4 - ročné štúdium

Milí žiaci,
ponúkame vám možnosť výberu voliteľných predmetov a nepovinných predmetov na školský rok 2023/2024. Po kliknutí na daný predmet sa vám zobrazí ich všeobecná charakteristika, ktorá vám tiež môže pomôcť pri rozhodovaní. Na základe vašich záujmov alebo preferencií budúceho vysokoškolského štúdia si z nich vyberiete. 
 
Žiaci tohtoročnej I.A, vyberiete si Etickú alebo Náboženskú výchovu.
Ďalej si môžete (nemusíte) zvoliť z nepovinných predmetov (max 2):

 

Žiaci tohtoročnej II.A máte dve možnosti:

  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov alebo
  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov a vyberiete si naviac aj z ponuky nepovinných predmetov.

 
Zvoľte si tri voliteľné predmety.
Najprv si vyberte dva predmety zo skupiny predmetov:

 

Ďalej si vyberte 1 predmet zo skupiny predmetov:

 

Môžete (nemusíte) si zvoliť aj zo skupiny nepovinných predmetov (max. 2):

 

Žiaci tohtoročnej III.A máte dve možnosti:

  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov alebo
  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov a vyberiete si naviac aj z ponuky nepovinných predmetov.

 

Zvoľte si tri voliteľné predmety.
Najprv si vyberte jeden cudzí jazyk (z neho budete konať EČ a PFIČ MS)

 

Ďalej si vyberte dva predmety zo skupiny predmetov:

 

Môžete (nemusíte) si zvoliť aj zo skupiny nepovinných predmetov (max. 2):