Prehľad objednávok zverejnených v zmysle zákona 382/2011 o verejnom prístupe k informáciám
Ev.čís. Objed. Zo  dňa Popis objednaného plnenia Predpokladaná suma Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Objednávku podpísal: Funkcia objedn.      K zmluve
1 14.1.2013 sklad chemikálií 1576 Eco energo Ťahanovská 53, Ke 40262391 Mgr. Buday riaditeľ školy  
2 15.1.2013 krieda, fixy 80 IQ tech Bauerova 28, Košice 45862460 V.Špišáková ekonómka  
3 30.1.2013 kancel.papier 30 IQ tech Bauerova 28, Košice 45862460 V.Špišáková ekonómka  
4 6.2.2013 oprava kopír.stroja-zást. 80 IQ tech Bauerova 28, Košice 45862460 V.Špišáková ekonómka  
5 13.2.2013 zhotovenie pečiatok 20 Pečiatky-vizitky Mäsiarska 29, Ke 31735347 V.Špišáková ekonómka  
6 6.3.2013 prac.plášte - aktiv.činn. 25 Rempo Južná tr. 48, Ke 38192228 V.Špišáková ekonómka  
7 7.3.2013 učebnice pre vyuč. Nj 20 Korrekt Račianska 66, Blava 35829371 V.Špišáková ekonómka  
8 11.3.2013 monočlánky na maturity 100 Mullerov Novozámocká 232,Ivánka 36537853 V.Špišáková ekonómka  
9 15.3.2013 toal.papier,kanc.potr. 25 IQ tech Bauerova 28, Košice 45862460 V.Špišáková ekonómka  
10 15.3.2013 deratizácia 70 Deratex Pokroku 16, Ke 10689877 V.Špišáková ekonómka  
11 6.4.2013 renovácia tonerov 90 JAMADY Sokolovská 19,Ke 17106869 V.Špišáková ekonómka  
12 11.4.2013 renovácia toneru 100 IQ tech Bauerova 28, Košice 45862460 V.Špišáková ekonómka  
14 11.4.2013 baterky 23 Mullerov Novozámocká 232,Ivánka pri Nit. 36537853 V.Špišáková ekonómka  
15 16.5.2013 krieda,oprava tlačiarne 100 IQ tech Bauerova 28, Košice 45862460 V.Špišáková ekonómka  
16 28.6.2013 toal.pap.,sponky na sp.   IQ tech Bauerova 28, Košice 45862460 V.Špišáková ekonómka  
17 28.6.2013 tlačivá   ŠEVT          
18 6.8.2013 údržba-prívod vody 200 Eco energo          
19 8.8.2013 prenájom miestnosti 20 Magistrát Košice