Komunita

Campus
Campus
Campus
Campus
Campus
Campus
Campus
Campus
Campus
Campus
Campus

In medias res

GT12 miesto - kde to žije

Pozri video

Prehrať

Ľudské bytosti potrebujú na svoj zdravý vývoj komunitu, blízke, známe a bezpečné vzťahové prostredie. To je možné naplniť v prostredí súcitného zdieľania, vzájomnej úcty a spoločnej identity spoločenstva. Fenomén komunity - spoločenstva umožňuje vytvoriť a zažiť nehierarchické, veľmi hlboké medziľudské väzby, ťažko realizovateľné v súčasnom sociálnom prostredí. Umožňuje ľuďom prijať a oslavovať ich rozdielnosti a odlišnosti, čo ich umožňuje komunikovať efektívne, otvorene a spolupracovať na dosiahnutí cieľov, ktoré boli vytýčené pre spoločné dobro.

 

Vychádzajúc z tejto myšlienky by sme sa radi podelili o jedinečné a výnimočné chvíle, ktoré zažívame vo vzťahovom trojuholníku učiteľ-žiak-rodičia. Je pre nás veľkou cťou, že okamihy rodinnej atmosféry, kreatívneho vzdelávania, ale i našich školských a mimoškolských aktivít zažíva na našej škole už tretia generácia. Či už priama, alebo nepriama....

 

Práve pocit blízkosti, bezpečia, ale i odvahy naplno žiť a študovať k nám každý rok pritiahne nových žiakov, našich gymnazistov. Vieme spoločne súcitiť, vyjadrovať si vzájomnú úctu, otvorene komunikovať, ale i pracovať na osobnom rozvoji. Naša ,,Trebiška“ je škola s veľkým srdcom, dušou na dlani, v ktorej opakovane zažijete pocit otvorenej komunikácie a prijatia. Vyrovnaný a motivovaný žiak úspešne pracuje na splnení svojich snov i životných cieľov. Preto vieme spoločne prežiť i naše pády, ale i vzlety.