Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

19.10.2018 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 22.10.2018 do 26.10.2018

 

Pondelok 22.10.2018

 • uskutoční sa regionálne kolo súťaže v bedmintone dievčat

  

Utorok 23.10.2018

 • uskutoční sa regionálne kolo súťaže v bedmintone chlapcov
 • študenti z III.A a VII.OA sa zúčastnia na 3. a 4. vyučovacej hodine "Olympiády o EÚ" pod vedením p. Vámosovej
 • žiaci IV.AB zúčastnia prednášky o možnostiach štúdia na amerických univerzitách, ktorú organizuje Info USA pri Štátnej vedeckej knižnici v spolupráci s Veľvyslanectvom USA. Prednáška sa uskutoční v kine Úsmev. Začiatok je o 10.00 hod. Zraz žiakov bude pred budovou školy o 9.00 hod.  Pedagogický dozor - p.Kasardová, p.Kmecová.
 • našu školu prezentujú žiaci na výstave stredných škôl "Správna voľba povolania", viac informácií p. Vodarčíková
 • žiaci V.AB a V.BB  v rámci semináru z dejepisu navštívia výstavu v Kunsthalle s názvom "Na ceste k slovenskej štátnosti"

 

Streda 24.10.2018

 • našu školu prezentujú žiaci na výstave stredných škôl "Správna voľba povolania", viac informácií p. Vodarčíková

 

Štvrtok 25.10.2018

 • v triede VII.OA v čase od 8:00 hod. približne do 11:00 hod. sa uskutoční mobilný odber krvi. Slovenský Červený kríž aj tento rok organizuje kampaň s názvom Študenstká kvapka krvi.
 • počas tohto dňa prebenú "Simulované Študentské komunálne voľby 2018" v triede III.A (učebňa umenia). Viac informácií u p. Vámosovej
 • Krajský súd v Košiciach organizuje deň otvorených dverí. Zúčastnia sa ho študenti - IV.AB - seminár OBN v angličtine a V.AB, V.BB - seminár OBN v angličtine. Začiatok je o 9.00. Zraz študentov bude o 8.40 hod. pred budovou Krajského súdu. Pedagogický dozor - p.Kmecová.
 • uskutoční sa tradičná akcia "Učíme sa v maskách", ktorej súčasťou bude aj súťaž v zdobení tried

  

Piatok 26.10.2018

 • žiaci II.A, VI.OA, VI.OB sa zúčastnia exkurzie v Solivare,  viac informácií p. Hajduková, p. Kovaľová
19.10.2018 : Učenie v maskách

 

Čo sa stane?      Budeme sa učiť celý deň v maskách

 

Kedy?                  25. 10. 2018 (štvrtok)

 

V tento deň nezabudnite vyzdobiť seba ale aj triedu. Prebieha totiž súťaž o naj HALLOWEEN triedu  

Vidíme sa v maskách

 

19.10.2018 : Správna voľba povolania

 
Odbor školstva Košického samosprávneho kraja organizuje prezentačnú výstavu stredných škôl "Správna voľba povolania", ktorej sa zúčastní aj naša škola.
 
Termín konania: 23. - 24.10.2018 v čase od 9.00 - 17.00 hod.
Miesto konania: Ostrovského 1 v Košiciach
 
 
17.10.2018 : Informatika

 

Aj v tomto školskom roku sa bude na UPJŠ konať krúžok pre žiakov stredných škôl so záujmom o účasť v informatických súťažiach.

 

Prvé stretnutie bude 25.10.2018 o 14:30 (na Jesennej 5 v Košiciach) venované úlohám domáceho kola olympiády v informatike (http://ics.upjs.sk/kruzok).

 

 

17.10.2018 : BRLOH

BRLOH je zábavná tímová súťaž
 • je určená pre žiakov prímykvarty a žiakov prvého ročníka bilingválného štúdia (ktorí nastúpili z 8.ročníka)
 • má 3 internetové kolá
 • má finále v priestoroch Gymnázia Tř. Kpt. Jaroše v Brne pre 7 najlepších tímov zo ZŠ a 7 najlepších tímov z gymnázií
 • je plný logických hier
 • je ta pravá výzva pre teba!
 
 
Do súťaže sa registrujte do 5.11.2018 prostredníctvom svojej vyučujúcej matematiky alebo individuálne na stránke http://brloh.math.muni.cz, kde nájdete aj viac informácii o súťaži.
 
              1. internetové kolo začína v pondelok 5.11.2018.
 
 
12.10.2018 : Riaditeľské voľno

 

 

Na deň 29. 10. 2018 (pondelok) udeľuje žiakom riaditeľ školy riaditeľské voľno.

 

Všetci študenti stravujúci sa v školskej jedálni sú v tento deň odhlásení z obeda.

 

 

11.10.2018 : Dejepisná exkurzia

 
 
9.10.2018  maturanti z dejepisu zorganizovali pre seba a svoju vyučujúcu p. Rodákovú návštevu na výstave - Na ceste k slovenskej štátnosti.

 

V Kunsthalle/Hale umenia si na unikátnej zážitkovej výstave pozreli najcennejšie archívne dokumenty mapujúce vyše 100 rokov existencie Slovenska. Pripravilo ju Ministerstvo vnútra v spolupráci s archivármi z celého Slovenska v rámci osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, 50. výročia obrodného procesu a 100. výročia vzniku Československej republiky. Spoznali viac ako 600 archívnych audiovizuálnych a 3D dokumentov,  ktoré zachytávajú dianie, ktoré formovalo našu súčasnosť.

 
05.10.2018 : Študentská kvapka krvi

 

Slovenský Červený kríž aj tento rok organizuje kampaň s názvom Študenstká kvapka krvi. Vo štvrtok 25.10.2018 sa na pôde nášho gymnázia uskutoční mobilný odber krvi. Odber bude prebiehať v triede VII.OA v čase od 8:00 hod. približne do 11:00 hod.

S radosťou budeme očakávať študentov našej školy (od 18 rokov), učiteľov a aj rodinných príslušníkov.

 

Podmienky pre darovanie krvi nájdete tu:
http://kosice.redcross.sk/podmienky_pre_darovanie_krvi.

 

 

05.10.2018 : Malynár


Malynár je tu pre žiakov prímy. Ide o matematickú súťaž, v ktorej majú na začiatku každého polroka všetci riešitelia nula bodov. Táto súťaž má počas polroka dve série zaujímavých úloh. 

V novučičkom časopise nájdeš zadania úloh oboch sérií spolu s príbehom a inými zaujímavosťami zo života seminára a jeho riešiteľov. Úlohy vyriešiš a do termínu odoslania pošleš na uvedenú adresu. 
 
Termín odoslania riešení 1. série: 22. 10. 2018
 
Všetko potrebné, zadania aj termíny odoslania oboch sérií, nájdeš v prvom čísle časopisu na stránke na tejto stránke. Podrobnejšie pravidlá súťaže nájdeš na stránke malynar.strom.sk/sk/pravidla/.
 
05.10.2018 : Matik

 
Matik je tu pre žiakov sekundy až kvarty a prvý ročník bilingválneho štúdia. Ide o matematickú súťaž, v ktorej majú na začiatku každého polroka všetci riešitelia nula bodov. Táto súťaž má počas polroka dve série zaujímavých úloh.
 
Všetko potrebné, zadania aj termíny odoslania oboch sérií, nájdeš v prvom čísle časopisu na stránke na tejto stránke. Podrobnejšie pravidlá súťaže nájdeš na stránke matik.strom.sk/sk/pravidla/.
 
Termín odoslania riešení 1. série: 22. 10. 2018
 
Termín odoslania riešení 2. série: 19. 11. 2018
 
 
05.10.2018 : EXPERT geniality show

 

Ukáž, čo vieš vo vedomostnej súťažiEXPERT geniality show. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci školy.


Súťaž  EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí.

 

Pre žiakov prímy sú určené dve témy:

 • Ako funguje svet (geografia, biológia, prírodoveda, matematika, informatika a dopravná výchova),
 • Päť jazykov kultúry (slovenčina, angličtina, dejepis, výtvarná a hudobná výchova)

Starší žiaci majú možnosť výberu z tém:

 • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
 • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
 • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
 • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
 • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
 • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodnúť až vo chvíli, keď dostane test a uvidí súťažné otázky.

 

Prihlás sa do 26. 10. 2018 v kabinete matematiky u p.  Findorákovej. Štartovné sú 4€.

Súťaž prebehne 29.11.2018.

 

Viac informácií nájdete na stránke www.sutazexpert.sk 

05.10.2018 : Dejiny tvoríš Ty

Dňa 5.10. 2018 sa študenti III.A triedy a výber študentov z tried II.A, II.AB, III.AB, IV.AB a VII.OA s vyučujúcimi Mgr. M. Szilágyiovou, Mgr. A. Šimoňákovou a Mgr. V. Vámosovou zúčastnili interaktívnej výstavy DEJINY TVORÍŠ TY!, ktorú organizovala Katedra dejín FF UPJŠ.  Rok 2018 je pre dejiny Slovenska odkazom na viacero kľúčových historických udalostí, ktoré neboli len výsledkom politických rozhodnutí. Ovplyvnili hospodárstvo, kultúru a každodenný život, čím zásadne determinovali nielen prítomnosť, ale aj budúcnosť života a jeho aspektov na Slovensku. Mottom výstavy je myšlienka, že to, o čom dnes rozhodujeme, budeme zajtra žiť. Dejiny tvoríme my sami.

 

05.10.2018 : This is 21

Žiaci predmetu Aplikovaná ekonómia sa zúčastnili pilotného ročníka projektu pre študentov stredných škôl This Is 21: Priprav sa na 21. storočie!
Počas tohto jednodňového podujatia,sa vrátili na svoje stredné školy 50 inšpirujúci slovenskí lídry zo sveta podnikania a biznisu, aby študentov motivovali prostredníctvom vlastných príbehov. Našu školu navštevoval viceprezident US Steel Košice, ktorý nás v tento deň navštívil.

 

07.09.2017 : Projekt Natálka

Projekt proti extrémizmu - Natálka, divadelnú mininscenáciu odohrali 6.9.2017 herci zo Slovenského národného divadla Judit Bardos, Marek Koleno a Igor Schlosser na GT12 .
Projekt realizuje SND v spolupráci s OZ Living Memory, ktorú zastupoval pán M. Slávik.
 
Som veľmi rada, že sa mi v spolupráci s vedením GT12 opäť podarilo pripraviť zaujímavú akciu pre študentov našej školy.
Keďže cieľom projektu Natálka je nielen si predstavenie pozrieť ale aj zamyslieť sa nad podstatou a najmä otvorene diskutovať. Preto po predstavení nasledovala diskusia so študentmi,, ktorí mali možnosť debatovať s tvorcami - dramaturgičkou M. Kičiňovou, hercami, ako aj s historikom M. Slávikom z OZ Living Memory.
Ďakujem študentom, ktorí sa zúčastnili predstavenia a následnej besedy za aktívnu účasť a veľmi prínosné názory a postrehy do diskusie, za čo boli tvorcami projektu mimoriadne ocenení ako rozhľadení, inteligentní a vzdelaní mladí ľudia.
Opäť sa mi raz potvrdilo, že naši študenti robia dobré meno našej škole a byť učiteľom na GT12 sa oplatí

Mgr. Martina Szilágyiová

fotogaléria

07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15