Aktuality
:: Aktuality ::

23.01.2020 : Olympiáda ľudských práv

10.1.2020 prebehlo školské kolo Olympidády ľudských práv, s  nasledujúcim umiestnením:

 

1. miesto: Vivien Vámosová, IV.OA

2. miesto: Karolína Krotká, IV.OA

3. miesto: Matej Šoltés, IV.OA

 

Srdečne im blahoželáme a držíme palce 18.2.2020 v okresnom kole :)

 

 

 
22.01.2020 : Olympiáda v anglickom jazyku

 

Vyhodnotenie olympiády z ANJ

 

Dňa 15.1.2020 sa uskutočnilo Okresné kolo Olympiády v Anglickom jazyku. Naši študenti sa umiestnili nasledovne:
 
Natália Lengová - I.OA - 2.miesto
Monika Horňáková - IV.OA - 1.miesto
Branislav Gazdag - VI.OA - 1.miesto
                                                         Michal Jarčuška - VIII.OA - 1.miesto
                                                         Martin Sova - VI.OA - 1.miesto
 
Víťazi okresného kola sa zúčastnia krajského kola, ktoré sa bude konať 12.2.2020 na FF UPJŠ, na Moyzesovej ul.v Košiciach. Všetkým blahoželáme.

 

            

20.01.2020 : Olympiáda v nemeckom jazyku

Vyhodnotenie olympiády z NEJ
 
Dňa 16.1.2020 sa 6 žiakov zúčastnilo okresného kola nemeckej olympiády. Do krajského kola, ktoré bude 11.2.2020 postupujú títo žiaci:
 
Kategória 1A: Sophia Lissyová, II.OA 
Kategória 1B: Richard Magyar, IV.OB
Kategória 2A: Branislav Gazdag, VI.OA
Kategória 2B: Júlia Jakubeková, IV.AB
                               Kategória 2C: Sarah Bröstl, VII.OB

 

Všetkým účastníkom ďakujeme, výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

19.01.2020 : Educate Slovakia

AKTIVITA pre III.OA a I.BB

 

Educate Slovakia, projekt pod záštitou mládežníckej organizácie AIESEC, je zameraný na zlepšenie všeobecného prehľadu o medzinárodnej situácii vo vzdelávaní, na podporu sociálnych a mäkkých zručností žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom. Projekt spadá pod štvrtý cieľ udržateľného rozvoja (kvalitné vzdelávanie) Agendy 2030. Vďaka medzinárodnému programu Global Volunteer prídu 2 dobrovoľníci-anglicky hovoriaci a budú viesť prednášky a interaktívne workshopy.

 

ZMENY v ROZVRHU:

III.OA  - pondelok 1.-5.VH  v učebni NEJ, prízemie 3.pavilón

           - streda 3.-7.VH     -//-

I.BB    - utorok 3.-7.VH  v učebni NEJ

           - štvrtok  1.-5.VH       -//-

                                              výber žiakov (zoznam nahlásia triedni učitelia)  piatok 1.-5.VH  -//-

09.01.2020 : Deň otvorených dverí

 
Vážená pani riaditeľka / pán riaditeľ,
 
srdečne pozývame žiakov Vašej školy a ich rodičov na Deň otvorných dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 30. januára 2020 v priestoroch školy.
 
Pre všetkých sme pripravili prehliadku priestorov školy, odborných učební, telocvične, školskej jedálne, rozhovory s vedením školy, učiteľmi a aj žiakmi.
Učitelia a žiaci Vám predstavia metódy práce na vyučovacej hodine a ukážky výsledkov práce v predmete. Pre žiakov sme pripravili ukážky testov na prijímacie skúšky.
 • pozývame žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná našej škole dňa 30. januára 2020 (štvrtok) od 8:00 - 12:00 hod.
  - informáciu o účasti, počte žiakov a pedagogickom dozore zašlite, prosím, e-mailom do 29.1.2020 na adresu skola@gt12.sk,
 
 • pozývame žiakov 5. ročníka ZŠ na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná našej škole dňa 30. januára 2020 (štvrtok) od 15:30 - 18:00 hod.
  - informáciu o účasti zašlite, prosím, e-mailom do 29.1.2020 na adresu skola@gt12.sk.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
                   Mgr. Jana Šalagovičová - riaditeľka školy
06.11.2019 : LaBáK.net

Radi by sme vám predstavili prírodovednú súťaž Seminár LaBáK.net určenú pre študentov, ktorí sa zaujímajú najmä o prírodné vedy a techniku. Súťažiaci sa naučia pozerať na svet pohľadom matematiky, fyziky, chémie, geografie, biológie a ich vzájomným prepojením.
Súťaž prebieha počas 4 kôl, ktoré prebiehajú priebežne počas celého roka. Študenti riešia úlohy vo svojom voľnom čase ako jednotlivci.
Úlohy sú spracované netradičnou formou, často vyžadujú vedecký prístup, prepájanie vedomostí z rôznych predmetov a experimentovanie.
Zadania úloh sú dostupné na stránke súťaže.
Odovzdanie vypracovaných úloh prebieha online na stránke projektu https://LaBaK.net.
 
Súťažné kategórie
A | pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl – jednotlivci
B | pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl – jednotlivci
C | pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl – jednotlivci
D | pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl – jednotlivci
 
Ak vás súťaž zaujala, budeme veľmi radi ak sa zapojíte a prihlásite sa u vyučujúceho učiteľa daného predmetu. 
 

Uzávierka prvého kola je 25.11.2019 23:59.

07.10.2019 : World Mental Health Day

Drahí učitelia, milí spolužiaci,
desiaty október bol Svetovou federáciou duševného zdravia vyhlásený (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia. Tento rok sa nesie v znamení: " 40 sekúnd akcie".
Na celom svete si každých 40 sekúnd niekto zoberie život a každé 3 sekundy sa nad tým niekto zamyslí. Počet samovrážd vlani oproti predchádzajúcemu roku stúpol. Dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo sveta volia dospelé osoby, avšak pomaly stúpa aj počet mladistvých .
Samovražda je úmyselné zakončenie vlastného života samovoľným aktom, ktorý privodí smrť. Je preto dôležité, aby sa pozornosť ľudí zastavila aj pri tomto zdravotnom probléme.

Ak chcete aj vy podporiť tento deň a šíriť toto povedomie, tak dňa 10.10.2019 vo štvrtok, príďte symbolicky v zelenom. Every life matters.

 

Ďakujem. Naty Beerová

04.10.2019 : Projekt PEER pyramída III

 
Naša škola získala v školskom roku 2019/2020 grant v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na školský "projekt PEER pyramída III".
V rámci neho budú vyškolení ďalší noví členovia Rovesníckeho klubu Gt12 z triedy II. BB pre prevenčnú prácu na našej škole, prebehne 5 päťhodinových dopoludňajších stretnutí rovesníkov s vybranou skupinou žiakov z jednotlivých ročníkov v Súkromnom CVČ Filia a zorganizujú sa 4 odborné workshopy s externými lektormi zameraných na medicínsku, sociálno-psychologickú
a trestno-právnu oblasť prevencie drogových závislostí.
                                                    
 
RNDr. V. Klobušníková, koordinátor prevencie a výchovný poradca Gt12
 
 
08.09.2019 : DofE

 

 

 

                      DofE aj na GT 12  :)

 

 

   Ocenenou bola aj Radka Morochovičová z VIII. OA.

                                                                         

                                                                                                          Gratulujeme. 

 

 

 

07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15