Aktuality
:: Aktuality ::

19.02.2020 : Úspechy na GT12

 

 

Náš žiak, Lukáš Burdza z I.OA, sa umiestnil na 3. mieste v kreatívnej súťaži Umenie a priateľstvo nepoznajú hranice.

Zároveň vyhral pre svoju triedu komentovanú prehliadku a workshop vo Východoslovenskej galérii.

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

 

Dňa 6.2.2020 sa žiak IV.A Daniel Branc umiestnil na 13.mieste v krajskom kole Olympiády ľudských práv.

 
Srdečne blahoželáme!
 
 
19.02.2020 : Olympiáda ľudských práv

 

Žiaci IV.OA V.Vámosová, K.Krotká a M.Šoltés sa

zúčastnili pilotného projektu Olympiády ľudských práv a ako tím obsadili 1.miesto.

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

 
19.02.2020 : Olympiáda v anglickom jazyku

 

Vyhodnotenie olympiády z ANJ

 

Dňa 12.2.2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 

 

Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

 

 

Martin Sova – VI.OA – kategória 2C1 – 1.miesto

Branislav Gazdag – VI.OA – kategória 2A – 2.miesto

Michal Jarčuška – VIII.OA – kategória 2B – 2.miesto

Monika Horňáková – IV.OA – kategória 1B – 5.miesto

Lea Hricová – V.AB – kategória 2C1 – úspešná riešiteľka

 

Všetkým blahoželáme a Martinovi Sovovi držíme palce pri reprezentácii školy na celoslovenskom kole.            

18.02.2020 : Medzinárodný deň materinského jazyka

Milí študenti, 21. 2. 2020 (piatok) je Medzinárodný deň materinského jazyka - 20. výročie.

Pri tejto príležitosti sme pripravili niekoľko zaujímavých aktivít. Veríme, že sa nielen niečo nové naučíte, ale sa i zabavíte. Tešíme sa. PK SJL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2020 : Aj Ty v IT

Pozývame naše študentky na Aj Ty v IT Coding Club na tému "Kreatívne programovanie".
 
Obsah:
Na dvoch stretnutiach Coding Clubu sa zoznámite s micro:bitom a pomocou grafických blokov si naprogramujete jednoduché úlohy. Ukážeme Vám mnohé možnosti, ktoré micro:bit ponúka. A že toho nie je málo! Rozblikáte si LEDky a displej, odskúšate hudbu a nahodíte aj nejaké tie senzory. No a na záver aj niečo zložitejšie – vytvoríte vlastnú počítačovú sieť a vyskúšate niečo SMART!  
 
 
Kedy: 
25.2.2020, 15:00 - 17:00 hod.
17.3.2020, 15:00 - 17:00 hod.
 
Kde: V Laboratóriu počítačovej bezpečnosti, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, Košice.

Čo si treba priniesť: dobrú náladu, (technické vybavenie:PC a micro:bity,  budeme mať pripravené.

Viac informácií a registrácie pre dievčatá: TU

 

14.02.2020 : Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 
 
Šimon Šoltés VIII.OA sa 13.2.2020 zúčastnil krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
a stal sa úspešným riešiteľom
.
 
Gratulujeme. PK SJL

 
 
12.02.2020 : Olympiáda v nemeckom jazyku


Dňa 11.2.2020 sa naši žiaci zúčastnili krajského krajského kola nemeckej olympiády. Všetci piati ju úspešne zvládli. 
 
Umiestnenia:
Kategória 1B: 1.miesto Richard Magyar, IV.OB
Kategória 2A: 3.miesto Branislav Gazdag, VI.OA
Kategória 2C: 1. miesto Sarah Bröstl, VII.OB

 

Srdečne všetkým blahoželáme !

10.02.2020 : Literárna súťaž

 

Žiaci našej školy sa zapojili do literárnej súťaže 100 slov o Európe, ktorú vyhlásilo informačné centrum Europe Direct Košice. Cieľom súťaže bolo spoznať pocity, myšlienky a dojmy občanov Slovenskej republiky na tému 15 rokov v EÚ.

 

 

Porotcovia o víťazoch rozhodli takto:

1. miesto - Barbora Miľovčíková - Šťastie, VIII. OB a

3. miesto - Zuzana Orinčáková - Mier, sloboda, demokracia, IV. AB.

 

Srdečne gratulujeme.

 

Víťazné texty si budete môcť prečítať v druhom čísle školského časopisu GETE MAGAZINE.

 

 

 

 

 

 

Júlia Jakubeková zo IV. AB získala ČESTNÉ UZNANIE za literárnu prácu NEHODA
v 2. ročníku medzinárodnej literárnej súťaže POCTA RÁZUSOVCOM.

Srdečne gratulujeme.

 

Súťažný príbeh si budete môcť prečítať v druhom čísle časopisu GETE MAGAZINE.

 

 

 

 

09.02.2020 : Školský časopis

 
 
 
 
 
 
 
A je to tu, milí študenti! 
 
Konečne ste sa dočkali dlho očakávaného prvého čisla školského časopisu GeTe Magazine.
Nájdete v ňom zaujímavé rozhovory s našimi učiteľmi, absolventmi školy a všeličo zo študentského života. 
 
Časopis Vám ponúknu členovia redakčnej rady. Počet kusov je obmedzený.
Preto s jeho kúpou neváhajte a 1,50 € si prichystajte.
 
 
 
 
02.02.2020 : Ako funguje maturitná skúška?

Dávame do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.
 
Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikol úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška?  Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite. V súčasnosti sa už pripravujú ďalšie dva diely videí o priebehu maturitnej skúšky zo SJL a aj o hodnotení a klasifikácii výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky.
 
 
Video o maturite je dostupné na našej webovej stránke aj tu: https://vimeo.com/388095051.
 
Linky na všetky diely videí budú postupne zverejňované na webovom sídle NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

06.11.2019 : LaBáK.net

Radi by sme vám predstavili prírodovednú súťaž Seminár LaBáK.net určenú pre študentov, ktorí sa zaujímajú najmä o prírodné vedy a techniku. Súťažiaci sa naučia pozerať na svet pohľadom matematiky, fyziky, chémie, geografie, biológie a ich vzájomným prepojením.
Súťaž prebieha počas 4 kôl, ktoré prebiehajú priebežne počas celého roka. Študenti riešia úlohy vo svojom voľnom čase ako jednotlivci.
Úlohy sú spracované netradičnou formou, často vyžadujú vedecký prístup, prepájanie vedomostí z rôznych predmetov a experimentovanie.
Zadania úloh sú dostupné na stránke súťaže.
Odovzdanie vypracovaných úloh prebieha online na stránke projektu https://LaBaK.net.
 
Súťažné kategórie
A | pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl – jednotlivci
B | pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl – jednotlivci
C | pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl – jednotlivci
D | pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl – jednotlivci
 
Ak vás súťaž zaujala, budeme veľmi radi ak sa zapojíte a prihlásite sa u vyučujúceho učiteľa daného predmetu. 
 

Uzávierka prvého kola je 25.11.2019 23:59.

07.10.2019 : World Mental Health Day

Drahí učitelia, milí spolužiaci,
desiaty október bol Svetovou federáciou duševného zdravia vyhlásený (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia. Tento rok sa nesie v znamení: " 40 sekúnd akcie".
Na celom svete si každých 40 sekúnd niekto zoberie život a každé 3 sekundy sa nad tým niekto zamyslí. Počet samovrážd vlani oproti predchádzajúcemu roku stúpol. Dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo sveta volia dospelé osoby, avšak pomaly stúpa aj počet mladistvých .
Samovražda je úmyselné zakončenie vlastného života samovoľným aktom, ktorý privodí smrť. Je preto dôležité, aby sa pozornosť ľudí zastavila aj pri tomto zdravotnom probléme.

Ak chcete aj vy podporiť tento deň a šíriť toto povedomie, tak dňa 10.10.2019 vo štvrtok, príďte symbolicky v zelenom. Every life matters.

 

Ďakujem. Naty Beerová

04.10.2019 : Projekt PEER pyramída III

 
Naša škola získala v školskom roku 2019/2020 grant v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na školský "projekt PEER pyramída III".
V rámci neho budú vyškolení ďalší noví členovia Rovesníckeho klubu Gt12 z triedy II. BB pre prevenčnú prácu na našej škole, prebehne 5 päťhodinových dopoludňajších stretnutí rovesníkov s vybranou skupinou žiakov z jednotlivých ročníkov v Súkromnom CVČ Filia a zorganizujú sa 4 odborné workshopy s externými lektormi zameraných na medicínsku, sociálno-psychologickú
a trestno-právnu oblasť prevencie drogových závislostí.
                                                    
 
RNDr. V. Klobušníková, koordinátor prevencie a výchovný poradca Gt12
 
 
08.09.2019 : DofE

 

 

 

                      DofE aj na GT 12  :)

 

 

   Ocenenou bola aj Radka Morochovičová z VIII. OA.

                                                                         

                                                                                                          Gratulujeme. 

 

 

 

07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
  • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
  • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
  • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15