Aktuality
:: Aktuality ::

18.05.2022 : Župné mestečko

 
Dovoľte nám, v mene Košického samosprávneho kraja, pozvať Vás v piatok 20. mája na Námestie Maratónu mieru v Košiciach, ktoré sa na celý deň premení na Župné mestečko. Všetky aktivity sa budú realizovať v susedstve troch dobre známych inštitúcií – Úradu KSK, Východoslovenského múzea a Verejnej knižnice Jána Bocatia. Návštevníci si budú môcť vyskúšať remeslá, ochutnať tradičné jedlá, na najmenších čaká miniZOO, na dospelých zas diskusie s predstaviteľmi kraja na najrôznejšie témy, ale aj prezentácia úspešných projektov v rámci kultúry, školstva či sociálnej oblasti. Veľký športový úspech prídu s východniari osláviť aj hokejoví olympionici a paraolympijská lyžiarska špička, ktorých rodiskom je Košický kraj.
 
Záverečnou bodkou Župných dní 2022 bude program v historickom centre Košíc v sobotu 21. mája 2022 s názvom KLENOTY KRAJA. Počas celého dňa bude pre všetkých návštevníkov pripravené množstvo aktivít a bohatý program podujatia. Viac informácií: https://www.zupnednikosickehokraja.sk/klenoty-kraja/
 
 
 
10.05.2022 : DSD

 
Dňa 10.5.2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov za jazykovú skúšku z nemeckého jazyka DEUTSCHES SPRACHDIPLOM - DSD II. Naši žiaci z maturitných tried IV.A, V.AB, VIII.OA  a  VIII.OB na náročných písomných a ústnych skúškach preukázali svoje vedomosti a všetci dosiahli tie najlepšie výsledky na úrovni C1.  Za prítomnosti pani riaditeľky a pani zástupkyne diplomy  odovzdávala pani lektorka Kyra Grewe. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a želáme mnoho úspechov v ďalšom štúdiu. 
 
 
 
 
 
27.03.2022 : English camp

Milí žiaci primy, sekundy a tercie. Aj tento rok pre vás chceme zorganizovať anglický denný letný tabor – English Summer Day Camp - ktorý prebieha pod vedením anglicky hovoriaceho lektora.
 
Minimálny počet žiakov pre otvorenie je 15. Cena za tábor uvedená v letáku je bez stravy, trvanie je 5 pracovných dní. Predpokladaný termín je posledný augustový týždeň.
 

Prediskutujte to prosím s rodičmi a váš záujem nahláste vyučujúcej ANJ vo vašej triede.

 

Gabriela Bednáriková

 

22.11.2021 : Samotestovanie

Sada Ag samotestov vydaných po 21.11.2021 

 

Sada Ag samotestov značky Siemens Healthineers obsahuje:

 - 1 návod výrobcu na použitie pri samotestovaní

 - 1 stručná referenčná príručka

 - 5 kusov sterilných tampónov

 - 5 testovacích jednotiek

 - 5 extrakčných skúmaviek s pufrom a špičkami

  

Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers

  

Návod na použitie nájdete aj na webovej stránky výrobcu: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk

 

 

Sada Ag samotestov dodaných pred 20.11.2021:

Sada Ag samotestov obsahuje:

  • 5ks sterilných odberových tyčiniek - tvrdá Model No: 93050 na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – určená na použitie na odber vzorky samotestovaním (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu Ministerstva zdravotníctva SR),
  • 5ks skúmaviek s roztokom,
  • 5ks vrchnák s kvapkadlom,
  • 5ks testovacích platničiek.   

Návod na použitie pre samotestovanie:

Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

 

Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR: 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf
 

Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

 

Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:https://youtu.be/bihiBgpM9pc

 

Dôležité upozornenia:

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu zákonný zástupca škole potvrdzuje prostredníctvom EDUPAGE. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

  • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
  • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
  • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu. 
04.11.2021 : English library

 

ENGLISH LIBRARY

 

 

Zoznam kníh nájdete v tomto súbore.

 

 

16.09.2020 : Protiepidemické opatrenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo k 16.09.2020 aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia a nové znenie vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti:
Manuál pre stredné školy (16.9.2020) s vyznačenými zmenami
Manuál pre stredné školy (16.9.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

 

Pravidlá - zelená fáza

Pravidlá - oranžová fáza

Pravidlá - červená fáza

11.08.2020 : Zápis na stravovanie v školskom roku 2020/2021

 
Milí zákonní zástupcovia,
ak máte v školskom roku 2020/2021 záujem o stravovanie sa v školskej jedálni pre Vaše dieťa, je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni. Tento rok je novinkou ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE dostupná od 1.7.2020.
     
Po jej vyplnení sa Vaša prihláška dostane ihneď k poskytovateľovi stravy a bude zaevidovaná v systéme. Poskytovateľ stravovania prosí o vyplnenie najneskôr do 28.8.2020.
 
V mesiaci september, po nástupe žiakov, Vám dieťa prinesie v obálke "návratku" (potvrdenie online prihlášky), ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati odovzdať v jedálni. Obratom dostanete prihlasovacie údaje k online prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy.
 
Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné: