P.č. Dátum Predmet obstarania Dodávateľ
1 8.1.2018 letáky na DOD HI Reklama Komenského 11, Košice
2 8.1.2018 kancelárske a čistiace potreby Vodár, s.r.o. Kuzmányho 5, Košice
3 9.1.2018 magnet.tabuľa pre II.OA ŠEVT, a.s.
4 9.1.2018 slávnostný obed - kapustnica BOUSKA, s.r.o. Bardejov
5 23.1.2018 spracovanie účtovníctva za 1/2018 LM economy, Košice
6 23.1.2018 lyžiarsky výcvik žiakov 2018 M§R MAGURA, s.r.o. Ždiar
7 25.1.2018 Tréning "Školy ktoré menia svet" Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z.
8 25.1.2018 kancelárske potreby Vodár, s.r.o. Kuzmányho 5, Košice
9 25.1.2018 oprava kopírky v kab.SJ - Sop IQ Tech - Peter Ouzky,Košice
10 2.2.2018 tlačivá na MS 2018 ŠEVT, a.s.Moldavská cesta, Košice
11 6.2.2018 revízia zabezpečov.zariadenia IT alarm
12 12.2.2018 seminár "Finančná kontrola" RVC Zádielska Košice
13 16.2.2018 spracovanie účtovníctva za 2/2018 LM economy, Košice
14 1.3.2018 magnetická tabuľa 100 x 150 cm ŠEVT, a.s. Bratislava
15 8.3.2018 vyčistenie WC - havarijné upchaté Profikanál
16 .8.3.2018 knihy na anglický jazyk Slovak Ventures, s.r.o.
17 21.3.2018 deratizácia Deratex, s.r.o.
18 21.3.2018 revízia elektrospotrebičov Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce
19 21.3.2018 revízia elektric.inštalácie Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce
20 26.3.2018 kancelárske potreby Vodár, s.r.o. Kuzmányho 5, Košice
21 26.3.2018 chemikálie na chémiu Fisher Slovakia, s.r.o. Levoča
22 26.3.2018 školenie p. riaditeľa RVC Prešov, Nám.mieru 1, Prešov
23 26.3.2018 spracovanie účtovníctva za 3/2018 LM economy, Košice
24 4.4.2018 oprava telef.linky v chémii IQ Tech - Peter Ouzky,Košice
25 10.4.2018 kancelárske a čistiace potreby Vodár, s.r.o. Kuzmányho 5, Košice
26 10.4.2018 preprava žiakov na súťaž Daniel Demjan - Demjan BUS, Ubľa
27 10.4.2018 pracovný seminár riad.gymnázií Grand hotel Permon, s.r.o Pribylina
28 17.4.2018 gymnastická hala Gymnastik Košice, Popradská 84
29 23.4.2018 tonery GREATONER, s.r.o. Nižná
30 23.4.2018 oprava svietidiel v TV, kab.fyziky a vestibul Sabol Vladimír, Šar.Bohdanovce
31 23.4.2018 oprava kopírky v AJ - Fafrák IQ Tech - Peter Ouzky,Košice
32 30.4.2018 spracovanie účtovníctva za 4/2018 LM economy, Košice
33 4.5.2018 oprava akumulátora do zabezpeč.zariadenia.  IT alarm, s.r.o. Hroncova Košice
34 4.5.2018 kancelárske a hygienické potreby Vodár, s.r.o. Kuzmányho 5, Košice
35 9.5.2018 registračný poplatok JA Viac JA Slovensko,n.o. Bratislava
36 9.5.2018 registračný poplatok JA Aplik.ekon. JA Slovensko,n.o. Bratislava
37 29.5.2018 zasadacia miestnosť zač. šk.roka Magistrát mesta Košice
38 30.5.2018 spracovanie účtovníctva za 5/2018 LM economy, Košice
39 1.6.2018 transfer JA firmy z KE-Budapest Cassovia Express
40 12.6.2018 stoly a poličky do kabinetu NJ TEMPO KONDELA, s.r.o.Tvrdošín
41 12.6.2018 transfer Ja firmy KE -Budapest Cassovia Expres, s.r.o.
42 13.6.2018 oprava tel. linky v kabinete TV IQ Tech - Peter Ouzky,Košice
43 13.6.2018 prenájom auly záver šk.roka SOŠ automobilová
44 28.6.2018 spracovanie účtovníctva za 6/2018 LM economy, Košice