Aktuality
:: Aktuality ::

12.05.2021 : Matematická olympiáda

 
Na Okresnom kole (najvyššie kolo súťaže v daných kategoriách) Matematickej olympiády dosiahli naši žiaci krásne úspechy:
 
kategória Z6 (príma): 
Nina Jančošeková, 8. miesto
 
kategória Z7 (sekunda): 
                                                             Bruno Baranko, 1. miesto 
                                                             Ema Miľovčíková, 4. miesto

 

29.04.2021 : Pytagoriáda

 

Výsledky okresného kola Pytagoriády

 

kategória P7 

 

1.miesto: Žofia Chladná II.OA 

3. miesto: Ema Miľovčíková II.OA

 

kategória P6 

 

7.-9. miesto: Nina Jančošeková I.OA 

 

Srdečne blahoželáme :)

 

29.04.2021 : Chemická olympiáda

 

 

Krajské kolo Chemickej olympiády

 

Dňa 22.4.2021 našu školu na krajskom kole Chemickej olympiády kat. D reprezentoval žiak Martin Vindiš z triedy IV.OA.

 

Martinovi sa podarilo umiestniť medzi úspešnými riešiteľmi.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 
28.04.2021 : Bankomat nápadov

 
Celoslovenskú finančnú súťaž BANKOMAT NÁPADOV vyhrali Samuel Matejko a Miroslav Mázik zo VI.OA.
Súťaž organizovala nezisková organizácia Junior Achievement.
Súťaž sa konala dňa 28. apríla 2021 online.
 
Blahoželáme víťazom !!!!!!
 
 
28.04.2021 : Ceny Gustáva Reussa

Mesto Revúca spolu s Mestským kultúrnym strediskom Revúca a Mestskou knižnicou Samuela Reussa 
obnovuje literárnu súťaž Ceny Gustáva Reussa.

Je to súťaž v písaní fantasy a sci-fi poviedok, ktorá je určené pre vekovú kategóriu 15 - 25 rokov.
Uzavierka súťaže je 30.6.2021.

Bližšie informácie nájdete :
na web stránke: https://cenagustavareussa.sk/ na fb stránke: https://www.facebook.com/cenagustavareussa/  
07.04.2021 : EXPERT geniality show

22.02.2021 : Mardi gras

 
V utorok 16.02.2021 sa počas vyučovacích hodín uskutočnila online oslava „Mardi gras“.
 

Názov Mardi gras pochádza z francúzštiny a v doslovnom preklade znamená „tučný utorok“. Je posledným dňom karnevalových slávnosti pred pôstom, ktorý začína v stredu 17. februára Popolcovou stredou a bude trvať až do Veľkej Noci.

Vo Francúzsku sa najznámejšie karnevaly konajú v mestách Nice a Dunkerque. V uliciach defilujú aj celé triedy školákov v maskách či prezlečených do kostýmov harlekýnov, pierotov, kolombín a sprevádzajú jeho výsosť Carnavala, dobrého usmievavého kráľa.

Niektorí pozvanie PF francúzskeho jazyka prijali a pridali sa k oslave v maskách alebo prezlečení do kostýmov s palacinkou či šiškou v ruke, pretože je to posledná príležitosť pred pôstnym obdobím zajesť si „tučné“ jedlo a zabaviť sa.


PK francúzskeho jazyka

 

05.02.2021 : Dištančná výuka - pokračovanie

Vyučovanie vo všetkých ročníkoch od 08.02.2021 pokračuje dištančnou formou podľa nastaveného režimu práce a rozvrhu.
 
Zriaďovateľ školy, Košický samosprávny kraj, tak rozhodol z dôvodu zlej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch, o čom informuje správou na https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html.
 
Zriaďovateľ školy, Košický samosprávny kraj, svoje stredné školy otvorí najskôr 1. 3. 2021, závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.
 
Veríme a dúfame, že sa konečne ten vírus nad nami zľutuje :) a umožní sa nám už všetkým vrátiť do bežného života.

Prajem vám všetkým veľa zdravia a optimizmu.
 
Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy
05.01.2021 : Dištančná výuka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 453/2020 Z. z. zo dňa 31.12.2020, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 01.01.2021 do 24.01.2021, rozhodol, že vyučovanie v stredných školách od 11.01.2021 pokračuje dištančnou formou. MŠVVaŠ SR dňa 08.01.2021 vydalo o tom nové rozhodnutia ministra s účinnosťou od 11.01.2021.
 
Tlačová správa a vyhlásenie ministra školstva zo dňa 04.01.2021, v ktorom informuje o pláne na otvorenie škôl v januári 2021 je dostupné na tejto linke a harmonogram návratu do škôl tejto linke.
 
Dištančná forma výuky na našej škole bude aj naďalej prebiehať formou a podľa rozvrhu ako tomu bolo do vianočných prázdnin.
 

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04.01.2021 (plné znenie dostupné na tejto linke) sa v školskom roku 2020/2021:
  • ruší externá časť maturitnej skúšky,
  • predlžuje termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok do 31.03.2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku,
  • upravujú termíny internej časti maturitných skúšok, prijímacích a talentových skúšok na stredné školy.

 
Ďakujem za spoluprácu. Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy
15.12.2020 : Školský časopis

 
 
 
 
 
Aj v čase dištančného vzdelávania naši redaktori intenzívne pracovali a na svete je druhé číslo školského časopisu GeTe magazine. Kúpiť si ho budete môcť v druhom polroku školského roka. Je plný zaujímavých článkov o aktivitách našej školy, nebudú chýbať ani interview s našimi učiteľmi, absolventmi školy a mnohí sa tam nájdete. Kupón neodpovedám, samozrejme, nebude chýbať.
 
 
 
 
29.09.2020 : Európsky deň jazykov na GT12

 
Na tento deň “D” (28.09.2020) sme sa pripravovali celý mesiac. Vytvorili sme tímy šikovných žiakov, ktoré pripravili zaujímavé aktivity o vybraných európskych jazykoch (jazykové súťaže, kvízy, hry, doplňovačky a iné).
Táto akcia na našej škole sa niesla v pokojnej, priateľskej a jazykovej atmosfére a za všetkých zúčastnených môžem skonštatovať, že EDJ na GT12 splnil svoj účel a určite aj očakávania nás organizátorov :).
Veľká vďaka všetkým zainteresovaným učiteľom za pomoc pri organizácii (Mgr. Alexandra Šimoňáková, PhDr. Gabriela Bednáriková, Mgr. Broňa Uhrínova, Mgr. Lucia Sčensná, PaedDr. Iveta Píšová, Mgr. Viktória Figuľová, Mgr. Marián Fafrák) a usilovným žiakom z tried I.AB, III.AB, III.BB, IV.AB, IV.OA, VII.OA, VII.OB, VIII.OA, ktorí pripravili tento deň, ale aj tým, ktorí sa ho aktívne zúčastnili.
 
RNDr. Nikola Kasardová
16.09.2020 : Protiepidemické opatrenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo k 16.09.2020 aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia a nové znenie vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti:
Manuál pre stredné školy (16.9.2020) s vyznačenými zmenami
Manuál pre stredné školy (16.9.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

 

Pravidlá - zelená fáza

Pravidlá - oranžová fáza

Pravidlá - červená fáza

15.09.2020 : Školská psychologička

 

Milí žiaci,

 

keď sa potrebujete porozprávať:

 

  • o svojom prežívaní
  • o škole, učení a spolužiakoch
  • o rodičoch a rodinnom živote
  • o kamarátoch
  • o láske
  • o „hocičom inom“

 

  

je tu pre Vás každú stredu od 8:30 do 13:30 a po dohode aj v iných termínoch naša školská psychologička PhDr. Angelika Prevozňáková.

 

 Kontakt:      mail: prevcentrum@prevcentrum.sk     mobil: +421 903 629 359

11.08.2020 : Zápis na stravovanie v školskom roku 2020/2021

 
Milí zákonní zástupcovia,
ak máte v školskom roku 2020/2021 záujem o stravovanie sa v školskej jedálni pre Vaše dieťa, je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni. Tento rok je novinkou ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE dostupná od 1.7.2020.
     
Po jej vyplnení sa Vaša prihláška dostane ihneď k poskytovateľovi stravy a bude zaevidovaná v systéme. Poskytovateľ stravovania prosí o vyplnenie najneskôr do 28.8.2020.
 
V mesiaci september, po nástupe žiakov, Vám dieťa prinesie v obálke "návratku" (potvrdenie online prihlášky), ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati odovzdať v jedálni. Obratom dostanete prihlasovacie údaje k online prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy.
 
Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné: