Por.číslo Došla dňa Var. symbol Dodávateľ Suma Predmet fakturácie Uhradené dňa Poznámka
1 09/01/2017 102016 ŠJ Trebišovská 10 5,052.00 obedy žiaci za 12/2016    
2 09/01/2017 1165201334 RICOH Slovakia, s.r.o. 486.46 kopírka za 10-12/2016 17/01/2017 502822 do 536604
3 09/01/2017 20161204 English camps, s.r.o. 660.00 lektor za 12/2016 17/01/2017  
4 09/01/2017 216016 SOŠ automobilová 122.90 prenájom nebytových priestrov  17/01/2017  
5 09/01/2017 212955175 VVS, a.s. 129.49 stočné za 12/2016 17/01/2017  
6 10/01/2017 772016 ŠJ Trebišovská 10 31.13 obedy zamestnanci za 12/2016 17/01/2017  
7 10/01/2017 782016 ŠJ Trebišovská 10 339.60 obedy zamestnanci za 12/2016 17/01/2017  
8 10/01/2017 5792197329 T-com 30.77 pevná linka za 12/2016 17/01/2017  
9 10/01/2017 20160029 Súkr.centrum ped.psych.  80.00 psychologička za 12/2016 17/01/2017  
10 12/01/2017 12017 Igor Dráč 90.00 sťahovanie  20/01/2017  
11 12/01/2017 12017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 307.29 voda za 12/2016 17/01/2017  
12 14/12/2016 2290070141 VSE, a.s. 950.00 elektrina za 11/2016 16/01/2017  
13 16/01/2017 3411836816 T-mobile 71.74 mobilné hovory za 12/2016 17/01/2017  
14 16/01/2017 91168830 Hornbach, s.r.o. 456.07 lešenie a kľučky 17/01/2017  
15 16/01/2017 2290070141 VSE, a.s. 740.00 elektrina za 12/2017 15/02/2017  
16 18/01/2017 1773180003 Veolia Energia Komfort 5,716.99 teplo za 1/2017 20/01/2017  
17 18/01/2017 7283695644 Spp, a.s. 5.00 plyn za 1/2017 20/01/2017  
18 20/01/2017 20171 Marián Zeleňák - Izolácie 165.00 oprava deravej strechy 02/02/2017  
19 26/01/2017 1700021 IQ Tech 50.00 oprava kopír. stroja v SJ-NJ  02/02/2017  
20 31/01/2017 102017002 LM-ECONOMY, s.r.o Košice 320.00 spracovanie účtovníctva za 1/2017 15/02/2017  
21 01/02/2017 1700029 IQ Tech 25.56 oprava pokazenej tel. linky 15/02/2017  
22 01/02/2017 52017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 239.24 voda za 1/2017 15/02/2017  
23 06/02/2017 20170107 English camps, s.r.o. 624.00 lektor za 1/2017 -  52 lekcií 15/02/2017  
24 07/02/2017 82017 ŠJ Trebišovská 10 417.60 obedy za 1/2017 15/02/2017  
25 07/02/2017 72017 ŠJ Trebišovská 10 38.28 obedy za 1/2017 15/02/2017  
26 07/02/2017 7253776493 Spp, a.s. 5.00 plyn za 1/2017 15/02/2017  
27 07/02/2017 2122071661 VVS, a.s. 130.42 stočné za 1/2017 15/02/2017  
28 08/02/2017 9793151803 T-com 34.66 pevná linka za 1/2017 15/02/2017  
29 09/02/2017 1773180070 Veolia Energia Komfort 5,716.99 ÚK za 2/2017 15/02/2017  
30 09/02/2017 20170001 Súkr.centrum ped.psych.  80.00 psychologička za 1/2017 15/02/2017  
31 09/02/2017 1241700021 MEGABOOKS Sk, s.r.o. 74.04 knihy na francúzsky jazyk 21/02/2017  
32 10/02/2017 42017 Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce 96.00 oprava osv. v TV a 1. pavilóne 15/02/2017  
33 10/02/2017 170100003 BOUSKA, s.r.o. Bardejov 810.40 kapustnica 15/02/2017  
34 13/02/2017 11700002 STAREXPRESS, s.r.o. 2,835.00 doprava na LZ 15/02/2017  
35 13/02/2017 2017019 M a R MAGURA, Ždiar 12,915.00 lyžiarsky výcvik žiakov 2017 15/02/2017  
36 14/02/2017 62117 SANET, Bratislava 33.00 členský poplatok za r. 2017 15/02/2017  
37 14/02/2017 20170045 Vodár, s.r.o. 247.93 kance. a spotr. materiál 15/02/2017  
38 15/02/2017 2290070141 VSE, a.s. 48.71 elektrina za 1/2017 21/02/2017  
39 16/02/2017 3412809435 T-mobile 100.90 mobilné hovory za 1/2017 21/02/2017  
40 17/02/2017 300801703 SANET, Bratislava 149.37 počítač. siete I.Q. 21/02/2017  
41 20/02/2017 20170057 Profinal, s.r.o. 96.00 čistenie kanalizácie - WC 21/02/2017  
42 22/02/2017 1172201809 ŠEVT, a.s. 65.90 tlačivá na MS 22/02/2017  
43 23/02/2017 1700045 IQ Tech 70.00 oprava kopírky v etike 27/02/2017  
44 24/02/2017 17040 IT alarm ,s.r.o. 225.12 revízia zabezpeč. zariadenia 27/02/2017  
45 28/02/2017 102017005 LM-ECONOMY, s.r.o Košice 320.00 spracovanie účtovn. za 2/2017 14/03/2017  
46 01/03/2017 22017 ŠJ Trebišovská 10 6,324.00 strava žiaci za 2/2017 14/03/2017  
47 02/03/2017 7328458924 Spp, a.s. 5.00 plyn za 12/2017 14/03/2017  
48 02/03/2017 201702 Marián Zeleňák - Izolácie 189.00 oprava poškodenej strechy 14/03/2017  
49 15/02/2017 2290070141 VSE, a.s. 1,000.00 elektrina za 1/2017 14/03/2017 splatnosť 15.3.2017
50 13/03/2017 20170204 English camps, s.r.o. 1,140.00 lektor za 2/2017 14/03/2017  
51 13/03/2017 72017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 359.83 voda za 2/2017 14/03/2017  
52 13/03/2017 2122171729 VVS, a.s. 121.63 stočné za 2/2017 14/03/2017  
53 13/03/2017 5794115165 T-com 30.68 pevná linka za 2/2017 14/03/2017  
54 13/03/2017 1773180144 Veolia Energia Komfort 5,716.99 UK za 3/2017 15/03/2017  
55 14/03/2017 162017 ŠJ Trebišovská 10 405.60 strava zamestn. za 2/2017 15/03/2017  
56 14/03/2017 152017 ŠJ Trebišovská 10 37.18 strava zamestn. za 2/2017 15/03/2017  
57 14/03/2017 1700058 IQ Tech 163.28 oprava kop. v AJ a zástup.  15/03/2017  
58 14/03/2017   Mobelix-Hajdukovej 388.50 nábytok do kabinetu chémie 15/03/2017  
59 14/03/2017 3413779969 T-mobile 60.43 mobilné hovory za 2/2017 16/03/2017  
60 15/03/2017 20170003 Súkr.centrum ped.psych.  80.00 psychologička za 2/2017 16/03/2017  
61 16/03/2017 100117 Ing. ORTH Romuald 106.08 revízia plyn. zariadenia 23/03/2017  
62 17/03/2013 7299600181 VSE, a.s. 8.11 elektrina - dopladok  23/03/2017  
63 20/03/2016 2290070141 VSE, a.s. 288.44 elektrina za 2/2017 23/03/2017  
64 20/03/2017 7292402174 VSE, a.s. 1,100.00 elektrina za 2/2017 12/04/2017  
65 21/03/2017 2017053 Štefan Petro, Slančík 43.50 oprava chladničky v TV 23/03/2017  
66 29/03/2017 17107 GREAT TONER, s.r.o. 88.56 tonery 30/03/2017  
67 29/03/2017 22017 Mária Čolláková 65.00 prednášky o dospievaní 30/03/2017  
68 30/03/2017 201703 Marián Zeleňák - Izolácie 163.00 oprava strechy v I. pavilóne 06/04/2017  
69 30/03/2017 102017010 LM-ECONOMY, s.r.o Košice 320.00 spracovanie účtov. za 3/2017 06/04/2017  
70 03/04/2017 21222280193 VVS, a.s. 2.17 doplatok za stočné za 1/2017 18/04/2017  
