Aktuality
:: Aktuality ::

05.10.2022 : Ponožkový október

Aj tento rok prebieha na našej škole ponožkový október. Nové ponožky môžete nosiť ku kabinetu biológie počas celého mesiaca.

Pomôžme spoločne ľuďom bez domova prežiť chladné mesiace!

 

 
04.10.2022 : Exkurzia Kežmarok

Literárno - historická exkurzia Kežmarok a Strážky - III. OA, IV. OA
 
Evanjelické lýceum a lyceálna knižnica, Drevený artikulárny kostol, Nový evanjelický kostol, Kaštieľ Strážky a tvorivé dielne - intarzie.
 

 

03.10.2022 : MMM 2022

Juniorská štafeta MMM 

 

3.10.2022 - družstvo GT12 v zložení:  Mgr. Sokol Jozef, Mitríková Dalma, Masloviak Daniel, Kamenský Michal

 

 

  
03.10.2022 : Deň jazykov

Európsky deň jazykov
 
V pondelok 3.10.2022 sme na našej škole oslávili "Európsky deň jazykov". Žiaci sa mohli pristaviť pri stánkoch so slovenčinou, angličtinou, nemčinou, španielčinou, francúzštinou, maďarčinou, ruštinou a ukrajinčinou.
 
 
V rámci dňa jazykov sa žiaci VII.OA, VII.OB, VI.OA sa zúčastnili koncertu nemeckej hudobnej skupiny organizovaného Goetheho inštitútom v rámci projektu "LERNEN MIT DEUTSCH" .
 
28.09.2022 : Volejbalový turnaj

Volejbalové družstvo dievčat GT12 sa v dňoch 21.8. - 23.8.2022 zúčastnilo medzinárodného turnaja 26. ročníka Eötrös Cup v Debrecíne.  V silnej medzinárodnej konkurencii 32 družstiev obsadili krásne 8. miesto.
 
 
 
23.09.2022 : Prednáška


 
 
Dňa 23.9. sa na našej škole uskutočnili prednášky v anglickom a nemeckom jazyku, kde sa naši žiaci predmaturitných ročníkov dozvedeli o možnostiach štúdia na vysokej škole v Rakúsku - Fachhochschule Wiener Neustadt. 
Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o študijných odboroch a možnostiach, ktoré im prináša štúdium úzko spojené s praxou. Informačný materiál pre tých, ktorí nemali možnosť sa zúčastniť, si môžete vyzdvihnúť u p. Klobušníkovej, prípadne p. Uhrínovej. 
 
 
 
 
 
20.09.2022 : Čitateľský klub

20.09.2022 : OZ Educoach

 
 
 
Naša škola sa ako prvá na východnom Slovensku zapojila do projektu
OZ Educoach. V rámci tohto projektu majú naši žiaci predmaturitných ročníkov možnosť využiť bezplatné koučovacie rozhovory s profesionálnym koučom. V stredu 14. 9. 2022 sa žiaci zúčastnili úvodnej skupinovej hodiny, kde sa dozvedeli od koučky Martiny Magic, čo to je koučing a ako im môže byť užitočný. Mnohí študenti sa už na koučovanie prihlásili a nás teší ich záujem.
 
Kontaktna osoba je RNDr. Lucia Baranková.
 
 
 
 
 
 
 
20.09.2022 : Golden Vocals

 

19.09.2022 : Školský časopis

13.09.2022 : Súťaž

Súťaž študentských ľudskoprávnych krátkych filmov
 

Kto sa môže zapojiť: mladí ľudia 10 - 20 rokov  

Téma: Vojna*Útek*Príchod*Politika 

(Čo je vojna? Kde sa môžu utečenci a utečenky cítiť bezpečne? Ako sú utečenci a utečenky prijatí? Čo je úlohou politiky?)  
Ako: vytvoriť max. 3min. video    

 

Termíny: do súťaže sa registrujte do 19.septembra, max. 3-min.video zašlite do 11.novembra 

 

Viac informácií: 

https://unis.unvienna.org/pdf/2022/2022_THIS_HUMAN_WORLD_shortfilmcompetition_SK_final.pdf

 

 

 

 

 

Videosúťaž "Toto musím vyskúšať doma!"

 

Kategória súťaže:        Študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a doktorandi

Uzávierka súťaže:        3. 10. 2022


V rámci tejto témy môžu študenti prostredníctvom svojich videí overiť vo vlastnej réžii jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre.

Všetky podrobné informácie o súťaži a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete v príslušných dokumentoch k súťažiam na webe www.tyzdenvedy.sk

 

 

 
 

Fotografická súťaž:  Vynálezy bez dátumu spotreby

 

Kategórie súťaže: Študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a doktorandi

Uzávierka súťaže:                3. 10. 2022
V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich fotografií prezentovať predstavu o vynálezoch, ktoré síce boli vytvorené v minulosti, no svoje uplatnenie majú aj v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať i v budúcnosti.

 

Všetky podrobné informácie o súťaži a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete v príslušných dokumentoch k súťažiam na webe www.tyzdenvedy.sk

 

 
22.11.2021 : Samotestovanie

Sada Ag samotestov vydaných po 21.11.2021 

 

Sada Ag samotestov značky Siemens Healthineers obsahuje:

 - 1 návod výrobcu na použitie pri samotestovaní

 - 1 stručná referenčná príručka

 - 5 kusov sterilných tampónov

 - 5 testovacích jednotiek

 - 5 extrakčných skúmaviek s pufrom a špičkami

  

Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers

  

Návod na použitie nájdete aj na webovej stránky výrobcu: https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk

 

 

Sada Ag samotestov dodaných pred 20.11.2021:

Sada Ag samotestov obsahuje:

  • 5ks sterilných odberových tyčiniek - tvrdá Model No: 93050 na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – určená na použitie na odber vzorky samotestovaním (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu Ministerstva zdravotníctva SR),
  • 5ks skúmaviek s roztokom,
  • 5ks vrchnák s kvapkadlom,
  • 5ks testovacích platničiek.   

Návod na použitie pre samotestovanie:

Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

 

Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR: 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf
 

Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

 

Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR:https://youtu.be/bihiBgpM9pc

 

Dôležité upozornenia:

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu zákonný zástupca škole potvrdzuje prostredníctvom EDUPAGE. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

  • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
  • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
  • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu. 
04.11.2021 : English library

 

ENGLISH LIBRARY

 

 

Zoznam kníh nájdete v tomto súbore.

 

 

16.09.2020 : Protiepidemické opatrenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo k 16.09.2020 aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia a nové znenie vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti:
Manuál pre stredné školy (16.9.2020) s vyznačenými zmenami
Manuál pre stredné školy (16.9.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

 

Pravidlá - zelená fáza

Pravidlá - oranžová fáza

Pravidlá - červená fáza

11.08.2020 : Zápis na stravovanie v školskom roku 2020/2021

 
Milí zákonní zástupcovia,
ak máte v školskom roku 2020/2021 záujem o stravovanie sa v školskej jedálni pre Vaše dieťa, je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni. Tento rok je novinkou ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE dostupná od 1.7.2020.
     
Po jej vyplnení sa Vaša prihláška dostane ihneď k poskytovateľovi stravy a bude zaevidovaná v systéme. Poskytovateľ stravovania prosí o vyplnenie najneskôr do 28.8.2020.
 
V mesiaci september, po nástupe žiakov, Vám dieťa prinesie v obálke "návratku" (potvrdenie online prihlášky), ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati odovzdať v jedálni. Obratom dostanete prihlasovacie údaje k online prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy.
 
Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné: