/2016  
19 15/01/2016 2015031 Sukromné centrum ped.-ps. 80.00 psychologické služby za 12/2015 18/01/2016  
20 15/01/2016 7323302973 SPP, a.s. 5.00 plyn za 1/2016 18/01/2016  
21 16/12/2015 2290070141 VSE, a.s. 1,070.00 elektrina preddavok za 1/2016 18/01/2016  
22 19/01/2016 18160056 Veolia, a.s. 5,716.99 UK za 1/2016 20/01/2016  
23 19/01/2016 2290070141 VSE, a.s. 25.72 elektrina za 12/2015 20/01/2016  
24 18/02/2016 160036 IQ Tech 45.00 oprava kopír. stroja v SJ 26/02/2016  
25 18/02/2016 760128336 T-mobile 96.85 mobilné služby za 1/2016 26/02/2016  
26 19/01/2016 2290070141 VSE, a.s. 970.00 záloha za 1/2016 15/02/2015  
27 26/01/2016 160018 IQ Tech 75.16 oprava kopír. stroja v NJ 15/02/2016  
28 02/02/2016 216001 Súkromné centrum ped.a 80.00 psychologické služby za 1/2016 15/02/2016  
29 03/02/2016 7193611378 SPP, a.s. 5.00 plyn za 2/2016 15/02/2016  
30 03/02/2016 12016 ŠJ Kežmarská 28, Ke 2.40 strava žiaci za 1/2016 25/02/2016  
31 03/02/2016 12016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  4,711.20 strava žiaci za 1/2016 25/02/2016  
32 05/02/2016 62116 SANET 33.00 členský poplatok  15/02/2016  
33 05/02/2016 16005 Učebné pomocky 4.94 zinok práškový 15/02/2016  
34 05/02/2016 20160103 English camps, s.r.o. 576.00 lektor za 1/2016 15/02/2016  
35 05/02/2016 2120802509 VVS, a.s. 144.38 stočné za 1/2016 15/02/2016  
36 08/02/2016 61600089 Office Pro-Trudon, s.r.o. 278.16 košiky na lavice do II.OB 15/02/2016  
37 09/02/2016 1781956812 T-com 42.23 pevná linka za 1/2016 15/02/2016  
38 09/02/2016 72016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  352.80 strava zamestnanci za 1/2016 15/02/2016  
39 09/02/2016 62016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  32.34 strava zamestnanci za 1/2016 15/02/2016  
40 18/02/2016 160036 IQ Tech 45.00 oprava kopír. stroja v SJ 26/02/2016  
41 18/02/2016 760128336 T-mobile 96.85 mobilné služby za 1/2016 26/02/2016  
42 18/02/2016 2290070141 VSE, a.s. 970.00 záloha za 2/2016 26/02/2016  
43 22/02/2016 2162201646 ŠEVT 68.41 tlačivá k MS 15/02/2016  
44 22/02/2016 11600003 Starexpress, s.r.o. 3,510.00 doprava na lyžiarsky výcvik 26/02/2016  
45 22/02/2016 300801603 Sanet 149.37 poplatok za I.Q. 2016 26/02/2016  
46 22/02/2016 18160134 Veolia, a.s. 5,716.99 ÚK za 2/2016 26/02/2016  
47 22/02/2016 4160481 Fisher 33.12 výveva vodná 220mm 26/02/2016  
48 24/02/2016 20160070 Vodar, s.r.o. 75.37 kancelársky materiál 26/02/2016  
49 24/02/2016 9 p. riaditeľ 91.71 materiál na opravu III.OB 26/02/2016  
50 25/02/2016 62016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 252.47 voda za 1/2016 26/02/2016  
51   21404 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 153.55 prenájom telovične 26/02/2016  
52   21404 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 153.55 prenájom telovične 26/02/2016  
53 18/02/2016 2290070141 VSE, a.s. 930.00 elektrina za 2/2016 15/03/2016  
54 25/02/2016 2016017 M+R MAGURA, s.r.o. 15,537.45 ubytovanie a strava lyžiarsky 07/03/2016  
55 01/03/2016 22016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  4,821.60 strava žiaci za 2/2016 18/03/2016  
56 02/03/2016 7283489195 SPP, a.s. 5.00 plyn za 3/2016 15/03/2016  
58 03/03/2016 152016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  306.00 strava zamestnanci za 2/2016 15/03/2016  
59 03/03/2016 142016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  28.05 strava zamestnanci za 2/2016 15/03/2016  
60 03/03/2016 16700102 Reg.vzdel.centrum 29.80 kniha - účtovníctvo 15/03/2016  
61 04/03/2016 2120902239 VVS, a.s. 121.14 stočné za 2/2016 15/03/2016  
62 04/03/2016 18160210 Veolia, a.s. 5,716.99 ÚK za 3/2016 15/03/2016  
63 07/03/2016 20160205 English camps, s.r.o. 576.00 lektor za 2/2016 15/03/2016  
64 08/03/2016 782878770 T-com 37.34 pevná linka za 2/2016 15/03/2016  
65 08/03/2016 92016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 304.41 voda za 2/2016 15/03/2016  
66 09/03/2016 20160006 Súkromné centrum ped.a 80.00 psychologička za 2/2016 15/03/2016  
67 09/03/2016 160072 Korrekt, s.r.o. 43.98 knihy na nemčinu 15/03/2016  
68 09/03/2016 2032016 Sabol 280.00 revízia elektrospotrebičov 15/03/2016  
69 16/03/2016 16047 IT alarm, s.r.o. 225.12 revízia zabezp. systému 17/03/2016  
70 16/03/2016 2290070141 VSE, a.s. 900.00 elektrina za 2/2016 14/04/2016  
71 16/03/2016 7602234734 T-mobile 70.80 mobilné hovory za 2/2016 17/03/2016  
72 17/03/2016 160061 IQ Tech 48.00 oprava kopírky v SJ 24/03/2016  
73 18/03/2016 101603004 CREATV, s.r.o. 240.00 reklamný spot TV Naša 24/03/2016  
74 21/03/2016 20160106 Vodar, s.r.o. 279.38 kancelársky materiál 24/03/2016  
75 23/03/2016 1643100668 Petit Press, a.s. 165.60 reklama Korzár 24/03/2016  
76 30/03/2016 160068 IQ Tech 20.00 oprava tonerov 14/04/2016  
77 31/03/2016 1612000282 Metalkas, s.r.o. 14.32 pokladnica 31/03/2016  
76 31/03/2016 32016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  6,238.80 strava žiaci za 3/2016 21/04/2016  
77 01/04/2016 115520150 ŠJ Kežmarská 28, Ke 8.40 strava žiaci za 3/2016 21/04/2016  
78 04/04/2016 7318383873 SPP, a.s. 5.00 plyn za 4/2016 14/04/2016  
79 04/04/2016 115520150 Ricoh Slovakia, s.r.o. 414.37 kopírka za I. Q.  14/04/2016  
80 04/04/2016 99160495 Grand hotel Permon, s.r.o. 159.40 porada p. riaditeľa  06/04/2016  
81 06/04/2016 2121007986 VVS, a.s. 129.49 stočné za 3/2016 14/04/2016  
82 06/04/2016 20160305 English camps, s.r.o. 696.00 lektor za 3/2016 14/04/2016  
85 06/04/2016 132016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 348.41 voda za 3/2016 14/04/2016  
86 06/04/2016 20160141 Vodar, s.r.o. 44.81 tabule a kancelársky materiál  14/04/2016  
87 06/04/2016 222016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  42.24 strava zamestn. za 3/2016 14/04/2016  
88 06/04/2016 232016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  460.80 strava zamestn. za 3/2016 14/04/2016  
89 07/04/2016 7783803723 T-com 40.32 pevná linka za 3/2016 14/04/2016  
90 11/04/2016 20160011 Súkromné centrum ped.a 80.00 psychologička za 3/2016 14/04/2016  
91 11/04/2016 13042016 Ekona SK, s.r.o. 32.00 poplatok za seminár VO 12/04/2016  
92 18/04/2016 3416085089 Mesto Košice,  720.72 poplatok za kom. odpad 25/04/2016  
93 18/04/2016 7603186367 T-mobile 84.12 mobilné hovory za 3/2016 25/04/2016  
94 18/04/2016 16142 Deratex-EKO 60.00 deratizácia 27/04/2016  
95 18/04/2016 18160295 Veolia Energia  5,716.99 ÚK za 4/2016 27/04/2016  
96 02/05/2016 20160236 Reg.vzdel.centrum 25.00 kniha - účtovníctvo 20/05/2016  
97 15/04/2016 2290070141 VSE, a.s. 910.00 elektrina 16/05/2016  
98 02/05/2016 32016 ŠJ Kežmarská 28, Ke 6.00 strava žiaci za 4/2016 20/05/2016  
99 02/05/2016 42016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  7,274.40 strava žiaci za 4/2016 20/05/2016  
100 02/05/2016 7313422196 SPP, a.s. 5.00 plyn za 5/2016 20/05/2016  
101 04/05/2016 302016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  45.98 strava zamestnanci za 4/2016 20/05/2016  
102 04/05/2016 312016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  501.60 strava zamestnanci za 4/2016 20/05/2016  
103 04/05/2016 20160179 Vodár, s.r.o.  106.97 čistiace a kancelárske potreby 20/05/2016  
104 04/05/2016 20160014 Súkromné centrum ped.a 190.00 psychologické služby za 4/2016 20/05/2016  
105 04/05/2016 152016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 359.23 voda za 4/2016 20/05/2016  
106 05/05/2016 20160406 English camps, s.r.o. 828.00 lektor za 4/2016 20/05/2016  
107 05/05/2016 2121112301 VVS, a.s. 125.32 stočné za 4/2016 20/05/2016  
108 09/05/2016 18160377 Veolia Energia  5,716.99 ÚK za 5/2016 20/05/2016  
109 11/05/2016 8784731374 T-mobile 45.77 pevná linka za 4/2016 20/05/2016  
110 13/05/2016 2290070141 VSE, a.s. 128.71 plus energia za 4/2016 20/05/2016  
111 13/05/2016 833177 Mesto Košice,  3.27 daň z nehnuteľnosti 20/05/2016  
112 16/05/2016 7604144451 T-mobile 53.75 mobilné hovory za 4/2016 20/05/2016  
113 18/05/2016 9 riaditeľ 42.35 omietka na opravu stien 20/05/2016  
114     ZŠ, Trebišovská 10,Ke 153.55 nájom telocvične 20/05/2016  
115     ZŠ, Trebišovská 10,Ke 153.55 nájom telocvične 20/05/2016  
116 23/05/2016 300801606 Sanet 149.37 počítačová sieť II. Q 30/05/2016  
117 24/05/2016 20160200 Vodár, s.r.o.  63.19 kancelársky materiál 30/05/2016  
118 27/05/2016 18160455 Veolia Energia  14,746.00 nedoplatok za teplo 10/12/2016  
119 31/05/2016 52016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  6,566.40 obedy žiaci za 5/2016 27/06/2016  
120 02/06/2016 7278549881 SPP, a.s. 5.00 plyn za 6/2016 23/06/2016  
121 03/06/2016 18160523 Veolia Energia Komfort 5,716.99 teplo za 6/2016 23/06/2016  
122 06/06/2016 172016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 387.36 voda za 5/2016 23/06/2016  
123 06/06/2016 2121217751 VVS, a.s. 129.49 stočné za 5/2016 23/06/2016  
124 07/06/2016 20160507 English camps, s.r.o. 564.00 lektor za 5/2016 23/06/2016  
125 08/06/2016 382016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  47.52 strava zamestnanci za 5/2016 23/06/2016  
126 08/06/2016 392016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  518.40 strava zamestnanci za 5/2016 23/06/2016  
127 08/06/2016 1785659593 T-com 50.46 pevná linka za 5/2016 23/06/2016  
128 08/06/2016 20160017 Súkromné centrum ped.a 80.00 psychologička za 5/2016 23/06/2016  
129 13/06/2016 2290070141 VSE, a.s. 710.00 elektrina za 5/2016 20/07/2016  
130 17/06/2016 7605094693 T-mobile 57.40 mobilné hovory za 5/2016 23/06/2016  
131 23/06/2016 3160001702 TU Košice 120.00 prenájom priestorov 30/06/2016  
132 24/06/2016 312016 Igor Dráč 198.00 autodoprava-odvoz akum. pecí 30/06/2016  
133 24/06/2016 1601080 Adlerr, s.r.o. 63.17 set na umývanie okien 30/06/2016  
134 28/06/2016 161108 Peter Tkáč - Axet 800.00 učebňa dejepisu 30/06/2016  
135 30/06/2016 62016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  5,511.60 strava žiaci za 6/2016 20/07/2016  
136 30/06/2016 52016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  6.00 strava žiaci za 6/2016 20/07/2016  
137 04/07/2016 7323402734 SSP, a.s. 5.00 plyn za 7/2016 12/07/2016  
138 04/07/2016 20160021 Súkromné centrum ped.a 80.00 psychologička za 6/2016 12/07/2016  
139 06/07/2016 16122 IT alarm, s.r.o. 172.80 odpojenie alarmu v IT 12/07/2016  
140 06/07/2016 192016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 367.16 voda za 6/2016 12/07/2016  
141 06/07/2016 6786592135 T-com 45.56 pevná linka za 6/2016 12/07/2016  
142 06/07/2016 102016 Školský internát 396.50 občerstvenie - ukončenie šk.r. 12/07/2016  
143 07/07/2016 452016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  44.44 strava zamestnanci za 6/2016 12/07/2016  
144 07/07/2016 462016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  484.80 strava zamestnanci za 6/2016 12/07/2016  
145 08/07/2016 160148 IQ Tech 60.00 oprava faxu a telefónov 12/07/2016  
146 08/07/2016 18160608 Dalkia 5,716.99 ÚK za 7/2016 12/07/2016  
147 14/07/2016 11072016 Rebel ánt s.r.o. 925.62 oprava IT - sadrokartón 20/07/2016  
148 18/07/2016 6160138 Trudon, s.r.o.Bardejov 3,990.00 stoly a stoličky do zborovne 20/07/2016  
149 18/07/2016 20160262 Vodár, s.r.o.  655.33 čistiace a kancelárske potreby 20/07/2016  
150 18/07/2016 9160002306 ASC Applied software 189.00 Asc agenda 20/07/2016  
151 18/07/2016 2290070141 VSE, a.s. 510.00 elektrina za 6/2016 12/08/2016  
152 20/07/2016 1165200262 Ricoh Slovakia, s.r.o. 310.02 kopírovanie za II. Q. 20/07/2016  
153 20/07/2016 19072016 Rebel ánt s.r.o. 4,920.00 odvodnenie vonkajších základov 26/07/2016  
154 20/07/2016 16124 Arow, Ing. Ladislav Nagy 270.00 murárske vysprávky 26/07/2016  
155 20/07/2016 1162207441 ŠEVT 22.84 tlačivá k MS 26/07/2016 dodané
156 21/07/2016 161119 Peter Tkáč - Axet 358.00 učebňa jazykov 14/09/2016  
157 01/08/2016 16131 Arow, Ing. Ladislav Nagy 204.50 žalúzie do učebne geografie 16/08/2016  
158 01/08/2016 7323423086 SPP, a.s. 5.00 plyn za 8/2016 16/08/2016  
159 03/08/2016 16139 Arow, Ing. Ladislav Nagy 144.02 rozbité okno - sklo 16/08/2016  
160 05/08/2016 2121426634 VVS, a.s. 129.49 stočné za 7/2016 16/08/2016  
161 05/08/2016 18160690 Veolia Energia, a.s. 5,716.99 UK za 8/2016 16/08/2016  
162 15/08/2016 2290070141 VSE, a.s. 300.00 elektrina za 7/2016 14/09/2016  
163 15/08/2016 1787519655 T-com 38.58 pevná linka za 7/2016 16/08/2016  
164 22/08/2016 3316000977 Magistrát mesta Košice 96.00 daň za užívanie verejného priestranstva 14/09/2016  
165 22/08/2016 300801609 Sanet 149.37 poplatok za 3. Q. 14/09/2016  
166 24/08/2016 7607016483 T-mobile, a.s. 59.45 mobilné hovory 31/08/2016  
167 26/08/2016 160057 Elena Martinčoková 1,826.00 učebnice angličtiny 14/09/2016  
168 31/08/2016 1962016 Laura Stredanská 160.00 vykonávanie funkcie BOZP a PO 14/09/2016  
169 31/08/2016 20160322 Vodár, s.r.o.  107.29 kancelársky materiál 14/09/2016  
170 03/09/2016 1670924 Ing. Jozef Švantner-SLOS 23,956.00 výmena svietidiel na škole 19/09/2016  
171 05/09/2016 7208761347 SPP, a.s. 5.00 plyn za 9/2016 14/09/2016  
172 07/09/2016 6788450543 T-com 43.76 pevná linka za 8/2016 14/09/2016  
173 07/09/2016 2121535285 VVS, a.s. 129.49 stočné za 8/2016 14/09/2016  
174 07/09/2016 160009 Ladislav Čontoš-LČ interiér 2,980.14 stoly do IT triedy 16/09/2016  
175 09/09/2016 232016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 140.66 voda za 7/2016 14/09/2016  
176 09/09/2016 252016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 181.78 voda za 8/2016 14/09/2016  
177 10/09/2016 16010 Ladislav Čontoš-LČ interiér 450.00 skrinka do zborovne 26/09/2016  
178 12/09/2016 5916031498 Poradca podnikateľa, s.r.o. 84.00 predplatné stránky PP 14/09/2016  
179 18/04/2016 3416085089 Mesto Košice,  720.72 poplatok za komunálny odpad 16/09/2016  
180 14/09/2016 16173 Ing. Nagy Ladislav-AROW 2,227.34 Plastové okná do IT a ŠR 16/09/2016  
181 16/09/2016 7607977578 T-mobile 77.44 mobilné hovory za 8/2016 26/09/2016  
182 19/09/2016 2290070141 VSE, a.s. 340.00 elektrina za 8/2016 12/10/2016  
183 24/09/2016 20160349 Vodár, s.r.o.  391.58 kancelársky materiál 13/10/2016  
184 26/09/2016   IALF, o.z. 18.00 vložné na seminár 29/09/2016  
185 28/09/2016 161610674 Veolia Energia 996.00 montáž kazetového stropu 29/09/2016  
186 04/10/2016 7283615933 SPP, a.s. 5.00 Plyn za 10 2016 13/10/2016  
187 04/10/2016 72016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  6,843.60 strava žiaci za 9/2016 21/10/2016  
188 05/10/2016 20160903 English camps, s.r.o. 492.00 lektor za 9/2016 13/10/2016  
189 05/10/2016 542016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  444.00 obedy zamestnanci za 9/2016 13/10/2016  
190 05/10/2016 532016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  40.70 obedy zamestnanci za 9/2016 13/10/2016  
191 06/10/2016 2121638653 VVS, a.s. 125.32 stočné za 9/2016 13/10/2016  
