Aktuality
:: Aktuality ::

04.10.2021 : MMM 2021

 

 

 

 

 

 

 

Kosice Peace Marathon 3.10.2021 - družstvo GT12

Vydarené počasie, atmosféra a nové osobné rekordy.

 
 
 
 
 
29.09.2021 : DSD

 
Na našom gymnáziu si v utorok a v stredu 28.9. a 29.9.  slávnostne prevzali diplom za jazykovú skúšku Das Deutsche Sprachdiplom DSD 1 žiaci, ktorí napriek ťažkým podmienkam počas prípravy dokázali, že ich vedomosti z nemeckého jazyka sú na úrovni B1.  
Skúšku DSD 1 absolvovalo 46 žiakov z tried osemročného, 4 ročného i bilingválneho gymnázia.  
Všetkým srdečne gratulujeme a veríme, že svoje znalosti uplatnia v ďalšom štúdiu a práci. 
 
 
 
 
 
17.09.2021 : Súťaž

Dovoľujeme si informovať Vás, že envirosúťaž Voda nad zlato bola vyhlásená
 
Stredoškoláci nematuritných ročníkov z celého Košického kraja sa môžu zapojiť do súťaže, ktorá je zameraná na ochranu životného prostredia. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka vyhlasuje súťaž Voda nad zlato, ktorej témou je adaptácia na klimatickú zmenu a obnova poškodenej krajiny. Študenti majú za úlohu vymyslieť projekt, ktorý má pozitívny dopad na životné prostredie, na zadržiavanie vody, biodiverzitu či klímu.
 
Projekt sa môže týkať napríklad:
• Zadržiavania dažďovej vody zo striech, parkovísk, ktorá dnes odteká kanalizáciou (technická úprava zvodov, založenie dažďovej záhrady)
• Zlepšenia stavu a množstva zelene
• Vytvorenia alebo obnovy mokradí
• Zlepšenia podmienok pre biodiverzitu – viac druhov rastlín, viac druhov hmyzu (zakladanie kvitnúcich plôch, hmyzích hotelov a podobne).
 
Návrhy môžu študenti zasielať do 30. 10. 2021. Zapojiť sa môžu študentské tímy zo všetkých stredných škôl v Košickom kraji, ktoré aktuálne nenavštevujú maturitný ročník. Môžu pozostávať z maximálne šiestich členov a jedného pedagóga.
 
Ceny:
• Prvé miesto: príspevok 800,- € na realizáciu projektu (získa škola)
• Prvé až tretie miesto: Účasť na exkurzii, ktorú zorganizujeme
 
Projekty môžu tímy zasielať na adresu sutaz@arr.sk ako word a ako naskenovaný dokument s podpisom do 30. 10. 2021.
 
Ďalšie informácie (info brožúru, vrátane hodnotiacich kritérií a formulár) nájdete na https://www.arr.sk/voda-nad-zlato/
 
Otázky môžete zasielať na rovnakú adresu sutaz@arr.sk, prípadne využite nižšie uvedené kontakty.
16.09.2021 : Samotestovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

po nahlásení záujmu o sadu Ag samotestov ste obdržali sadu 5ks samotestov, ktoré je možné využiť na samotestovanie v zmysle rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. UNMS/02120/2021-801 – 004194/2021 zo dňa 22. 3. 2021. 

Sada Ag samotestov obsahuje:

 • 5ks sterilných odberových tyčiniek - tvrdá Model No: 93050 na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – určená na použitie na odber vzorky samotestovaním (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu Ministerstva zdravotníctva SR),
 • 5ks skúmaviek s roztokom,
 • 5ks vrchnák s kvapkadlom,
 • 5ks testovacích platničiek.   

Návod na použitie pre samotestovanie:

Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

 

Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR: 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf
 

Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

 

Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:https://youtu.be/bihiBgpM9pc

 

Dôležité upozornenia:

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu zákonný zástupca škole potvrdzuje prostredníctvom EDUPAGE. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

 • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
 • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
 • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu. 
16.09.2021 : iBobor

 

Dobrý deň,

dávame Vám do pozornosti informatickú súťaž iBobor.

Novinkou je, že tento rok sa uskutoční ešte pred hlavnou súťažou dobrovoľné tzv. tréningové kolo.
Tréningové kolo (max 40 min) sa uskutoční pre všetky kategórie 6.10.2021. V tento deň si tréning súťažiaci vedia spustiť hocikedy v čase od 8:00 do 16:00.

 

Čo je cieľom tréningového kola?

 • Žiaci si vyskúšajú, ako budú súťažiť - ako a kam sa prihlásia.
 • Vyskúšajú si prácu s testami na platforme EduPage.
 • Žiaci uvidia svoje výsledky z tréningového kola a tak sa môžu lepšie pripraviť na hlavnú súťaž.

 

Hlavná súťaž sa potom bude konať v škole:

 • 8.11.2021: Kadeti = tercia, kvarta
 • 9.11.2021: Seniori = ostatní žiaci
 • 10.11.2021: Benjamíni = príma, sekunda
 • 11.11.2021: Juniori = 1. a 2. ročník štvorročného štúdia, kvinta, sexta

 

Kto má záujem zapojiť sa do tejto súťaže, nech kontaktuje p. Knapíkovú (Edupage, mail, osobne, ...)
13.09.2021 : Golden Vocals

 

 

 

 

Spevácky zbor GOLDEN VOCALS potrebuje práve Teba!

 

Máš rád hudbu?
Rád spievaš alebo hráš na nejaký hudobný nástroj?
Neváhaj a staň sa členom GOLDEN VOCALS.

 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Kamhalová
Email: vladimira.kamhalova@gt12.sk

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2021 : Výtvarná súťaž

 Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
 
V minulom školskom roku sa 12. ročníka tejto celoslovenskej súžaže zúčastnili aj žiaci našej školy.
 
Na 2. mieste sa vo výtvarnej časti kategórie I. umiestnil Jakub Valent.
 
Na 3. mieste sa vo výtvarnej časti kategórie II. umiestnila Ema  Čulková.
 
 
Srdečne blahoželáme!
30.08.2021 : Volejbalový turnaj

 
 
Volejbalové družstvo dievčat GT12 sa v dňoch 21. - 23.8.2021 zúčastnilo medzinárodného turnaja 25. ročníka Eötrös Cup v Debrecíne. 
V silnej medzinárodnej konkurencii družstiev z Maďarska, Srbska, Rumunska, Poľska a Slovinska obsadili krásne 5. miesto.
 
Naša žiačka Ivka Dorčáková bola dokonca vybraná do All stars tímu.
 
 
 
 
 
 
Srdečne blahoželáme
 
24.08.2021 : English camp

 

 

V tomto týždni (23.-27.8.2021) sa u nás na škole koná pilotný ročník anglického tábora pre našich najmenších.

 

Tak si to ešte užijte, primania a sekunďania.

 

 

 

16.09.2020 : Protiepidemické opatrenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo k 16.09.2020 aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia a nové znenie vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti:
Manuál pre stredné školy (16.9.2020) s vyznačenými zmenami
Manuál pre stredné školy (16.9.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

 

Pravidlá - zelená fáza

Pravidlá - oranžová fáza

Pravidlá - červená fáza

11.08.2020 : Zápis na stravovanie v školskom roku 2020/2021

 
Milí zákonní zástupcovia,
ak máte v školskom roku 2020/2021 záujem o stravovanie sa v školskej jedálni pre Vaše dieťa, je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni. Tento rok je novinkou ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE dostupná od 1.7.2020.
     
Po jej vyplnení sa Vaša prihláška dostane ihneď k poskytovateľovi stravy a bude zaevidovaná v systéme. Poskytovateľ stravovania prosí o vyplnenie najneskôr do 28.8.2020.
 
V mesiaci september, po nástupe žiakov, Vám dieťa prinesie v obálke "návratku" (potvrdenie online prihlášky), ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati odovzdať v jedálni. Obratom dostanete prihlasovacie údaje k online prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy.
 
Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné: