P.č. Dátum Predmet obstarania Dodávateľ
1 09/01/2017 sťahovanie nábytku Dráč Igor
2 12/01/2017 lešenie a náhr. Materiál Hornbach, s.r.o.
3 18/01/2017 oprava strechy Marián Zeleňák
4 20/01/2017 novoročná kapustnica BOUSKA,s.r.o. Bardejov 
5 20/01/2017 lyžiarsky výcvik žiakov MaR Magura, Ždiar 475
6 24/01/2017 oprava kopír. stroja v SJ IQ tech, Peter Ouzky
7 26/01/2017 doprava na lyžiarsky výcvik žiakov STAREXPRESS, s.r.o.
8 27/01/2017 spracovanie účtovníctva za 01/2017 LM-ECONOMY, s.r.o.
9 31/01/2017 oprava pokazenej telefónnej linky IQ tech, Peter Ouzky
10 01/02/2017 knihy na francúzsky jazyk MEGABOOKS SK, s.r.o.
11 01/02/2017 oprava osvetlenia v telocvični a 1. pavilóne Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce
12 02/02/2017 kancelársky a spotrebný materiál Vodár, s.r.o.
13 15/02/2017 vyčistenie WC v TV Profikanál, s.r.o.
14 16/02/2017 oprava kopírky v Etike a AJ IQ tech, Peter Ouzky
15 17/02/2017 oprava kopírky zástupcu IQ tech, Peter Ouzky
16 20/02/2017 revízia zabezpečovacieho zariadenia IT alarm,s.r.o.
17 24/02/2017 oprava strechy Marián Zeleňák
18 24/02/2017 spracovanie účtovníctva za 02/17 LM-ECONOMY, s.r.o.
19 01/03/2017 oprava chladničky v TV Servis chlad.Petro
20 02/03/2017 revízia plynových zariadení Ing. ORTH Romuald
21 02/03/2017 revízia elektrických spotreb. Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce
22 02/03/2017 nábytok do kabinetu chémie Mobelix, Košice
23 21/03/2017 spracovanie účtovníctva za 03/17 LM-ECONOMY, s.r.o.
24 21/03/2017 oprava deravej strechy Marián Zeleňák
25 21/03/2017 oprava pevnej linky v chémii IQ tech, Peter Ouzky
26 21/03/2017 prednášky o dospievaní Mária ČOLLÁKOVÁ
27 27/03/2017 nákup tonerov Great toner, Moyzesova
28 05/04/2017 nákup lešenia II. časti Hornbach, s.r.o.
29 05/04/2017 kancelárske a čistiace potreby Vodár, s.r.o.
30 07/04/2017 deratizácia školy Deratex Repka
31 07/04/2017 revízia bleskozvodov Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce
32 25/04/2017 oprava kohútikov v chem. lab. Ing. ORTH Romuald
33 25/04/2017 spracovanie účtovníctva za 04/17 LM-ECONOMY, s.r.o.
34 25/04/2017 založný zdroj k servru Datacomp, s.r.o.
35 28/04/2017 kancelárske potreby Vodár, s.r.o.
36 09/05/2017 lekárnička Panacea, s.r.o.
36 09/05/2017 oprava tlačiarne v kab.SJ IQ tech, Peter Ouzky
37 10/05/2017 oprava dataprojektora v učebni umenia Peter Tkáč
38 22/05/2017 elektrické ohrievače TUV 2 ks Halász Patrik
39 25/05/2017 spracovanie účtovníctva za 5/17 LM-ECONOMY, s.r.o.
40 25/05/2017 seminár o verejnom obstarávaní  NÚ CŽV,reg.prac.Ke
41 25/05/2017 oprava školského rozhlasu Lukáš Loš, Hertnik
42 01/06/2017 výroba žalúzii do tried Ing. Nagy Arow
43 21/06/2017 spracovanie účtovníctva za 6/2017 LM-ECONOMY, s.r.o.
44 21/06/2017 slávnostný obed na záver šk.r. COCINA, s.r.o.,KNVes
45 21/06/2017 prenájom miestnosti - ukončenie šk.roka SOŠ automobilová
46 21/06/2017 oprava telefónu na vrátnici IQ tech, Peter Ouzky
47 28/06/2017 prenájom miestnosti Magistrát mesto Košíc
48 28/06/2017 nastavenie nových kódov IT alarm,s.r.o.
49 04/07/2017 materiál na opravu školy Hornbach, s.r.o.
50 12/07/2017 kanc.a čistiace potreby Vodár, s.r.o.
51 26/07/2017 spracovanie účtovníctva za 7/2017 LM-ECONOMY, s.r.o.
52 23/08/2017 tlačivá - triedne knihy  ŠEVT, a.s.
53 25/08/2017 spracovanie účt. za 8/2017 LM-ECONOMY, s.r.o.
54 28/08/2017 oprava telefónu u zástupcov IQ tech, Peter Ouzky
55 28/08/2017 kancelárske a čistiace potreby Vodár, s.r.o.
56 31/08/2017 elektroinštalač.práce v dielni Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce
57 04/09/2017 Rozvrhy 2018 ASC Applied Software Consultants
58 07/09/2017 tonery GREAT TONER, s.r.o.
59 07/09/2017 tlačivá - maturity ŠEVT, a.s.
60 07/09/2017 e-knihy "Programujeme v Pythone" Mgr. Peter Kučera
61 07/09/2017 knihy na angličtinu Lenka Martinčoková
62 21/09/2017 spracovanie účtovníctva za 9/2017 LM-ECONOMY, s.r.o.
63 21/09/2017 školský nábytok VO  Laco Čontoš -Interiér
64 21/09/2017 oprava kopírov. stroja u zástupcov IQ tech, Peter Ouzky
65 22/09/2017 počítač pre zástupcu Datacomp, s.r.o.
66 22/09/2017 tlačiarne 2 ks Datacomp, s.r.o.
67 26/09/2017 kancelárske a čistiace potreby Vodár, s.r.o.
68 01/10/2017 doprava na exkurziu Svidník Zita Hančáková-Delta travel
69 13/10/2017 žalúzie do II. A Arow Nagy
70 13/10/2017 učebné texty na NOSku Jitka Vyšňovská
71 16/10/2017 prepravné služby Kežmarok PROMET Trans, s.r.o.
72 17/10/2017 Webinár IALF, o.z. Blava
73 20/10/2017 spracovanie účtovníc. za 10/2017 LM-ECONOMY, s.r.o.
74 20/10/2017 prenájom priestorov TU v Ke, ŠD Košice
75 24/10/2017 prenájom plochy Proeduco
76 24/10/2017 copy papier Vodár, s.r.o.
77 25/10/2017 tonery Great toner.s.r.o.
78 26/10/2017 pamäte RAM ku počítačom do IT Datacomp, s.r.o.
79 26/10/2017 kancelársky papier a čist. potreby Vodár, s.r.o.
80 13/11/2017 prenájom miestnosti na vian. akad. SOŠ automobilová
81 13/11/2017 sedačka pre zástupcov Merkury Market Slovakia
82 13/11/2017 deratizácia školy Deratex Repka
83 13/11/2017 autodoprava nábytku Dráč Igor
84 20/11/2017 spracovanie účtovníc. Za 11/2017 LM-ECONOMY, s.r.o.
85 27/11/2017 vložné na webinár IALF, o.z. Bratislava
86 29/11/2017 registračný poplatok Pro educo
87 30/11/2017 plastové okná Arow Nagy
88 30/11/2017 oprava kopírky u Mad. a zástup. IQ tech, Peter Ouzky
89 30/11/2017 Učebné pomôcky SLOVAKIA pomôcky pre chémiu
90 01/12/2017 spracovanie účtovníctva za 12/17 LM-ECONOMY, s.r.o.
91 01/12/2017 revízia hasiacich prístrojov Vojtech Petrík
92 06/12/2017 žalúzie do I.AB Arow Nagy
93 06/12/2017 čistiace a kancel. potreby Vodár, s.r.o.
94 06/12/2017 lampa do dataprojektora Datacomp, s.r.o.
95 06/12/2017 počítače, monitory Datacomp, s.r.o.
96 06/12/2017 kopírovacie stroje 2 ks Datacomp, s.r.o.
97 11/12/2017 žalúzie do triedy Arow Nagy
98 11/12/2017 oprava žalúzií v triede Arow Nagy