Prehľad objednávok zverejnených v zmysle zákona 382/2011 o verejnom prístupe k informáciám
Ev.čís. Objed. Zo  dňa Popis objednaného plnenia Predpokl. suma Dodávateľ Adresa dodávat. IČO Objed. podpísal: Funkcia Objedn.  k zmluve
1 9.1.2012 vysávače 250,00 Elektro World Ivánska cesta, Blava 35820071 V.Špišáková ekonómka  
2 9.1.2012 strop. Svietidlá 100,00 Eco-energo Ťahanovská 53, Ke 40262391 V.Špišáková ekonómka  
3 17.1.2012 kancel. materiál, tonery 200,00 IQ Tech Pribinova 6, Košice 4586246 V.Špišáková ekonómka  
4 24.1.2012 laboratórne váhy pre CH 120,00 Sevaz Bitarová 128, Žilina 35286768 V.Špišáková ekonómka  
5 27.1.2012 oprava ventilu vody 20,00 Dalkia Moldavská cesta  8/A 36179345 V.Špišáková ekonómka  
6 3.2.2012 Maľovanie školy 23 900,00 Bardspol,s.r.o. Pražská 2, Košice 36458732 Mgr.J.Buday riad.školy  
7 13.2.2012 kancelárske potreby 50,00 OTTO Dostojevského 5, Blava 35944226 V.Špišáková ekonómka  
8 28.2.2012 tonery, papier 70,00 IQ Tech Pribinova 6, Košice 4586246 V.Špišáková ekonómka  
9 22.3.2012 deratizácia objektu 71,00 Deratex Pokroku 16, Ke 10689877 V.Špišáková ekonómka  
10 22.3.2012 kancel.papier,oprava kopíriek 150,00 IQ Tech Pribinova 6, Košice 4586246 V.Špišáková ekonómka  
11 26.3.2012 občerstvenie OK volejbal dievč. 63,00 Šolcová Myslavská 254,Košice 32485603 V.Špišáková ekonómka  
12 4.4.2012 čistiace prostriedky- náhr.plnenie 92,00 Delux 1. mája 939, Vráble 35934590 V.Špišáková ekonómka  
13 4.4.2012 čistiace prostriedky 20,00 Šamo Važecká 2, Košice 17167078 V.Špišáková ekonómka  
14 18.4.2012 žiarovky 20,00 Zuček Žatevná 7, Košice 31713211 V.Špišáková ekonómka  
15 19.4.2012 knihy - Nj 40,00 Pre školy Bojnická 10, Blava 11782889 V.Špišáková ekonómka  
16 24.4.2012 toner,obálky,fixy 30,00 IQ Tech Pribinova 6, Košice 4586246 V.Špišáková ekonómka  
17 27.4.2012 knihy - Nj 50,00 Glossa Kysucká 2, Ke 41005881 V.Špišáková ekonómka  
18 28.5.2012 toner,toal.papier 30,00 IQ Tech Pribinova 6, Košice 4586246 V.Špišáková ekonómka  
19 21.6.2012 Maľovanie školy 500,00 Kiss Czambelova 16, Ke 34378251 V.Špišáková ekonómka  
20 31.7.2012 lavice,stoličky 1550,00 K-ten Vysoká nad Kysucou 1279 36418447 V.Špišáková ekonómka  
21 31.7.2012 maľovanie učebne 200 Kiss Czambelova 16, Ke 34378251 V.Špišáková ekonómka  
22 15.8.2012 údržba - elektrina Nj 300,00 Sabol Šarišské Bohdanovce 166 14316838 V.Špišáková ekonómka  
23 24.8.2012 prenájom miestnosti 40,00 Mesto Košice Hlavná 68, Košice 31682421 V.Špišáková ekonómka  
24 28.8.2012 oprava kopíriek Nj,zást. 180,00 IQ Tech Pribinova 6, Košice 4586246 V.Špišáková ekonómka  
25 28.8.2012 kancel.potreby   IQ Tech Pribinova 6, Košice 4586246 V.Špišáková ekonómka  
26 3.9.2012 knihy Nj,Fj. 130 Glossa Kysucká 2, Ke 41005881 V.Špišáková ekonómka  
27 12.9.2012 Kknihy Nj 120 Korrekt Račianska 66, Blava 35829371 V.Špišáková ekonómka  
28 13.9.2012 montáž ventilov na radiát. 200 Eco-energo Ťahanovská 53, Ke 40262391 V.Špišáková ekonómka  
29 25.9.2012 prenájom miestnosti 50 Domino Orgovánová 5, Ke 35542781 V.Špišáková ekonómka  
30 3.10.2012 deratizácia objektu 72 Deratex Pokroku 16, Ke 10689877 V.Špišáková ekonómka  
31 10.10.2012 čistiace 150 Šamo Važecká 2, Košice 17167078 V.Špišáková ekonómka  
32 20.10.2012 prietok.ohrievač do riadit. 200 Eco-energo Ťahanovská 53, Ke 40262391 V.Špišáková ekonómka  
33 27.11.2012 čistiace prostr.-chrán.diel. 500 Delux-ZPS Východná 40, Čečejovce 30250412 V.Špišáková ekonómka  
34 27.11.2012 oprava telefónu 50 IQ Tech Bauerova 28, Košice 45862460 V.Špišáková ekonómka  
35 6.12.2012 UP - SJ - chrán. Dielňa 57 Abecedy Niťová 4, Blava 45907731 V.Špišáková ekonómka  
36 10.12.2012 tonery, papier 65 Jamady Sokolovská 19,Ke 17106869 V.Špišáková ekonómka  
37 12.12.2012 revízia hasiac.prístr. 50 Petrik Východná 40, Čečejovce 30250412      
38 17.12.2012 relax.služ.-chrán. Dielňa 305 TOP Figura Krivá  25, Ke 36811157 V.Špišáková ekonómka  
39 19.12.2012 oprava vodovod.potrubia 120 Večeřa Čordáková 38, Ke 10687271 V.Špišáková ekonómka  
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84