P.č. Dátum Predmet obstarania Dodávateľ
1 13. január 2014 seminár NÚ CŽV
2 6. február 2014 čistiace prostriedky DeLUX ZPS, s.r.o.
3 6. február 2014 oprava kop. Stroja  IQ Tech
4 14. február 2014 kancelársky tovar DaD,Dzurňák
5 20. február 2014 revízia zabez.systému RP-DREPOS, s.r.o.
6 20. február 2014 revízia zabez.systému RP-DREPOS, s.r.o.
7 13. marec 2014 kancelársky tovar, toal. papier DaD - Dzurňák
8 4. apríl 2014 počítače 3 ks Datacomp, s.r.o.
9 7. apríl 2014 deratizácia DERATEX - Eko
10 5. máj 2014 náterová hmota Tony-Stav, s.r.o.
11 9. máj 2014 toaletný papier IQ Tech
12 19. máj 2014 kancelársky tovar, toal. Papier DaD - Dzurňák
13 27. máj 2014 Tonery Jamady
14 28. máj 2014 kancel.potreby pre aktiv.prac.  DaD-Dzurňák
15 4. jún 2014 oprava okien AROW
16 11. jún 2014 tonery Q2612 Jamady
17 12. jún 2014 oprava hasiac.pristrojov Vojtech Petrik
18 17. jún 2014 čistenie umyvadla M.T.Fox Slovakia
19 20. jún 2014 toaletný papier DaD,Dzurňák
20 26. jún 2014 miestnosť na zahaj.roka Magistrát mesta Košíc
21 27. jún 2014 občestvenie na koniec ŠR ŠI Považská, Košice
22 3. júl 2014 sadové úpravy školy SMSZ
23 2. september 2014 oprava kopir. Stroja IQ Tech
24 2. september 2014 kopir. papier A3 IQ Tech
25 16. september 2014 objednávka tlačív ŠEVT, a.s.
26 19. september 2014 tonery ML servis
27 19. september 2014 doprava autobusom-Príb. Štefan Uhriňák
28   toner - matika ML servis
29 1. október 2014 murárske a maliarske práce SOŠT, Kukučinova
30 6. október 2014 kancel.potreby Vodar, s.r.o.
31 30. september 2014 preprava na "Mosty" USK Stav.-dopr.fi
32 15. október 2014 deratizácia DERATEX - Eko
33 16. október 2014 čistiace prostriedky DaD, s.
34 27. október 2014 všobecný prev.poriadok PZS Košice-Šaca
35 5. november 2014 metodická príručka Diecéz.katech.úrad
36 5. november 2014 kancelárske potreby  Vodar, s.r.o.
37 5. november 2014 školenie účtovníctvo RVC Košice
38 12. november 2014 školenie Verejn.obstar. EKONA SK, s.r.o.
39 27. november 2014 školské stoličky a lavice Office Pro-Trudon, s.r.o.
40 1. december 2014 hrubé a tenké sanačné omietky REBEL ant. s.r.o.
41 1. december 2014 vypracovanie prevadz.poriadku Laura Stredanská
42 1. december 2014 svetlá do učební Aloneplus, s.r.o.
43 2. december 2014 svietidlá do tried a kabinetov Alone Plus, s.r.o.,
44 3. december 2014 oprava strechy Termospol. , a.s.
45 4. december 2014 miestnosť na akadémiu SOŠ automobil.
46 5. december 2014 napojenie vnut. tel.linky IQ Tech - Peter Ouzky
47 5. december 2014 plastové okná vrátane montáže BD-SYSTEM, Martin Urban
48 8. december 2014 materiál na chémiu Fisher-laboratorna technika
49 8. december 2014 kontrola hasiacich prístrojov Vojtech Petrik, Čečejovce
50 8. december 2014 dodávka a montáž inter.žalúzii AROW - Ing. Ladislav Nagy
51 9. december 2014 plastove okna Martin Urban-BD System
52 11. december 2014 misy a chlebičky ŠI Werferova, Ke
53 11. december 2014 recepcia ŠI Werferova, Ke
54 12. december 2014 prenajom priestorov ŠD, Nemcovej 1, Ke
55 12. december 2014 kancelárske a čistiace potreby Vodár, s.r.o.
56 12. december 2014 metodická príručka pre 1.SŠ Kat.ped.a katech.centrum
57 12. december 2014 Rozhledy - časopisy Jednota slov.mat. a fyzikov
58 12. december 2014 tlačiarne, exter.disk,lampy do Datacomp, s.r.o.
59 12. december 2014 čistiace prostriedky De Lux
60 12. december 2014 prečistenie kanála Profikanál
61 15. december 2014 žalúzie na okná Arow, s.r.o.
62 15. december 2014 beseda-miestnosť CVČ,Orgovánová 5
63 15. december 2014 permanentky -ZŤP City Wellness
64 15. december 2014 tonery Toshiba a HP ML Servis - Lehoczky Michal
65 15. december 2014 komp.reg.a rekondič.služby TOP FIGURA, s.r.o.
66 15. december 2014 oprava zabezpečovacieho zar.  IT Alarm, s.r.o.
67 16. december 2014 tonery ML servis
68 17. december 2014 čistiace a kancelárske potreby Vodár, s.r.o.