Aktuality
:: Aktuality ::

14.12.2018 : Riaditeľské voľno

 

Vedenie Gymnázia, Trebišovská 12, Košice oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov poskytuje všetkým žiakom  Gymnázia, Trebišovská 12, Košice riaditeľské voľno dňa 21.12.2018 (piatok).
 
Všetci študenti stravujúci sa v školskej jedálni sú v tento deň odhlásení z obeda.
 
14.12.2018 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 17.12.2018 do 21.12.2018

 

 Pondelok 17.12.2018

 • šachový turnaj od 8:00 hod. v učebni matamatiky
 • turnaj v skladaní Rubikovej kocky  od 8:00 v zborovni 
 • vianočná burza v školskej telecvični, harmonogram pre triedy:
 
Utorok 18.12.2018
 • spevácky zbor našej školy "Golden vocals" vystúpi o 18:30 hod. pred obchodným centrom Galéria

 

Streda 19.12.2018

 • na našej škole sa uskutoční vianočný volejbalový turnaj
 • spevácky zbor "Golden vocals" v tento deň usporiadá benefičný koncert o 19:00 hod. 
  v kultúrno-spoločenskom cetre Južan, Smetanova 4

Štvrtok 20.12.2018
          ***  Vianočná akadémia ***
           harmonogram dňa:
 • 0. a 1. vyučovacia hodina prebieha podľa rozvrhu (a podľa dohody s vyučujúcim)
 • 2. vyučovacia hodina je triednická hodina
 • presun na SOŠ Automobilová, kde o 10:00 hod. začne program
 • v tento deň sú všetci odhlásení z obeda, v prípade záujmu o obed je potrebé sa naň prihlásiť

 

Piatok 21.12.2018

 • riaditeľské voľno, v tento deň sú všetci odhlásení z obeda
14.12.2018 : Golden Vocals

14.12.2018 : Úsmev ako dar

 

 

Dňa 18.1. 2018 budú niektorí žiaci našej školy pomáhať ako dobrovoľníci pri zabezpečovaní verejnej zbierky „Úsmev ako dar“..... aby každé dieťa malo rodinu, z ktorej výťažok pôjde pre deti v detských domovoch. Ak chceš pomôcť, tak môžeš v tento deň prispieť finančne aj TY. ĎAKUJEME.

 

 

07.12.2018 : Šachový turnaj

 
Milí šachisti,
v spolupráci so šachovým trénerom organizujeme pre Vás už 6. ročník vianočného šachového turnaja, ktorý sa uskutoční v pondelok 17.12.2018 od 8:00 hod. v učebni MAT. Prihlásiť sa môžete v 3. pavilóne v kabinete MAT.
 
 
07.12.2018 : Rubikova kocka

 

Milí študenti,

PK MAT pre Vás opäť organizuje už 6. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Súťaž bude prebiehať 17.12.2018 od 8:00 hod. Ako na to? Prihláste sa v 3. pavilóne v kabinete MAT a v deň súťaže si prineste vlastnú kocku. Tešíme sa na Vaše rekordy :)

 

 

 

04.12.2018 : Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Výsledky olympiády

zo SJL

kategória A kategória B kategória C v okresnom kole
1. B. Miľovčíková-VII.OA 1. L. Linkeschová-VI.OA 1. miesto Matej Šoltés-III.OA
2. M. Sipľaková-IV.AB 2. D. Šoltýs-V.OA  
  3. M. Horňáková-VI.OA  
 
SRDEČNE BLAHOŽELÁME :)
 
 
03.12.2018 : Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 29. a 30. novembra sa uskutočnilo školské kolo nemeckej olympiády. V piatich kategoriách súťažilo 32 žiakov. Prví dvaja žiaci z každej kategórie budú našu školu reprezentovať na okresnom kole 17.1.2019. Víťazom srdečne blahoželáme.
 
 Kategória 1A:  1.miesto: Burašová Šarlota II.OA
 
Kategória 2A: 1.miesto: Branislav Gazdag V.OA
  2.miesto: Lucia Ficeriová VI.OA
  3.miesto: Martina Horňáková VI.OA,
  3.miesto: Alexandra Müllerová V.OB      
Kategória 1B: 1.miesto: Richard Magyar III.OB
  2.miesto: Róbert Kubín IV.OA
  3.miesto: Ivana Dorčáková III.OA
                                                                          
Kategória 2B:
1.miesto: Simona Tomášová VII.OA
  2.miesto: Adam Sova, VII.OA
  3.miesto: Lucia Tkáčová VII.OA
        Kategória 2C:
1.miesto: Sarah Bröstl

 

18.11.2018 : Napísali o nás

 

 

 

Na našej škole to žije :). Čo o nás napísali, si môžete prečítať na tomto mieste.

 

 

26.10.2018 : YEYS

Od 21. do 22. marca 2019 sa v Bruseli uskutoční podujatie Vaša Európa, váš názor má 10 rokov: hlasujte za budúcnosť!

 
V rámci podujatia budú zástupcovia 33 škôl (z 28 členských štátov a piatich kandidátskych krajín) pozvaní do Bruselu na diskusiu o aktuálnej téme dôležitej pre mladých ľudí.
 
Študenti budú mať možnosť vyjadriť svoje názory na viaceré otázky, ako sú napríklad tieto:
 • Akú úlohu by v procese budovania spoločnej Európy mali zohrávať mladí ľudia a ako sa môžu väčšmi zapojiť?
 • Ako môže Európa zabezpečiť, aby sa na voľbách zúčastnilo viac mladých ľudí, a aké by mohli byť dôsledky ich hlasovania?
 • Ako posilniť demokraciu v Európe a zlepšiť informovanosť o politikách EÚ a pritom zamedziť falošným informáciám?
 • Ako môžu mladí Európania prispieť k tomu, aby bola Európa demokratickejšia a participatívnejšia?
 
Ak sa Vaša stredná škola, nachádza v jednom z 28 členských štátov alebo v jednej z piatich kandidátskych krajín, neváhajte a pošlite svoju prihlášku na podujatie Vaša Európa, váš názor 2019.
 
Školy budú vybrané losovaním a ich zástupcov čaká trojdňový pobyt v Bruseli.
Ak bude Vaša škola vybraná, budete môcť poslať do Bruselu troch študentov predposledného ročníka v sprievode jedného vyučujúceho. 
 
Na našej internetovej stránke nájdete podrobný opis podujatia, videofilm o YEYS 2018, online registračný formulár, pravidlá a všetky praktické informácie.
 
07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15