Prehľad uhradených faktúr zverejnených v zmysle zákona 382/2011 o verejnom prístupe k informáciám
Ev. čís. fakt. Došla dňa Variabilný symbol Dodávateľ Suma Predmet fakturácie Uhradená dňa Adresa dodávateľa IČO Fa k objednávke, zmluve č.
1 3.1.2013 506932013 Ajfa 49,50 časopisy 16.1.2013 Klemensova 34, Žilina 31602436  
2 3.1.2013 201153070 Slov.pošta 99,86 časopisy 16.1.2013 Partizánska 9, Blava 36631124  
3 3.1.2013 200284503 Slov.pošta 30,00 časopisy 16.1.2013 Partizánska 9, Blava 36631124  
4 8.1.2013 152012 ŠJ 4 481,10 stravné-žiaci 5.2.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
5 8.1.2013 22013 ŠJ 377,10 stravné-zamestnanci 16.1.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
6 8.1.2013 22013 ŠJ 104,75 stravné-zamestnanci 16.1.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
7 11.1.2012 2746096981 Slovak telekom 50,95 telefón 16.1.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
8 11.1.2012 7307620966 SPP 6,00 plyn 16.1.2013 Mlynské nivy, Bratislava 35815256  
9 11.1.2012 2116772766 Vsl.vodárne 135,70 zráž.voda 16.1.2013 Komenského 50, Ke 36570460  
10 14.1.2012 1132200989 ŠEVT 194,40 tlačivá   Plynárenská 6, Blava 31331131  
11 16.1.2013 130008 IQ Tech 72,00 krieda, fixy 22.1.2013 Bauerova 28, Košice 45862460 obj.2/2013
12 16.1.2013 2220002414 VSE 2 118,25 elektrika- vyúčt.2012 22.1.2013 Mlynskáý 31,  Ke 36211222  
13 16.1.2013 44004163 Perfekt 39,84 časopisy 22.1.2013 Zimná 8, Blava 680303  
14 16.1.2013 181300056 Dalkia komfort 4 493,00 ÚK 23.1.2013 Einsteinova 25, Blava 46782532  
15 16.1.2013 7300309455 Slovak telekom 56,90 mobily 23.1.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
16 17.1.2013 32013 231,49 voda 23.1.2013 Trebišovská 10, Ke 35546123  
17 17.1.2013 2012020 Súkromné psych.centr. 60,00 psychologička 23.1.2013 Medická 2, Košice 45007268 Zml.6/08
17 17.1.2013 7416727858 SPP -3,78 plyn 29.1.2013 Mlynské nivy, Bratislava 35815256  
18 22.1.2013 2013001 Eco energo 1 576,21 sklad chemikálií 23.1.2013 Ťahanovská 53, Ke 40262391 obj.1/2013
19 1.2.2013 130025 IQ Tech 34,00 kanc.papier 11.2.2013 Bauerova 28, Košice 45862460 obj.3/2013
20 5.2.2013 132013 ŠJ 462,60 stravné-zamestnanci 11.2.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
21 5.2.2013 122013 ŠJ 92,50 stravné-zamestnanci 11.2.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
22 6.2.2013 7317624761 SPP 6,00 plyn 11.2.2013 Mlynské nivy, Bratislava 35815256  
23 6.2.2013 2220002414 VSE 1 324,00 elktrina - febr. 25.2.2013 Mlynskáý 31,  Ke 36211222  
24 6.2.2013 12013 ŠJ 5 153,40 stravné-žiaci 25.2.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
25 7.2.2013 2116880324 Vsl.vodárne 142,79 zráž.voda 25.2.2013 Komenského 50, Ke 36570460  
26 8.2.2013 130034 IQ Tech 83,96 údržba 18.2.2013 Bauerova 28, Košice 45862460 obj.4/2013
27 8.2.2013 2747075420 Slovak telekom 58,69 telefón 18.2.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
28 11.2.2013 1125200904 Impromat 151,72 kopír.služby 25.2.2013 Koceľova 9,Blava 31331785 Zml. ZOZSP
29 13.2.2013 18130127 Dalkia komfort 4 222,33 ÚK 18.2.2013 Einsteinova 25, Blava 46782532  
30 13.2.2013 62013 255,40 voda 18.2.2013 Trebišovská 10, Ke 35546123  
31 13.2.2013 13031 Pečiatky-vizitky 19,46 pečiatky 18.2.2013 Mäsiarska 29, Ke 31735347 obj.5/2013
32 21.2.2013 7301435588 Slovak telekom 66,84 mobily 27.2.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
33 21.2.2013 201230044 Abecedy 55,19 UP  27.2.2013 Niťová 4, Blava 45907731  
34 25.2.2013 300801303 SANET 149,37 internet 27.2.2013 Vazova 5, Blava 17055270 ZoD 3008005
35 25.2.2013 62113 SANET 33,00 členské 27.2.2013 Vazova 5, Blava 17055270 ZoD 3008005
36 25.2.2013 390213 Young Drepos 93,25 revízia signal.zariad.  27.2.2013 Vrátna 18, Košice 36201529 Zml.20/01
37 25.2.2013 380213 Young Drepos 119,65 revízia signal.zariad.  27.2.2013 Vrátna 18, Košice 36201529 Zml.20/01
38 28.2.2013 2013001 Súkromné psych.centr. 165,00 psychologička 6.3.2013 Medická 2, Košice 45007268 Zml.6/08
39 1.3.2013 2220002414 VSE 900,00 elektrika 12.3.2013 Mlynskáý 31,  Ke 36211222  
40 1.3.2013 22013 ŠJ 3 987,00 stravné-žiaci 26.3.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
41 4.3.2013 1132202449 ŠEVT 360,04 tlačivá 6.3.2013 Plynárenská 6, Blava 31331131  
42 6.3.2013 20130124 Rempo 24,74 OOPP  11.3.2013 Južná tr. 48, Ke 38192228 Obj. 6/2013
43 6.3.2013 182013 ŠJ 97,75 stravné-zamestnanci 11.3.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
44 6.3.2013 192013 ŠJ 351,90 stravné-zamestnanci 11.3.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
45 7.3.2013 2116983897 Vsl.vodárne 128,98 zráž.voda 11.3.2013 Komenského 50, Ke 36570460  
46 7.3.2013 8748058134 Slovak telekom 58,78 telefón 11.3.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
47 8.3.2013 2013002 Gregušová 228,00 služby - výuka Aj 11.3.2013 Fibichova 13, Ke 46377379 Zml.12013
48 8.3.2013 2013003 Gregušová 136,00 služby - výuka Aj 11.3.2013 Fibichova 13, Ke 46377379 Zml.12013
49 11.3.2013 92013 225,78 voda 15.3.2013 Trebišovská 10, Ke 35546123  
50 12.3.2013 18130197 Dalkia komfort 4 357,67 ÚK 15.3.2013 Einsteinova 25, Blava 46782532  
51 12.3.2013 313200091 Muller 70,37 baterky do magnet. - MS 15.3.2013 Novozámocká 232,Ivánka 36537853 Obj.8/2013
52 13.3.2013 130118 Korrekt 20,88 knihy 18.3.2013 Račianska 66, Blava 35829371 Obj.7/2013
53 15.3.2013 7302502554 Slovak telekom 59,10 mobily 21.3.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
54 20.3.2013 130071 IQ Tech 33,71 toal.pap.fixy,, kanc.potr. 25.3.2013 Bauerova 28, Košice 45862460 obj.9/2013
55 27.3.2013 2013002 Súkromné psych.centr. 80,00 psychologička 8.4.2013 Medická 2, Košice 45007268 Zml.6/08
56 27.3.2013 32012 ŠJ 4 836,60 stravné žiaci  26.3.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
57 27.3.2013 7451039113 SPP -0,61 plyn 3.4.2013 Mlynské nivy, Bratislava 35815256  
58 3.4.2013 84032013 Deratex 69,60 deratizácia 8.4.2013 Pokroku 16, Ke 10689877  
59 3.4.2013 7312686917 SPP 6,00 plyn 8.4.2013 Mlynské nivy, Bratislava 35815256  
60 3.4.2013 252013 ŠJ 405,00 stravné zamestnanci 8.4.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
61 3.4.2013 242013 ŠJ 112,50 stravné zamestnanci 8.4.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
62 4.4.2013 1125200981 Impromat 222,47 kopír.služby 11.4.2013 Koceľova 9,Blava 31331785 Zml. ZOZSP
63 5.4.2013 2013005 Gregušová 144,00 služby - výuka Aj 11.4.2013 Fibichova 13, Ke 46377379 Zml.12013
64 8.4.2013 132013 278,44 voda 11.4.2013 Trebišovská 10, Ke 35546123  
65 8.4.2013 2117089955 Vsl.vodárne 142,79 zráž.voda 11.4.2013 Komenského 50, Ke 36570460  
66 9.4.2013 6749038605 Slovak telekom 53,98 telefón 11.4.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
67 10.3.2013 18130265 Dalkia komfort 4 357,67 ÚK 11.4.2013 Einsteinova 25, Blava 46782532  
68 16.4.2013 7303691479 Slovak telekom 66,04 mobily 22.4.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
69 16.4.2013 131004 Jamady 89,35 renovácia tonerov 22.4.2013 Sokolovská 19,Ke 17106869 Obj.11/2013
70 17.4.2013 2013004 Súkromné psych.centr. 80,00 psychologička 22.4.2013 Medická 2, Košice 45007268 Zml.6/08
71 17.4.2013 2220002414 VSE 900,00 elektrina 30.4.2013 Mlynskáý 31,  Ke 36211222  
72 29.4.2013 130107 IQ Tech 114,30 tonery, toal.papier 30.4.2013 Bauerova 28, Košice 45862460 obj.12/2013
73 29.4.2013 313200096 Muller 22,32 baterky  2.5.2013 Novozámocká 232,Ivánka pri Nit. 36537853  
74 29.4.2013 1311220338 Dalkia -321,52 ÚK zápočtom Moldavská cesta 8,Ke 36179345  
75 2.5.2013 2220002414 VSE 900,00 elektrina 20.5.2013 Mlynskáý 31,  Ke 36211222  
76 3.5.2013 42013 ŠJ 5 355,90 stravné-žiaci 12.6.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
77 3.5.2013 7267773073 SPP 6,00 plyn 13.5.2013 Mlynské nivy, Bratislava 35815256  
78 7.5.2013 322013 ŠJ 124,25 stravné-zamestnanci 13.5.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
79 7.5.2013 332013 ŠJ 447,30 stravné-zamestnanci 13.5.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
80 9.5.2013 162013 295,75 voda 17.5.2013 Trebišovská 10, Ke 35546123  
81 13.5.2013 2117198273 Vsl.vodárne 138,19 zráž.voda 17.5.2013 Komenského 50, Ke 36570460  
82 13.5.2013 750023629 Slovak telekom 57,14 telefón 17.5.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
83 15.5.2013 2013005 Súkromné psych.centr. 80,00 psychologička 23.5.2013 Medická 2, Košice 45007268 Zml.6/08
84 16.5.2013 7304824934 Slovak telekom 62,36 mobily 23.5.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
85 22.5.2013 130127 IQ Tech 111,00 údržba+krieda 31.5.2013 Bauerova 28, Košice 45862460 obj.15/2013
86 23.5.2013 2013016045 SJMF 7,00 časopisy 31.5.2013 Ul. 1. mája 32,Blava 31929389  
87 24.5.2013 2013008 Gregušová 144,00 výuka An 31.5.2013 Fibichova 13, Ke 46377379 Zml.12013
88 24.5.2013 300801306 SANET 149,37 internet 31.5.2013 Vazova 5, Blava 17055270 ZoD 3008005
89 30.5.2013 2220002414 VSE 900,00 elektrina 7.6.2013 Mlynskáý 31,  Ke 36211222  
90 3.6.2013 2013009 Gregušová 240,00 výuka An 7.6.2013 Fibichova 13, Ke 46377379 Zml.12013
91 3.6.2013 52013 ŠJ 4 481,40 stravné-žiaci 27.6.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
92 3.6.2013 6300050598 SPP 6,00 plyn 12.6.2013 Mlynské nivy, Bratislava 35815256  
93 5.6.2013 192013 290,70 voda 12.6.2013 Trebišovská 10, Ke 35546123  
94 6.6.2013 402013 ŠJ 128,75 stravné-zamestnanci 12.6.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
95 6.6.2013 412013 ŠJ 463,50 stravné-zamestnanci 12.6.2013 Trebišovská 10, Ke 35542764  
96 7.6.2013 2117304904 Vsl.vodárne 142,79 zráž.voda 14.6.2013 Komenského 50, Ke 36570460  
97 7.6.2013 7750986721 Slovak telekom 49,69 telefón 14.6.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
98 10.6.2013 301153070 Slov.pošta 16,76 časopisy 14.6.2013 Partizánska 9, Blava 36631124  
99 10.6.2013 18130333 Dalkia komfort 11 154,33 ÚK 13.6.2013 Einsteinova 25, Blava 46782532  
100 10.6.2013 1211221264 Dalkia vých.Slovensko 9 845,06 ÚK 21.6.2013 Moldavská cesta 8,Ke 36179345 5/12
101 14.6.2013 18130408 Dalkia komfort 5 717,00 ÚK 21.6.2013 Einsteinova 25, Blava 46782532  
102 17.6.2013 7305971548 Slovak telekom 74,86 mobily 21.6.2013 Karadžičova 10, Blava 35763469  
103 17.6.2013 2013006 Súkromné psych.centr. 80,00 psychologička 21.6.2013 Medická 2, Košice 45007268 Zml.6/08
104 28.6.2013 2220002414 VSE 900,00 elektrina   Mlynskáý 31,  Ke 36211222