192 06/10/2016 272016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 295.75 voda za 9/2016 13/10/2016  
193 07/10/2016 4789380384 T-com 38.50 pevná linka za 9/2016 13/10/2016  
194 10/10/2016 1165200800 Ricoh Slovakia, s.r.o. 206.47 kopírka za III. Q 13/10/2016  
195 10/10/2016 18160853 Dalkia 5,716.99 ÚK za 10/2016 13/10/2016  
196 10/10/2016 5151600394 BPMK, s.r.o. 45.47 prenájom priestorov zač. roka 13/10/2016  
197 10/10/2016 9789344978 T-com 23.90 registrácia domény 13/10/2016  
198 11/10/2016 160097 PhDr. Elena Martinčoková 23.72 nemecká učebnica pre učiteľa 21/10/2016  
199 12/10/2016 471 NÚ CŽV Reg.prac.Košice 20.00 seminár na školenie Janka H. 13/10/2016  
200 13/10/2016 16579 Daniel Repka-Deratex-Eko 60.00 deratizácia 21/10/2016  
201 14/10/2016 160211 IQ Tech 84.96 oprava kopírky v nem. kabinete 21/10/2016  
202 14/10/2016 7608936051 T-mobile 46.62 mobilné hovory za 9/2016 21/10/2016  
203 17/10/2016 20160025 Súkromné centrum ped.a 80.00 psychologička za 9/2016 21/10/2016  
204 17/10/2016 2290070141 VSE, a.s. 275.39 elektrina za 9/2016 21/10/2016 splatnosť 24.10.2016
205 17/10/2016 2290070141 VSE, a.s. 580.00 elektrina za 9/2016 14/11/2016 splatnosť 15.11.2016
206 21/10/2016 449160687 Saleziáni don Bosca 20.60 učebnice na náboženstvo 25/10/2016  
207 24/10/2016 20160404 Vodár, s.r.o.  175.78 kancelárske potreby 25/10/2016  
208 24/10/2016 3160002882 TU Košice - Štud.domovy 120.00 prenájom priestorov - imatrikulácia 25/10/2016  
209 27/10/2016 82016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  7,138.80 strava žiaci za 10/2016 24/11/2016  
210 02/11/2016 7253711586 SPP, a.s. 5.00 plyn za 11/2016 14/11/2016  
211 04/11/2016 622016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  468.00 strava zamestnanci za 10/2016 14/11/2016  
212 04/11/2016 610016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  42.90 strava zamestnanci za 10/2016 14/11/2016  
213 04/11/2016 20161003 English camps, s.r.o. 696.00 lektor za 10/2016 14/11/2016  
214 07/11/2016 212742798 VVS, a.s. 129.49 stočné za 10/2016 14/11/2016  
215 07/11/2016 5790315378 T-com 40.24 pevná linka za 10/2016 14/11/2016  
216 08/11/2016 332016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 398.90 voda za 10/2016 14/11/2016  
217 09/11/2016 18160937 Dalkia 5,716.99 UK za 11/2016 14/11/2016  
218 09/11/2016 20160026 Súkromné centrum ped.a 80.00 psycholog. za 10/2016 14/11/2016  
219 14/11/2016 16218 Ing. Nagy Ladislav-AROW 174.00 samozatvárač na vchod. dvere 23/11/2016  
220 15/11/2016 7609896135 T-mobile 46.76 mobilné hovory za 10/2016 23/11/2016  
221 21/11/2016 300801612 SANET 149.37 počítačová sieť IV. Q 23/11/2016  
222 21/11/2016 2290070141 VSE, a.s. 528.97 elektrina za 10/2016 23/11/2016  
223 21/11/2016 2162019140 ŠEVT, a.s. 174.24 tabule pre I.OB 24/11/2016  
224 23/11/2016 238/2016 Laura Stredanská 80.00 BOZP za II. polrok  25/11/2016  
225 23/11/2016 1643102972 Petit Press, a.s. 20.00 reklama Korzár 24/11/2016  