71 03/04/2017 2122283371 VVS, a.s. 2.04 doplatok za stočné za 2/2017 18/04/2017  
72 05/04/2017 20170006 Súkr.centrum ped.psych.  80.00 psychologička za 3/2017 12/04/2017  
73 05/04/2017 7323579119 Spp, a.s. 5.00 plyn za 4/2017 12/04/2017  
74 06/04/2017 91174462 Hornbach, s.r.o. 308.79 lešenie II. časť 06/04/2017  
75 06/04/2017 232017 ŠJ Trebišovská 10 35.42 obedy zamestnanci za 3/2017 12/04/2017  
76 06/04/2017 242017 ŠJ Trebišovská 10 386.40 obedy zamestnanci za 3/2017 12/04/2017  
77 06/04/2017 3795085090 T-com 41.75 pevná linka za 3/2017 12/04/2017  
76 07/04/2017 20170307 English camps, s.r.o. 708.00 lektor za 3/2017 12/04/2017  
77 10/04/2017 1773180211 Veolia Energia Komfort 5,716.99 ÚK  za 4/2017 18/04/2017  
78 10/04/2017 20170120 Vodár, s.r.o. 393.72 kancel. a čistiace potreby 12/04/2017  
79 11/04/2017 2122301340 VVS, a.s. 136.93 stočné za 3/2017 12/04/2017  
80 11/04/2017 1700089 IQ Tech 119.40 oprava kopírky u zastupcov 12/04/2017  
81 11/04/2017 122017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 11.16 doplatok za vodu za 2/2017 18/04/2017  
82 11/04/2017 132017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 393.85 voda za marec 2017 18/04/2017  
85 11/04/2017 112017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 6.11 doplatok za vodu za 1/2017 18/04/2017  
86 18/04/2017 1165201952 RICOH Slovakia, s.r.o. 465.84 kopírka za 1-3/2017 19/04/2017  
87 19/04/2017 3414753293 T-mobile 49.60 mobilné hovory za 3/2017 19/04/2017  
88 19/04/2017 2290070141 VSE, a.s. 870.00 elektrina za 3/2017 11/05/2017 splatná 15.5.2017
89 19/04/2017 112017 Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce 313.60 revízia el. spotrebičov 19/04/2017  
90 24/04/2017 3117183222 Mesto Košice,  3.27 daň z nehnuteľnosti 03/05/2017  
91 27/04/2017 3417085887 Mesto Košice,  720.72 poplatok za odpad 1. splátka 03/05/2017  
92 27/04/2017 102017014 LM-ECONOMY, s.r.o Košice 320.00 spracovanie účtov. za 4/2017 11/05/2017  
93 28/04/2017 1708104 Datacomp, s.r.o. 65.26 zariadenie k Internetu 06/05/2017  
94 02/05/2017 17232 Daniel Repka-DERATEX 60.00 deratizácia 11/05/2017  
95 02/05/2017 10011702 Ing. ORTH Romuald 20.00 odstránenie úniku plynu 11/05/2017  
96 03/05/2017 42017 ŠJ Trebišovská 10 5,589.60 strava žiaci za 4/2017 18/05/2017  
97 03/05/2017 7208959811 Spp, a.s. 5.00 plyn za 5/2017 11/05/2017  
98 04/05/2017 322017 ŠJ Trebišovská 10 367.20 obedy za 4/2017 11/05/2017  
99 04/05/2017 312017 ŠJ Trebišovská 10 33.66 obedy za 4/2017 11/05/2017  
100 05/05/2017 212017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 301.52 voda za 4/2017 11/05/2017  
101 09/05/2017 20170148 Vodár, s.r.o. 284.20 kancelárske potreby 11/05/2017  
102 09/05/2017 2122403787 VVS, a.s. 132.52 stočné za 4/2017 11/05/2017  
103 09/05/2017 1796060951 T-com 31.54 pevná linka 4/2017 11/05/2017  
104 11/05/2017 20170405 English camps, s.r.o. 888.00 lektor za 4/2017 17/05/2017  
105 15/05/2017 1773180278 Veolia Energia Komfort 5,716.99 ÚK za 5/2017 17/05/2017  
106 15/05/2017 3415726903 T-mobile 47.26 mobilné hovory za 4/2014 17/05/2017  
107 17/05/2017 2290070141 VSE, a.s. 790.00 elektrina za 4/2017 12/06/2017 splatná 15.6.2017
108 17/05/2017 1700119 IQ Tech 30.00 oprava tlač. v kab. SJ 18/05/2017  
109 17/05/2017 20170008 Súkr.centrum ped.psych.  150.00 psycholog. za 4/2017 18/05/2017  
110 19/05/2017 300801706 SANET, Bratislava 149.37 počitač. sieť za II.Q 25/05/2017  
111 29/05/2017 102017018 LM Economy, s.r.o. 320.00 spracovanie účt. za 5/2017 12/06/2017  
112 29/05/2017   Peter Tkáč  174.00 lampa do dataprojektora - Vam. 29/05/2017  
113 02/06/2017 7323637554 Spp, a.s. 5.00 plyn za 6/2017 12/06/2017  
114 05/06/2017 2122514269 VVS, a.s. 136.93 stočné za 5/2017 12/06/2017  
115 06/06/2017 402017 ŠJ Trebišovská 10 516.00 strava zamestn. za 5/2017 12/06/2017  
116 06/06/2017 392017 ŠJ Trebišovská 10 47.30 strava zamestn. za 5/2017 12/06/2017  
117 07/06/2017 9170002098 ASC Applied Software 197.00 Asc agenda update  19/06/2017  
118 07/06/2017 162017 Lukáš Loš 60.00 oprava rozhlas. siete 12/06/2017  
119 07/06/2017 2797037463 T-com 35.83 pevná linka za 5/2017 12/06/2017  
120 07/06/2017 20170009 Súkr.centrum ped.psych.  80.00 psychologička za 5/2017 12/06/2017  
121 08/06/2017 20170505 English camps, s.r.o. 792.00 lektor za 5/2017 12/06/2017  
122 08/06/2017 2017022 Eco-Energo, s.r.o. 324.00 výmena el. ohrievačov TUV 12/06/2017  
123 08/06/2017 242017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 301.52 voda za 5/2017 12/06/2017  
124 09/06/2017 1773180411 Veolia Energia Komfort 5,716.99 ÚK za 6/2017 19/06/2017  
125 12/06/2017 2290070141 VSE, a.s. 760.00 elektrina za 5/2017 10/07/2017 splatná 15.7.2017
126 16/06/2017 3416702451 T-mobile 67.92 mobilné hovory za 5/2017 19/06/2017  
127 19/06/2017 122017 Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce 260.00 revizia bleskozvodov 22/06/2017  
128 26/06/2017 1017055 Cocina, s.r.o. Koš.NV 1,082.00 pohostenie na záver šk. roka 27/06/2017 platené zo SF
129 26/06/2017 17124 Ing. Nagy Ladislav Arow 282.60 žalúzie do tried I.OA, I.A., IV.OB 27/06/2017  
130 29/06/2017 207317 SOŠ automobilová 152.85 prenájom nebytových priestr.  30/06/2017  
131 30/06/2017 1700156 IQ Tech 20.00 oprava pevnej linky na vrátnici 03/07/2017  
132 30/06/2017 102017022 LM Economy, s.r.o. 320.00 spracovanie účt. za 6/2017 26/07/2017  
133 03/07/2017 7145688706 Spp, a.s. 25.00 plyn za II. polrok 2017 10/07/2017  
134 03/07/2017 17134 IT alarm ,s.r.o. 64.80 nastavenie nových kódov 10/07/2017  
135 03/07/2017 20170011 Súkr.centrum ped.psych.  80.00 psychologička za 6/2017 10/07/2017  
136 04/07/2017 472017 ŠJ Trebišovská 10 438.00 strava zamestnanci za 6/2017 10/07/2017  
137 04/07/2017 462017 ŠJ Trebišovská 10 40.15 strava zamestnanci za 6/2017 10/07/2017  
138 06/07/2017 2122619142 VVS, a.s. 132.52 stočné za 6/2017 10/07/2017  
139 06/07/2017 91182002 Hornbach, s.r.o. 97.46 mateirál na opravu školy 07/07/2017  
140 06/07/2017 922017 Laura Stredanská  120.00 BOZP a PO služby 10/07/2017  
141 15/07/2017 2290070141 VSE, a.s. 610.00 elektrina za 6/2017 14/08/2017  
142 18/07/2017 1773180483 Veolia Energia Komfort 5,716.99 UK za 7/2017 26/07/2017  
143 18/07/2017 3417676873 T-mobile 52.56 mobilné hovody za 6/2017 26/07/2017  
144 18/07/2017 1798019395 T-com 36.28 pevná linka za 6/2017 26.7.20170  
145 26/07/2017 20170249 Vodár, s.r.o. 384.90 kancel. a čistiace potreby 26/07/2017  
146 26/07/2017 29017099 SOŠ technická 60.00 činnosť CO 28/07/2017  
147 26/07/2017 117520432 RICOH Slovakia, s.r.o. 330.43 kopírka za 1-3/2017 28/07/2017  
148 01/08/2017 102017026 LM Economy, s.r.o. 320.00 spracovanie účtovníctva za 7/2017 16/08/2017  
149 10/08/2017 2290070141 VSE, a.s. 340.00 elektrina za 7/2017 06/09/2017  
150 10/08/2017 7799005429 T-com 25.50 pevná linka za 7/2017 18/08/2017  
151 16/08/2017 3418645754 T-mobile 42.67 mobilné hovory za 7/2017 18/08/2017  
152 23/08/2017 1172208746 ŠEVT, a.s. 95.08 tlačivá - triedne knihy 24/08/2017  
153 23/08/2017 300801709 SANET, Bratislava 149.37 počitač. sieť za III .Q 24/08/2017  
154 31/08/2017 20170311 Vodár, s.r.o. 573.64 kancelárske a čistiace potreby 04/09/2017  
155 31/08/2017 1700192 IQ Tech 24.00 oprava telefónu u zástupcov 04/09/2017  
156 04/09/2017 272017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 380.15 voda za 6/2017 06/09/2017  
157 04/09/2017 282017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 168.07 voda za 7/2017 06/09/2017  
158 27/04/2017 3417085887 Magistrát mesta Košíce 720.72 2. splátka za odpad 06/09/2017  
159 06/09/2017 5799994398 T-com 28.63 pevná linka za 8/2017 11/09/2017  
160 06/09/2017 172017 Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce 70.00 elektroinštalačné práce v dielni 11/09/2017  
161 07/09/2017 302017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 157.25 voda za 8/2017 11/09/2017  
162 07/09/2017 9170003510 ASC Applied Software 63.00 Rozvrhy 2018 11/09/2017  
163 07/09/2017 102017030 LM Economy, s.r.o. 320.00 spracovanie účtovníctva za 8/2017 11/09/2017  
164 07/09/2017 2122838047 VVS, a.s. 136.93 stočné za 8/2017 11/09/2017  
165 07/09/2017 1773180617 Veolia Energia Komfort 5,716.99 ÚK za 9/2017 22/09/2017  
166 12/09/2017 1351709010 Mgr. Peter Kučera 330.00 knihy "Programujeme v Pythone" 13/09/2017  
167 12/09/2017 17273 GREAT TONER, s.r.o. 55.20 tonery 14/09/2017  
168 13/09/2017 2290070141 VSE, a.s. 370.00 elektrina za 8/2017 13/10/2017  
169 18/09/2017 3419608854 T-mobile 44.99 mobilné služby za 8/2017 22/09/2017  
170 27/04/2017 3417085887 Magistrát mesta Košíce 720.72 3. splátka za odpad 25/09/2017  
171 22/09/2017 1700214 IQ Tech 36.00 oprava kopírky u zastupcov 29/09/2017  
172 25/09/2017 170043 PhDr. Elena Martinčoková 3,015.00 knihy - anglické  29/09/2017  
173 28/09/2017 5151700335 Bytový podnik mesta Ke 54.00 prenájom nebytových priestorov  29/09/2017  
174 03/10/2017 562017 ŠJ Trebišovská 10 409.20 strava za 9/2017 13/10/2017  
175 03/10/2017 552017 ŠJ Trebišovská 10 37.51 strava za 9/2017 13/10/2017  
176 04/10/2017 2122947249 VVS, a.s. 132.52 stočné za 9/2017 13/10/2017  
177 04/10/2017 1720265 Datacomp, s.r.o. 410.06 počítač pre zástupcu 17/10/2017  
178 04/10/2017 1720266 Datacomp, s.r.o. 523.39 tlačiareň 2 ks 17/10/2017  
179 05/10/2017 20170003 English camps, s.r.o. 684.00 lektor za 9/2017 13/10/2017  
180 05/10/2017 102017034 LM-ECONOMY, s.r.o Košice 320.00 spracovanie účtovníctva za 9/2017 13/10/2017  
181 09/10/2017 20170012 Súkr.centrum ped.psych.  80.00 psychologička za 9/2017 13/10/2017  
182 09/10/2017 322017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 324.60 voda za 9/2017 13/10/2017  
183 09/10/2017 101036124 T-com 30.68 pevná linka za 9/2017 13/10/2017  
184 09/10/2017 8100997479 T-com 23.90 registrácia domény 13/10/2017  
185 13/10/2017 17731890687 Veolia Energia Komfort 5,716.99 ÚK za 10/2017 17/10/2017  
186 13/10/2017 20170373 Vodár, s.r.o. 184.45 čistiace a kancel. potreby 17/10/2017  
187 13/10/2017 3420251651 T-mobile 48.41 mobilné hovory za 9/2017 17/10/2017  
188 13/10/2017 2290070141 VSE, a.s. 394.69 elektrina za 9/2017 20/10/2017  
189 13/10/2017 2290070141 VSE, a.s. 730.00 elektrina za 9/2017 15/11/2017  
190 16/10/2017 1175200902 RICOH Slovakia, s.r.o. 248.62 kopírovacie služby 20/10/2017  
191 17/10/2017 662017 Jitka Vyšňovská,Prešov 18.00 učebné texty 20/10/2017  
192 18/10/2017 201730160 IALF, o.z. Bratislava 10.00 vložné na webinár 20/10/2017  
193 24/10/2017 3170002931 TU v Ke 120.00 prenájom priestorov 25/10/2017  
194 25/10/2017 17328 GREAT TONER, s.r.o. 63.48 tonery 26/10/2017  
195 27/10/2017 82017 ŠJ Trebišovská 10 7,802.40 strava žiakov za 10/2017 15/11/2017  
196 27/10/2017 4321017 PROMET Trans, s.r.o. 1,000.00 prepravné služby 30/10/2017  
197 31/10/2017 1722542 Datacomp, s.r.o. 333.10 pamäte RAM na staré počítače 06/11/2017  
198 31/10/2017 20170405 Vodár, s.r.o. 365.80 kancelársky papier 06/11/2017  
199 02/11/2017 20170008 English camps, s.r.o. 1,284.00 lektor za 10/2017 06/11/2017  
200 03/11/2017 102017038 LM Economy, s.r.o. 320.00 spracovanie účtov.za 10/2017 15/11/2017  
201 09/11/2017 2123055291 VVS, a.s. 136.93 stočné za 10/2017 15/11/2017  
202 09/11/2017 362017 ZŠ Trebišovská 10,Ke 373.66 voda za 10/2017 15/11/2017  
203 09/11/2017 2102897690 T-com 30.01 pevná linka za 10/2017 15/11/2017  
204 09/11/2017 20170013 Súkr.centrum ped.psych.  80.00 psychol. za 10/2017 15/11/2017  
205 13/11/2017 170027 Ladislav Čontoš-Interiér 2,063.88 lavice a stoličky 15/11/2017  
206 13/11/2017 642017 ŠJ Trebišovská 10 446.40 strava za 10/2017 15/11/2017  
207 13/11/2017 632017 ŠJ Trebišovská 10 40.92 strava za 10/2017 15/11/2017  
208 14/11/2017 2290070141 VSE, a.s. 561.74 elektrina za 10/2017 15/11/2017  
209 14/11/2017 229007041 VSE, a.s. 930.00 elektrina za 10/2017 04/12/2017  
210 14/11/2017 3420321486 T-mobile 47.20 mobilné hovory za 10/2017 15/11/2017  
211 13/11/2017 1773180754 Veolia Energia Komfort 5,624.51 ÚK za 11/2017 16/11/2017  
