Členovia

Prezident Laura Gerendová
Viceprezident pre financie Michaela Birošová
Viceprezident pre výrobu Dorota Rozumová
Viceprezident pre marketing Laura Probstnerová
Viceprezident pre ľudské zdroje Natália Jelčová
Zamestnanec Alica Sigmundová
Zamestnanec Karol Zdravecký
Zamestnanec Diana Sellárová
Zamestnanec Laura Juhásová
Zamestnanec Dominik Wunsch
Zamestnanec Vanesa Vámosová
Zamestnanec Richard Harvan

Príhovor

Študentská spoločnosť INfinity bola od začiatku jej fungovania plná kreatívnych, šikovných, ambicióznych a pracovitých ľudí. Na to, aby sme mohli začať plniť naše sny a predstavy bola potrebná už len zakladacia listina. Po jej doručení sa naše plány začali realizovať naplno. Našim prvotným plánom bolo byť iný, originálny a hlavne priniesť na pôdu našej školy niečo nové. S odstupom času sme zistili, čo znamená byť zamestnancom firmy, čo všetko to obnáša a koľko času to "žerie". No ani to nás neodradilo od uskutočňovania rôznych podujatí, bufetov, Haloweenskeho večierka až po tradičné diskotéky, na ktorých žiaden študent GT12 nesmel chýbať. Guráž a silu nám dodávali odozvy z rôznych strán. Študenti nás začali na chodbách spoznávať, priraďovať nás k spoločnosti, obracali sa na nás s prosbami a túžbami a my sme ich s otvorenou mysľou vypočuli a predniesli na poradách. No najpozitívnejšou odozvou bolo počuť, že sme doteraz najlepšia študentská spoločnosť aká na našej škole kedy existovala. Úspechy našich akcií spôsobili, že zamestnanci firmy boli naďalej odhodlaní pracovať tvrdo, prinášať to najlepšie. Na poradách bola uvoľnená atmosféra, každého názor bol vypočutý. Ako prezident som musel udržiavať produktívny plameň našej spoločnosti. Od začiatku zvolenia som mal jasnú predstavu, ako by mali porady vyzerať, nechcel som, aby názory viceprezidentov mali väčšiu váhu ako tých, ktorí nemali žiadnu pozíciu vo firme. Preto sme sa naše vzťahy snažili upevňovať spoločnými vychádzkami do mesta, kde sme otvorene, bez toho aby sme si dávali servítku pred ústa, rozprávali o chode firmy, o tom, čo treba zlepšiť alebo čo by sa mohlo na porade predniesť. Vytvorili sme silnú firemnú kultúru, teda prostredie, ktoré motivovalo k lepším výkonom. Pravdu povedať, každá firma ma svoje problémy. Aj naša mala. Či už nedostatočná motivácia, časová tieseň alebo málo nápadov. No s každým problémom sme sa popasovali a vyriešili. Môžem úprimne povedať, že všetky ciele ktoré sme si na začiatku stanovili, pomaličky dosahujeme, a je mi cťou viesť takýto úžasný tím mladých ľudí, kde deň po dni, mesiac po mesiaci človek vidí, ako v sebe objavujeme to, čo by sme na normálnej výuke na strednej škole v sebe neobjavili. Sme o krok vpred oproti našim rovesníkom. študentská firma nám dala veľa, vštipeola do nás podnikateľského ducha.

Všeobecné informácie

Obchodné meno INfinity, študentská spol.
Sídlo Gymnázium Trebišovská 12, Košice, 040 11
Vyučujúci Ing. Mária Kovaříková
Dátum založenia 17.10.2012
Počet členov 14
Základné imanie 350 €
Hodnota akcie: 3,50 €
Predané akcie: 100 ks
Predmet činnosti: Výroba a predaj vlastných výrobkov hlavná
Kultúrno - spoločenské činnosti
Predajná činnosť