226 28/11/2016 3066269839 Elektrosped, a.s. 89.70 radiomagnetofón do geogr. - platba pre Pišovú  z pokladne  
227 28/11/2016 16237 Ing. Nagy Ladislav-AROW 4,651.67 plastové dvere do pavilónov 05/12/2016  
228 30/11/2016 92016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  7,184.40 strava žiakov za 11/2016 13/12/2016  
229 30/11/2016 420160201 Slov.obch.a priem.komora 72.00 účastnícky poplatok 05/12/2016  
230 01/12/2016 7318542351 SPP, a.s. 5.00 plyn za 12/2016 08/12/2016  
231 05/12/2016 201610175 IALF, o.z. 21.00 účastnícky poplatok 08/12/2016  
232 05/12/2016 216432 JES, s.r.o. Košice 67.40 novoročné pozdravy 15/12/2016  
233 05/12/2016 2121851834 VVS, a.s. 125.32 stočné za 11/2016 08/12/2016  
234 05/12/2016 352016 ZŠ, Trebišovská 10,Ke 342.64 stočné za 11/2016 08/12/2016  
235 05/12/2016 702016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  477.60 strava za 11/2016 08/12/2016  
236 05/12/2016 692016 ŠJ Trebišovská 10,Ke  43.78 strava za 11/2016 08/12/2016  
237 06/12/2016 16248 Ing. Nagy Ladislav-AROW 463.81 okno na chodbu 08/12/2016  
238 06/12/2016 20161103 English camps, s.r.o. 720.00 lektor za 11/2016 08/12/2016  
239 07/12/2016 20160027 Súkromné centrum ped.a 80.00 psycholog. za 11/2016 08/12/2016  
240 07/12/2016 5791250638 T-com 37.20 pevná linka za 11/2016 08/12/2016  
241 07/12/2016 160132 Elena Martinčoková 19.55 učebnica nemčiny 08/12/2016  
242 08/12/2016 1020160330 Progress Promotion Košice 352.80 pro educo 2016 12/12/2016  
243 09/12/2016 160014 Ladislav Čontoš-LČ interiér 879.00 vitrína 12/12/2016  
244 09/12/2016 1620037 Datacomp, s.r.o. 539.03 Notebook pre p. riaditeľa 12/12/2016  
245 09/12/2016 2016190 EMA,s.r.o. 387.20 volejbalové dresy 12/12/2016  
246 12/12/2016 1162210299 ŠEVT 142.20 vysvedčenia - tlačivá 13/12/2016  
247 12/12/2016 18161019 Veolia, a.s. 5,716.99 UK za 12/2016 20/12/2016  
248 12/12/2016 20160488 Vodár, s.r.o.  650.17 čistiace a kancelárske potreby 13/12/2016  
249 14/12/2016 1620540 Datacomp, s.r.o. 359.62 obrazovky k PC 15/12/2016  
250 14/12/2016 1620538 Datacomp, s.r.o. 439.00 Notebook pre kabinet AJ 15/12/2016  
251 14/12/2016 1620539 Datacomp, s.r.o. 559.96 Počítač pre Chémiu 15/12/2016  
252 14/12/2016 160519 Korrekt, s.r.o. 57.38 knihy pre nemčinu 15/12/2016  
253 14/12/2016 2290070141 VSE, a.s. 336.61 elektrina za 11/2016 15/12/2016  
254 16/12/2016 1600015 Ing. Janka Halková 520.00 oprava školského rozhlasu 16/12/2016  
255 16/12/2016 7312016 Vojtech Petrik 61.20 revízia hasiacich prístrojov 16/12/2016  
256 16/12/2016 42016 Ondrej Jarušinský 2,228.44 oprava triedy I.AB 16/12/2016  
257 16/12/2016 2166800010 ŠEVT, a.s. 58.40 tabuľa do III.OA 16/12/2016  
258 19/12/2016 16240 Erik Haľko Excellent 372.00 reklama na dvere školy 20/12/2016  
259 19/12/2016 7610866293 T-mobile 49.73 mobilné hovory za 11/2016 20/12/2016  
260 20/12/2016 91167984 Hornbach s.r.o. 297.50 dvere na chodbu 21/12/2016