Ochrana osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona  NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prevádzkovateľ:

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

 

Adresa:

Trebišovská 12, 040 11 Košice - mestská časť Západ

 

IČO:

00398900

 

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8212

 

Bližšie informácie nájdete na webstránke Osobnyudaj.sk.