Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

19.06.2017 : Letné tábory

 
 
V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sú organizujeme počas leta Denné IT tábory zamerané na informatiku ale aj prírodovedné a technické vedy.
 
  
Počas tábora prebehnú nasledujúce tábory

Miesto

Termín

Veková kategória

CVTI SR ŠVS BB

10. – 14. júla 2017

žiaci 6. – 8. ročníka ZŠ

UPJŠ Košice

10. – 14. júla 2017

žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

UMB Banská Bystrica

10. – 14. júla 2017

žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ

žiaci prímy až kvarty OG

UNIZA Žilina

10. – 14. júla 2017

žiaci stredných škôl

UPJŠ Košice

17. – 21. júla 2017

žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

UNIZA Žilina

17. – 21. júla 2017

žiaci stredných škôl

UKF Nitra

21. – 25. augusta 2017

žiaci vo veku 11 až 14 rokov

 

 
Bližšie informácie vám podá RNDr. Róbert Hajduk, PhD., garant aktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, matematiky, prírodných a technických vied, (Tel: +421 55 234 1288, Mail: popularizacia@itakademia.sk)
 
09.06.2017 : Stolnotenisová súťaž

 
6.6.2017 na krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise chlapcov našu školu reprezentoval René Reho a Samuel Žák (VI. OB). a svojimi športovými výkonom získal krásne 4. miesto.
 
Srdečne blahoželáme :).
 
09.06.2017 : Hádzaná

 
Dňa 6.5.2017 sa na krajskej športovej olympiáde v hádzanej dievčat naše hádzanárskej družstvo v zložení Simona Findríková (IV.AB), Katarína Daniláková (III.OA), Jana Alexandra Barényiová (VI.OA), Gabriela Škumaničová (IV.AB), Gabriela Havranová (IV.AB), Františka Rohaľová (IV.AB), Emma Holoubeková (III.OA), Karin Hájková (III.OA), Ivana Ditrichová (I.A) umiestnilo na 3. mieste.
 
Srdečne blahoželáme :).
 
 
08.06.2017 : Volejbalový turnaj

 

Dňa 5. 6. 2017 naše volejbalistky na krajskej športovej olympiáde vo volejbale dievčat získali 3. miesto.

 

Dievčatám srdečne blahoželáme :).

 

 

07.06.2017 : Červený kríž GT12

 
 
31. 5. 2017 sa uskutočnila súťaž Družstiev prvej pomoci mládeže, ktorej sa zúčastnili aj naši mladí záchranári. Družstvo v zložení Kristína Šoltýsová (VI. OA), Veronika Vitoslavská (I. AB), Barbora Mačeková (II. AB), Sabína Telepčáková (I. AB), Juraj Mražík (IV. OB) na tejto súťaži získali krásne 3. miesto.

Blahoželáme!
 
12.05.2017 : Výsledky prijímacích skúšok - 8 ročné štúdium

 
Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J - gymnázium, na školský rok 2017/2018, konaných 9. 5. 2017 a 11. 5. 2017 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
 • od 15. 5. 2017 do 19. 5. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
 • od 23. 5. 2017 do 24.5.2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
 • 22.5.2017 a 25.5.2017 od 8.00 do 17.00 hod. v budove školy.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
12.05.2017 : Výsledky prijímacích skúšok - 4 ročné štúdium

 
Výsledky prijímacích skúšok po náhradnom termíne do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J - gymnázium, na školský rok 2017/2018, konaných 9. 5. 2017 a 11. 5. 2017 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
 • od 15. 5. 2017 do 19. 5. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
 • od 23. 5. 2017 do 24.5.2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
 • 22.5.2017 a 25.5.2017 od 8.00 do 17.00 hod. v budove školy.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
Jeden žiak požiadal o náhradný termín prijímacej skúšky, ktorý bol stanovený na 17. mája 2017, kedy sa podľa jeho dosiahnutých výsledkov na tejto skúške rozhodlo o umiestnení žiaka na 31. mieste.
23.01.2017 : Študentský ples

 
Milí študenti ! 
Naša najväčšia akcia tohto školského roka "1. študentský ples" sa uskutočnila 13.1.2017.
V tento deň o 18.00 hod. sme vkročili do sály spoločenského centra AULA na Hlavnej ulici a vychutnali si plesovú atmosféru.
Video zostrihom si pripomeňme spoločné chvíle strávené na tejto úžasnej akcii GT12, na plese plnom pohody, radosti, krásy, lásky a zábavy.
 
Plesový výbor GT12 a Školská žiacka rada pri GT12 :)
02.01.2017 : Vianočná akadémia

 
 
21.12.2016 sa uskutočnila tradičná Vianočná akadémia.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom, technickej podpore za túto skvelú a vydarenú akciu.
 
Kto si ju chce pripomenúť, tak nech si pozrie toto video.
07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15