Aktuality
:: Aktuality ::

24.05.2019 : Maturitné skúšky

 

 

27.5. - 29.5. 2019

 

Milí naši maturanti,


prajeme Vám úspešné zvládnutie ústnych maturitných skúšok.

 

24.05.2019 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 27.5.2019 do 31.5.2019

 

Pondelok 27.5.2019

 • I.OA, II.OA, III.OA, III.OB, IV.OA – školská atletická olympiáda, zraz: o 8:00 na školskom ihrisku (zabezpečiť si vhodné oblečenie a pitný režim)

 • V.OA, V.OB, I.BB, IV.AB, I.A, II.A, III.A, VI.OA, VI.OB, VII.OA – študijné voľno, žiaci sú odhlásení z obedu

 • I.AB – IT Akadémia, zraz: o 8:00 pri učebni informatiky

 • II.AB, III.AB – IT Akadémia, zraz: o 10:00 pri učebni informatiky

 

 
Utorok 28.5.2019
 • I.OA, II.OA, III.OA, III.OB, IV.OA – školská športová olympiáda, zraz: o 7:45 na školskom ihrisku (zabezpečiť si vhodné oblečenie a pitný režim)

 • V.OA, V.OB, I.AB, I.BB, II.AB, III.AB, II.A, VI.OA, VI.OB – študijné voľno, žiaci sú odhlásení z obedu

 • IV.AB, VII.OA – IT Akadémia, zraz: o 8:00 pri učebni informatiky

 • I.A, III.A – IT Akadémia, zraz: o 10:00 pri učebni informatiky

 

 

 Streda 29.5.2019

 • I.OA, II.OA – IT Akadémia, zraz: o 8:00 pri učebni informatiky
 • III.OA, III.OB – IT Akadémia, zraz: o 10:00 pri učebni informatiky
 • IV.OA – študijné voľno, žiaci sú odhlásení z obedu
 • V.OA, V.OB, I.AB, I.BB, II.AB, III.AB, IV.AB, I.A, II.A, III.A, VI.OA, VI.OB, VII.OA – školská športová olympiáda, zraz: o 7:45 na školskom ihrisku (zabezpečiť si vhodné oblečenie a pitný režim)
20.05.2019 : Gymnastický štvorboj

V dňoch 14.-15.5. 2019 sa v Dubnici nad Váhom konali Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ, kde  naše gymnastky 
 
 • Dorčáková Ivana (III.OA), 
 • Čerňanová Sofia (III.OB), 
 • Kay Young Sarah (III.OB), 
 • Timková Emma (IV.OA) 

 

získali v kategórii družstiev 6. miesto.

 

Srdečne všetkým blahoželáme :)

18.05.2019 : Aranžovanie kvetín

 

V mestskom kole súťaže v aranžovaní nás reprezentovalo 5 žiačok z I.OA a zo II.OA.

 

2. miesto vo svojej kategórii vyhrala Lea Bruothová z I.OA a bude naše gymnázium reprezentovať aj 13.6.2019 v okresnom kole.

 

Gratulujeme a držíme palce!

 

 

17.05.2019 : Výsledky prijímacích skúšok - 8 ročné štúdium

 
Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J - gymnázium, na školský rok 2019/2020, konaných 13. 5. 2019 a 16. 5. 2019 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
 • od 20. 5. 2019 (pondelok) do 23. 5. 2019 (štvrtok) od 07.00 do 17.00 hod.,
 • alebo 24.5.2019  od 07.00 do 14.00 hod. v budove školy.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
17.05.2019 : Výsledky prijímacích skúšok - 4 ročné štúdium

 
Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J - gymnázium, na školský rok 2019/2020, konaných 13. 5. 2019 a 16. 5. 2019 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
 • od 20. 5. 2019 (pondelok) do 23. 5. 2019 (štvrtok) od 07.00 do 17.00 hod.,
 • alebo 24.5.2019 od 07.00 do 14.00 hod. v budove školy.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
14.05.2019 : Dejepisná súťaž

 
Dňa 13.5. 2019 sme  sa zúčastnili slávnostného záverečného vyhodnotenia celoročných aktivít Mestskej dejepisnej súťaže, ktorú organizuje CVČ Orgovánová v spolupráci s Východoslovenských múzeom v Košiciach, do ktorej sa zapojilo 11 košických škôl. 

Našu školu v tejto celoročnej súťaži reprezentovali 3 družstvá: 
II.OA (Jacko R., Matej B., Vindiš M.a Kohuth O.)
III.OA ( Dorčáková I., Horňáková M., Šoltes M.)
III.OB (Škovierová K., Sviatková A., Čerňanová S.)

 

 

Družstvá II.OA III.OB získali čestné uznanie.

 

1. miesto: III. OA (kategória: 8.r. ZŠ a 3.r. Osemročných gymnázií)

 

celkový víťaz súťaže s najvyšším počtom bodov: III.OA

 

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujem nielen im, ale aj chlapcom zo II. OA a dievčatám z III.OB zato, že boli ochotní obetovať svoj voľný čas a riešením súťažných úloh na rôznych miestach Košíc, od novembra 2018 až doteraz, spoznávať bližšie ich históriu.

 

Mgr. Martina Szilágyiová

26.04.2019 : Súťaž

V dňoch 29. novembra  - 10. decembra 2019 sa vo Viedni koná súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach this human worl 2019.  Uvedená súťaž je pod záštitou Informačnej služby OSN Viedeň (UNIS) a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku.

 

Do súťaže sa môžu zapojiť 10 až 20 roční žiaci – individuálne alebo ako trieda. Cieľom súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a 30 článkov medzinárodnej deklarácie ľudských práv, dať im priestor kriticky uvažovať o ľudsko-právnych témach a ponúknuť nadšeným mladým filmovým tvorcom platformu, kde môžu predstaviť svoje práce. 

 

Viac informácií v kabinete OBN / DEJ   :) 

 

 

10.04.2019 : Výsledky talentových skúšok - 5 ročné štúdium

 
 
Výsledky talentovej skúšky do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium, na školský rok 2019/2020, konanej dňa 8.4.2019 sú zverejnené  na tejto linke.
 
02.04.2019 : Jugend Debattiert

 

 

Dňa 29.3. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo debatnej súťaže "JUGEND DEBATTIERT" v nemeckom jazyku, kde sa zúčastnili dve naše študentky - Barbora Miľovčíková zo VII.OA a Sandra Fudorová z III.AB. Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v júni v Bratislave postúpila Sandra Fudorová.
GRATULUJEME a držíme palce!

 

 

02.04.2019 : Finančná olympiáda

 

Do finále Finančnej olympiády postúpila Nicol Poláková z 2.A. 

Finále ju čaká v máji v Bratislave.

 

K postupu jej srdečne blahoželáme a držíme palce!
18.03.2019 : Leaf Award

Ste študenti, ktorí majú hlavu plnú nápadov, dobré srdce a neboja sa aktívne prispievať k zmene svojho okolia? Dajte o sebe vedieť a prihláste sa do 4. ročníka LEAF Award. 
 

LEAF Award je ročný program podpory a rozvoja, ktorý hľadá medzi 13 až 19- ročnými tých šikovných, ktorí majú dobré srdce. Vstupom do rozvojového programu získajú študenti ročnú mentoringovú podporu a finančnú pomoc pre ich projekt vo výške 5000 eur. Prihlášku môžete vyplniť do 24.3.2019 na tomto linku: https://www.leaf.sk/award/prihlaska/.

 

13.02.2019 : OlympiadaOBN

 

Náš žiak Šimon Šoltés získal 1.miesto

na krajskom kole Olympiády ľudských práv. 

Veríme, že sa mu bude dariť aj na celoslovenskom kole.

 

Držíme palce!

26.10.2018 : YEYS

Od 21. do 22. marca 2019 sa v Bruseli uskutoční podujatie Vaša Európa, váš názor má 10 rokov: hlasujte za budúcnosť!

 
V rámci podujatia budú zástupcovia 33 škôl (z 28 členských štátov a piatich kandidátskych krajín) pozvaní do Bruselu na diskusiu o aktuálnej téme dôležitej pre mladých ľudí.
 
Študenti budú mať možnosť vyjadriť svoje názory na viaceré otázky, ako sú napríklad tieto:
 • Akú úlohu by v procese budovania spoločnej Európy mali zohrávať mladí ľudia a ako sa môžu väčšmi zapojiť?
 • Ako môže Európa zabezpečiť, aby sa na voľbách zúčastnilo viac mladých ľudí, a aké by mohli byť dôsledky ich hlasovania?
 • Ako posilniť demokraciu v Európe a zlepšiť informovanosť o politikách EÚ a pritom zamedziť falošným informáciám?
 • Ako môžu mladí Európania prispieť k tomu, aby bola Európa demokratickejšia a participatívnejšia?
 
Ak sa Vaša stredná škola, nachádza v jednom z 28 členských štátov alebo v jednej z piatich kandidátskych krajín, neváhajte a pošlite svoju prihlášku na podujatie Vaša Európa, váš názor 2019.
 
Školy budú vybrané losovaním a ich zástupcov čaká trojdňový pobyt v Bruseli.
Ak bude Vaša škola vybraná, budete môcť poslať do Bruselu troch študentov predposledného ročníka v sprievode jedného vyučujúceho. 
 
Na našej internetovej stránke nájdete podrobný opis podujatia, videofilm o YEYS 2018, online registračný formulár, pravidlá a všetky praktické informácie.
 
07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15