Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

19.10.2017 : BRLOH

 
…je zábavná tímová súťaž
…je pre žiakov základných škôl a nižších gymnázií (príma až kvarta)
…má 3 internetové kolá
…má finále v priestoroch Gymnázia Tř. Kpt. Jaroše v Brne pre 7 najlepších tímov zo ZŠ a 7 najlepších tímov z gymnázií
…je plný logických hier
…je ta pravá výzva pre teba!
 
 
Do súťaže sa registrujte do 5.11.2017 prostredníctvom svojej vyučujúcej matematiky alebo individuálne na stránke http://brloh.math.muni.cz, kde nájdete aj viac informácii o súťaži.
 
1. internetové kolo začína v pondelok 6.11.2017.
19.10.2017 : Študentská esej

Pripomíname si, že od Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR) prešlo sto rokov. Uchopenie moci komunistami v Rusku poznačilo celosvetové dejiny 20. storočia. Štyrmi dekádami zločinného totalitného zriadenia sa zapísalo aj do osudu povojnového Československa a jeho obyvateľov. Napíšte esej, v ktorej sa na túto udalosť pozriete z dnešného pohľadu Vašimi očami. Ako ovplyvnila nasledujúcich sto rokov? Aké sú dôsledky socializmu pre našu súčasnosť? Prípadne sa pokúste o fikciu: ako by vyzeralo 20. storočie, ak by k VOSR nedošlo?

 

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje dvanásty ročník súťaže Študentská esej 2017.

TÉMA: 100 ROKOV OD VÝSTRELU AURORY.

 

Podrobnejšie info: Ingrid Rodáková, kabinet DEJ-OBN-UKL a  na tejto linke

16.10.2017 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 16.10.2017 do 20.10.2017

 

Utorok 17.10.2017
  • Exkurzia Kežmarok pre žiakov I.A, I.AB, V.OA, V.OB. Zraz o 7.15 hod. na parkovisku pri Magistráte mesta Košice na tr. SNP 48. Návrat je okolo 16.00 na miesto zrazu.

 

Štvrtok 19.10.207

  • Generálna skúška programu na piatkovú Imatrikuláciu pre žiakov prímy po 7. vyučovacej hodine v triede VI.OA.

Piatok 20.10.2017

  • Imatrikulácia pre žiakov prímy. Začiatok je o 17.00 hod. v KS na Jedlíkovej 7.
02.10.2017 : Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky AMAVET (viac info) je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

 

Miroslav Kurka (V. BB) sa 10. - 12.11.2016 zúčastnil celoštátneho finále súťažnej prehliadky žiackych vedecko-technických projektov Festival vedy a techniky AMAVET (viac info) a so svojim projektom "Dynamika magnetického správania v magneticky mäkkých zliatinách odlišnej štruktúry" v kategórii fyzika a astronómia získal postup na The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017, Tallinn, Estónsko.

The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017 sa konal 22.9.2017 - 27.9.2017 v meste Tallinn, Estónsko, kde získal EIRO forum Prizes - týždenný pobyt spojený s účasťou v programe ILL (The Institute Laue-Langevin) v Grenobli vo Francúzsku (viac info).

 

Srdečne blahoželáme.
30.09.2017 : Beseda

 
Literárny klub GT12 v spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry usporiadali v piatok 29.9.2017 pre žiakov IV.BB a III.A besedu so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Príjemne strávené chvíle bližšie popísala Lucia Tkáčová (VI.OA) vo svojom článku :). fotogaléria
 
Michaela Ella Hajduková je autorkou románov Všetky moje tváre, Tajomstvo tvojho rodu, Zákon krvi, Nemecké dievča neplače, Nájdem ťa v čase. Viac informácií o spisovateľke nájdete aj na tejto linke.
24.09.2017 : Matik

 
Matik je tu pre žiakov sekundy až kvarty a prvý ročník bilingválneho štúdia. Ide o matematickú súťaž, v ktorej majú na začiatku každého polroka všetci riešitelia nula bodov. Táto súťaž má počas polroka dve série zaujímavých úloh.

V novučičkom časopise nájdeš zadania úloh oboch sérií spolu s príbehom a inými zaujímavosťami zo života seminára a jeho riešiteľov. Úlohy vyriešiš a do termínu odoslania pošleš na uvedenú adresu. 
 
Termín odoslania riešení 1. série: 23. 10. 2017
 
Všetko potrebné, zadania aj termíny odoslania oboch sérií, nájdeš v prvom čísle časopisu na stránke na tejto stránke. Podrobnejšie pravidlá súťaže nájdeš na stránke matik.strom.sk/sk/pravidla/.
24.09.2017 : Malynár

 
Malynár je tu pre žiakov prímy. Ide o matematickú súťaž, v ktorej majú na začiatku každého polroka všetci riešitelia nula bodov. Táto súťaž má počas polroka dve série zaujímavých úloh.

V novučičkom časopise nájdeš zadania úloh oboch sérií spolu s príbehom a inými zaujímavosťami zo života seminára a jeho riešiteľov. Úlohy vyriešiš a do termínu odoslania pošleš na uvedenú adresu. 
 
Termín odoslania riešení 1. série: 23. 10. 2017
 
Všetko potrebné, zadania aj termíny odoslania oboch sérií, nájdeš v prvom čísle časopisu na stránke na tejto stránke. Podrobnejšie pravidlá súťaže nájdeš na stránke malynar.strom.sk/sk/pravidla/.
24.09.2017 : Otvorené hodiny matematiky

 

V pondelok 18.9.2017 a v utorok 19.9.2017 zažili žiaci prímy, sekúnd a kvárt deň so "Zábavnou matematikou". Deň plný matematiky, ale inak ako sú na ňu zvyknutí, si pre nich pripravili rovesníci zo združenia STROM pri PF UPJŠ v Košiciach a to Filip Csonka, Samuel Krajči, Martin Mihálik, Martin Števko, Martin Šalagovič (Gymnázium Alejová 1) a  Robert Sabovčík, Michal Masrna, Martin Hanus (Gymnázium Poštová 9).

 

Pre tých, ktorým sa nezvýšili časopisy s informáciami a úlohami sú tieto linky: Malynár časopis (príma), Matik časopis (sekunda až kvarta).
 
Pravidlá a ďalšie informácie nájdete na týchto linkách: Malynár, Matik.
 
Veríme, že počas tohto dňa zistili, že "matika" nie je nudná a "suchá" veda, ale vie byť aj zábavná :). Fotogaléria
23.09.2017 : JAML 2017

JAML - JA Mladý líder je sústredením, na ktorom sa zúčasťnuje každý rok 28 absolventov programov JA Slovenska. Tentokrát sa opäť konalo v Belušských Slatinách. Počas štyroch dní (19.9. - 22.9.2017) boli jeho účastníci súčasťou mnohých aktivít, ktoré im ukázali ako vychádzať a pracovať v kolektíve. Išlo o to nebyť lídrom ale viesť a veriť si navzájom :).
 
Tohto roku sa tohto sústredenia zúčastnila aj Betka Bujdošová (IV. AB), ktorá získala ocenenie 3.najlepší LEADER z 28 účastníkov na JAMLY 2017.
 
Čo na toto ocenenie Betka? "Ďakujem za dôveru a celý rok skúseností pani učiteľke Vodarčíkovej."
 
Čo k tomu viac dodať? Snáď už iba: "Srdečne blahoželáme."
21.09.2017 : Školy, ktoré menia svet

Naša škola - Gymnázium Trebišovská 12 -  sa stala súčasťou projektu „Školy, ktoré menia svet". 

 

Stávame sa súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájajú ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdelávajú v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia. 

 

Počas realizácie projektu sa na škole uskutočnia rôzne interkurikulárne, ale aj extrakurikulárne  aktivity v spolupráci so žiakmi našej školy, ale aj  s rodičmi a verejnosťou. Cieľom týchto aktivít  bude motivovať mládež k angažovanosti o aktívny občiansky prístup.

 
Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.
 
21.09.2017 : Exkurzia Orava

 
PK SJL organizuje v dňoch 11.10. až 13.10.2017 exkurziu "ORAVA" pre výber žiakov veľkého gymnázia
(1. - 4. ročníka 4-ročného štúdia, 1. - 5. ročníka bilingválneho štúdia, 5. - 8. ročníka 8-ročného štúdia).
 
Trasa: Košice - Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Jasenová - Babia hora - Zuberec - Martin - Košice
Cena: 105€
 
Záujemcovia, hláste sa u vyučujúcich SJL do 29.9.2017
 
07.09.2017 : Projekt Natálka

Projekt proti extrémizmu - Natálka, divadelnú mininscenáciu odohrali 6.9.2017 herci zo Slovenského národného divadla Judit Bardos, Marek Koleno a Igor Schlosser na GT12 .
Projekt realizuje SND v spolupráci s OZ Living Memory, ktorú zastupoval pán M. Slávik.
 
Som veľmi rada, že sa mi v spolupráci s vedením GT12 opäť podarilo pripraviť zaujímavú akciu pre študentov našej školy.
Keďže cieľom projektu Natálka je nielen si predstavenie pozrieť ale aj zamyslieť sa nad podstatou a najmä otvorene diskutovať. Preto po predstavení nasledovala diskusia so študentmi,, ktorí mali možnosť debatovať s tvorcami - dramaturgičkou M. Kičiňovou, hercami, ako aj s historikom M. Slávikom z OZ Living Memory.
Ďakujem študentom, ktorí sa zúčastnili predstavenia a následnej besedy za aktívnu účasť a veľmi prínosné názory a postrehy do diskusie, za čo boli tvorcami projektu mimoriadne ocenení ako rozhľadení, inteligentní a vzdelaní mladí ľudia.
Opäť sa mi raz potvrdilo, že naši študenti robia dobré meno našej škole a byť učiteľom na GT12 sa oplatí

Mgr. Martina Szilágyiová

fotogaléria

22.06.2017 : Naši naj debatéri

"Ten, kto neverí na víťazstvo, dávno prehral."   (J. J. Olmedo)
 
Pri príležitosti 20. výročia založenia debatného klubu na našej škole, sme pripravili krátky prehľad úspechov našich debatérov.
Všetko to spísala Mgr. Janka Šempergerová, ktorá pri tomto všetkom stála a ako v nasledujúcich riadkoch uvidíte, úspešne :). Ďakujeme!
 
r. 1996/1997:
"Pionieri" otvárajú dvere do sveta debaty - úspešne K. Meščanová, A. Pilipčincová, P. Pohanka, M. Ivan
 
r. 2002:
L. Jelčanová na FDSL v top desiatke rečníkov ( z cca 400 debatérov)
 
r. 2007:
M. Zatlukal, M. Timko 3. miesto na Celoslovenskom anglickom turnaji. Gratuluje im minister školstva SR.
 
r. 2008:
Z. Vargová, J. Búza, M. Nemčok 1. miesto na FDSL
 
r. 2009:
Z. Vargová, J. Búza, M. Nemčok 1. miesto na FDSL, úspech sa zopakoval.
Washington - celosvetové finále - opäť naši traja v národnom tíme SR. Hurá!
 
r. 2010/2011:
V putovaní po svete pokračujeme: V. Merjavá, M. Šedovičová.
M. Stehlík v tíme s Izraelčanom a Američanom sa Stredoškolských svetových majstrovstvách v Holandsku, obsadili 1. miesto! Bomba! Súťaží sj v Kapskom meste!
M. Papcun ako top začínajúci rečník si "odskočil" za odmenu na raňajky s V. Havlom do Bratislavy.
 
r. 2011/2012:
M. Sarvaš, L. Tomáš otvárajú novú cestu v debate. DEBATIÁDU (pre mladších žiakov) a VÍŤAZÍ - 1. miesto!!!.
M. Sarvaš, M. Tomáš (iný ako Lukáš Tomáš :) ) 2. miesto vo Finále!!!
 
r. 2013/2014, 2014/2015:
Cestujeme po svete: Praha, Brno, Budapešť, SRN, Mexiko, Kuvajt, ... P. Blaha, L. Perduk, M. Sarvaš.
Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní: M. Šedovič - 30. rečník z 350 debatérov a 17. tím z 82 tímov
 
r. 2015:
Debatujeme: M. Šedovič, M. Sarvaš postúpili do finále SDL a obsadili v zápase o víťazstvo 2. miesto
 
r. 2016:
Nádejná debatérka Z. Bednáriková (bývalá debatiádnička) stojí v NR SR vo finále SDL za rečníckym pultom. Máme opäť 2. miesto!
 
r. 2017:
Debatujeme, rozrástli sme sa. Z. Bednáriková pokračuje v úspešnom "ťažení": Praha, Brno, ...
Pribúdajú ďalší nádejní debatéri: T. Pivarníková, N. Hamadejová, M. Čech, S. Fudorová, ...
07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
  • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
  • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
  • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15