Aktuality
:: Aktuality ::

22.11.2023 : Shakespear's Memorial - školské kolo

14.11.2023 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare’s Memorial. V 2 vekových kategóriách súťažilo 20 žiakov. Víťazky jednotlivých kategórií nás 22.11.2023 reprezentovali na regionálnom kole, ktoré zastrešovalo Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach. Všetky žiačky podali excelentné výkony. Jeden však porotu očaril natoľko, že Nina Jančošeková získala 1.miesto a 11.12.2023 nás v Bratislave bude reprezentovať na národnom kole. 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich skvelé výkony a tešíme sa o rok. PK ANJ

 

Kategória 2 – poézia 

1.miesto: Nina Jančošeková (IV.OA) 

Kategória 2 - poézia 1.miesto: Iveta Kosálová (IV.OA) 

2.miesto: Lukáš Sukop (III.OA) 

Kategória 3 – poézia

1.miesto: Natália Lengová (V.OA) 

2.miesto: Lea Bruothová (VI.OA) 

3.miesto: Barbora Biľová (I.AB)  

Kategória 3 – próza

1.miesto: Eva Bučeková (IV.A) 

 

09.11.2023 : iBobor

 

V celoslovenskej informatickej súťaži iBOBOR získali zdieľané 1.miesto až štyria žiaci nášho gymnázia.


V kategórii Kadet:
1. miesto: Eliška Horňáková I.AB
1. miesto: Jana Fedáková I.BB
1. miesto: Gregor Dudič IV.OA

 

V kategórii Benjamín:
1. miesto: Bich Diep Tran II.OA

 

 

02.11.2023 : AproMUN 2023

Naša žiačka III.BB Dalma Sophie Mitríková sa zúčastnila trojdňovej intenzívnej debaty na konferencii Aprogen Model United Nations - AproMUN 2023 - v Bratislave, kde reprezentovala našu školu.

 

11.09.2023 : Stravovanie v školskej jedálni

 
Informácie ohľadne chodu jedálne nájdete na tejto stránke.
     
Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 8 hodiny ráno. Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti osobne, telefonicky (055/6424 311) alebo e-mailom (sjtrebisovska1@centrum.sksjtrebisovska@centrum.sk).
  • Skupinové odhlasovanie (výlety, exkurzie a pod.) je potrebné odhlásiť 48 hodín vopred. V opačnom prípade odhlášku neakceptujeme (z dôvodu objednávky tovaru vopred).

 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

04.11.2021 : English library

 

ENGLISH LIBRARY

 

 

Zoznam kníh nájdete v tomto súbore.