212 14/11/2017 2290070141 VSE, a.s. 561.74 elektrina za 10/2017 20/11/2017  
213 15/11/2017 11/6/11/2017 Merkury Market Slovakia 229.00 sedačka pre zástupcov 16/11/2017  
214 20/11/2017 1532017 Laura Stredanská  120.00 BOZP a PO služby 22/11/2017  
215 20/11/2017 300801712 SANET, Bratislava 149.37 počítačová sieť za 4.Q 23/11/2017  
216 22/11/2017 17230 Ing. Ladislav Nagy-Arow 154.56 žalúzie do II. A 23/11/2017  
217 24/11/2017 17678 Daniel Repka-DERATEX 60.00 deratizácia  29/11/2017  
218 27/11/2017 102017043 LM-ECONOMY, s.r.o Košice 320.00 spracovnie účtov. za 11/2017 12/12/2017  
219 29/11/2017 201730294 IALF, o.z. Bratislava 10.50 vložné na webinár 04/12/2017  
220 30/11/2017 92017 ŠJ Trebišovská 10 7,239.60 obedy za žiakov 10/2017 12/12/2017  
221 01/12/2017 17237 Arow - Ing. L.Nagy 12,372.80 plastové okná na sev. chodbu 14/12/2017  
222 01/12/2017 1700269 IQ Tech Peter Ouzký 50.00 oprava kopírky v NJ a zástup. 04/12/2017  
223 05/12/2017 20170459 Vodár, s.r.o. 712.24 kancel. a čistiace potreby 12/12/2017  
224 06/12/2017 102017047 LM-ECONOMY, s.r.o Košice 320.00 spracovanie účt. za 12/2017 12/12/2017  
225 07/12/2017 5502017 Učebné pomôcky Slovakia 92.26 pomôcky na chémiu 12/12/2017  
226 07/12/2017 392017 voda za 11/2017 342.63 ZŠ Trebišovská 10,Košice 12/12/2017  
227 07/12/2017 1773180821 Veolia Energia Komfort 5,708.58 UK za 12/2017 12/12/2017  
228 07/12/2017 20170014 Súkr.centrum ped.psych.  80.00 psychologička za 11/2017 12/12/2017  
229 07/12/2017 2123170196 VVS, a.s. 132.52 stočné za 11/2017 12/12/2017  
230 07/12/2017 20170012 English camps, s.r.o. 948.00 lektor za 11/2017 12/12/2017  
231 08/12/2017 712017 ŠJ Trebišovská 10 35.53 strava za 11/2017 12/12/2017  
232 08/12/2017 722017 ŠJ Trebišovská 10 387.60 strava za 11/2017 12/12/2017  
233 08/12/2017 3104788184 T-com 29.94 pevná linka za 11/2017 12/12/2017  
234 08/12/2017 1020170367 Progress promotion 360.00 ProEduco  12/12/2017  
235 11/12/2017 29017204 SOŠ technická 60.00 technik CO 12/12/2017  
236 12/12/2017 2290070141 VSE, a.s. 229.12 elektrina za 11/2017 14/12/2017  
237 12/12/2017 2290070141 VSE, a.s. 990.00 elektrina za 11/2017 08/01/2018  
238 12/12/2017 17244 Ing. Nagy Ladislav Arow 12,372.80 okná na severnú chodbu 14/12/2017  
239 12/12/2017 17245 Ing. Nagy Ladislav Arow 1,218.01 okno na chodbu 14/12/2017  
240 13/12/2017 7062017 Vojtech Petrik 38.40 revízia hasiacich prístrojov 14/12/2017  
241 15/12/2017 1728494 Datacomp, s.r.o. 4,485.89 monitory 5 ks, PC 5 ks 18/12/2017  
242 15/12/2017 3420380378 T-mobile 52.51 mobilné hovory za 11/2017 18/12/2017  
243 15/12/2017 1728567 Datacomp, s.r.o. 561.60 kopírka 2 ks 18/12/2017  
244 18/12/2017 1731013 Datacomp, s.r.o. 124.15 lampa do dataprojektora - Sop. 19/12/2017  
245 18/12/2017 20170477 VODAR, s.r.o. 203.35 kancel. a čistiace potreby 19/12/2017  
246 18/12/2017 17234 Ing. Ladislav Nagy-Arow 154.56 žalúzie do I.A 19/12/2017  
247 22/12/2017 17107 Ing.Ladislav Nagy-Arow 28.48 oprava žalúzií 22/12/2017