2% z dane

Darujte 2% z dane a podporte značku GT12 aj v roku 2024

Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme Vám za Vašu aktivitu pri poukazovaní darov v minulých rokoch. O Vašu dôveru sa uchádzame opäť. Prosíme Vás, aby ste sa nenechali odradiť myšlienkami ako: "Moje 2% nestoja za reč" a podobne.

Každý cent pomôže k naplneniu cieľov nášho občianskeho združenia "Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12".

Vaše 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej, prípadne právnickej osoby v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte značku GT12.

 

...čo sme už urobili...

 • podporili sme vzdelávanie žiakov prostredníctvom najnovších trendov
 • rozvíjali sme záujmovú činnosť žiakov
 • financovali sme účasť našich žiakov na vedomostných, športových a iných súťažiach
 • vytvorili sme oddychové i učebné zóny pre žiakov v interiéri i exteriéri školy
 • vytvorili sme ďalšie odborné učebne
 • nakúpili nové knihy pre školskú knižnicu či moderné pomôcky na telesnú výchovu
 • upevňovali sme zdravý životný štýl na škole

 

...čo chceme urobiť... 

 • skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
 • skrášliť triedy a voľnočasové priestory
 • zmodernizovať vybavenie odborných učební
 • podporiť dobrú klímu na škole
 • budovať značku „GT12“

  

Ďakujeme!

 

Vážení rodičia !

Riaditeľstvo školy OZ Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice sa na Vás obracajú s prosbou o poskytnutie 2% dane z Vašich príjmov za rok 2023. 2% z dane môžete poskytnúť v prospech neziskovej organizácie:

 

Občianske združenie Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice

IČO: 35553693

Cieľom občianskeho združenia Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice je podpora vzdelávania žiakov v súlade s najnovšími poznatkami a rozvoj záujmovej činnosti žiakov.

 

 

 

 

Za Vaše rozhodnutie poskytnúť 2% dane z Vašich príjmov za rok 2023 vopred ďakujeme.

 

Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy

RNDr. Mária Hajduková, predsedkyňa OZ Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice