Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

15.06.2018 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 18.6.2018 do 22.6.2018

 

Pondelok 18.6.2018

 • žiaci triedy VII.OB sa zúčastnia exkurzie do Prahy. Viac informácií p. Demjanovičová

 

Utorok 19.6.2018

 • naše volejbalistky sa zúčastnia Majstrovstiev Slovenska vo volejbale dievčat ZŠ. Viac informácií p. Perjéssy

 • žiaci triedy VII.OB sa zúčastnia exkurzie do Prahy.Viac informácií p. Demjanovičová
 • Marcel Buday a Bohuš Hrnek sa zúčastnia celoslovenského finále TOP 12 súťaže podnikateľských nápadov študentov zapojených do programu JA firma - JA Business Idea. Viac informácií p. Vodarčíková

  http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4433

 

Streda 20.6.2018

 • naše volejbalistky sa zúčastnia Majstrovstiev Slovenska vo volejbale dievčat ZŠ. Viac informácií p. Perjéssy
 • žiaci triedy VII.OB sa zúčastnia exkurzie do Prahy.Viac informácií p. Demjanovičová
 • žiaci tried VI.OA a III.AB sa zúčastnia exkurzie vo Východoslovenskom múzeu "Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov". Zraz žiakov je o 9.00 hod. pred Východoslovenským múzeom na Námestí Maratónu mieru 2. Viac informácií p. Handlovičová.

  http://www.vsmuzeum.sk/vystavy/fascinujuci-svet-pavukov-a-skorpionov
 • žiaci tried VI.OA a III.AB sa zúčastnia IT čajovne, ktorá je organizovaná v rámci projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie". Miesto konania čajovne je Aula prof. Prasličku (RB0A5), UPJŠ Košice, Moyzesova 11 a téma čajovne je "Jedno zviera, veľa možností - úloha laboratórneho potkana na univerzite". Viac informácií p. Handlovičová.

 

Štvrtok 21.6.2018

 • naše volejbalistky sa zúčastnia Majstrovstiev Slovenska vo volejbale dievčat ZŠ. Viac informácií p. Perjéssy
 • uskutoční sa klasifikačná porada z toho dôvodu je organizácia vyučovania nasledovná:

 • hodina čas
  0.  hodina 7.10 - 7.55
  1. hodina 8.00 - 8.30
  2. hodina 8.35 - 9.05
  3. hodina 9.10 - 9.40
  veľká prestávka     9.40 - 10.00
  4. hodina 10.00 - 10.30
  5. hodina 10.35 - 11.05
  6. hodina 11.10 - 11.40
  7. - 9. hodina nebude
   

Piatok 22.6.2018

 • uskutoční sa slávnostná akadémia na SOŠ Automobilová. Zraz žiakov je o 9.00 v škole, uskutočnia sa triednicke hodiny. O 9.30 sa žiaci pod vedením pedagogického dozoru presunú na miesto konania akadémie, ktorá sa začína o 10.00 hod.
14.06.2018 : Safe Step

 
17.5.2018 sa v kongresovej sále hotela Holiday Inn Bratislava uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších JA Firiem roka 2018.
Víťazom TOP Finále sa stala JA Firma "Safe Step" a tým si členovia tímu Aleš Melichar, Bohuš Hrnek, Marcel Buday a Kristián Tomčo pod vedením p. Vodarčíkovej vybojovali postup na medzinárodnú súťaž COYC - Company of the Year Competition, ktorá sa uskutoční 16. - 19. júla 2018 v Belehrade. (tlačová správa, fotogaléria z TOP finále, správy z médií (6. príspevok: Bezpečný priechod))
24.05.2018 : Žiadosť o spoluprácu

Žiaci 4-ročného, 5-ročného gymnázia, žiaci kvinty až oktávy venujte, prosím, pozornosť nasledujúcej informácii:
Vzhľadom na to, že naša škola je zapojená do Národného projektu „IT Akadémie – vzdelávanie pre 21 storočie“, chcela by som vás požiadať o vyplnenie dotazníka na zistenie vzťahu žiakov k niektorým predmetom v škole, plánom po skončení školy a niektorým ďalším témam.
Dotazník je zverejnený na stránke https://dotazniky.itakademia.sk/ s názvom "Dotazník pre žiakov stredných škôl".
Obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizácii prieskumu. Prosím vás, aby ste online dotazník vyplnili najneskôr do 30.6.2018. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.
 
Dotazník je anonymný, získané údaje sa budú hromadne štatisticky spracovávať na počítači a budú použité výlučne na výskumné účely.
Ďakujem za spoluprácu. Šalagovičová
21.05.2018 : Oznam

 
Touto cestou oznamujeme, že krúžky „Športová gymnastika“ a "Športové hry" nebudú od 21.5.2018 do konca školského roku 2017/2018 z dôvodu zdravotných problémov vedúcej krúžku prebiehať.
 
Za pochopenie ďakujeme.
21.05.2018 : Výsledky prijímacích skúšok - 8 ročné štúdium

 
Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J - gymnázium, na školský rok 2018/2019, konaných 14. 5. 2018 a 17. 5. 2018 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
 • 21. 5. 2018 od 12.00 do 15.00 hod.,
 • alebo od 22. 5. 2018 do 24.5.2018 od 8.00 do 17.00 hod.,
 • alebo 25.5.2018  od 8.00 do 14.00 hod. v budove školy.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
21.05.2018 : Výsledky prijímacích skúšok - 4 ročné štúdium

 
Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J - gymnázium, na školský rok 2018/2019, konaných 14. 5. 2018 a 17. 5. 2018 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
 • 21. 5. 2018 od 12.00 do 15.00 hod.,
 • alebo od 22. 5. 2018 do 24.5.2018 od 8.00 do 17.00 hod.,
 • alebo 25.5.2018 od 8.00 do 15.00 hod. v budove školy.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
27.10.2017 : Napísali o nás

Na našej škole aktívne pracuje Literárny klub, členovia ktorého mapujú, spisujú, prezentujú a publikujú dianie na našej škole. Tu je pár dôkazov o ich majstrovskom zvládaní klávesnice a slova :).

Ďakujeme.

 

Alžbeta Bujdošová (IV.AB), Júlia Jakubeková (II. AB), Vianočná nálada Gymnázia Trebišovská 12

Petra Marčoková (II.AB), Študenti z Trebišovskej darovali krv

Barbora Miľovčíková (VI.OA), Imatrikulácia na GT12

Diana Kováčová (VI.OA), Odhalenie

Alžbeta Bujdošová (IV.AB), GT12 sa predstavuje

Michal Jarčuška (VI.OA), Halloween na Trebišovskej 12

21.09.2017 : Školy, ktoré menia svet

Naša škola - Gymnázium Trebišovská 12 -  sa stala súčasťou projektu „Školy, ktoré menia svet". 

 

Stávame sa súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájajú ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdelávajú v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia. 

 

Počas realizácie projektu sa na škole uskutočnia rôzne interkurikulárne, ale aj extrakurikulárne  aktivity v spolupráci so žiakmi našej školy, ale aj  s rodičmi a verejnosťou. Cieľom týchto aktivít  bude motivovať mládež k angažovanosti o aktívny občiansky prístup.

 
Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.
 
07.09.2017 : Projekt Natálka

Projekt proti extrémizmu - Natálka, divadelnú mininscenáciu odohrali 6.9.2017 herci zo Slovenského národného divadla Judit Bardos, Marek Koleno a Igor Schlosser na GT12 .
Projekt realizuje SND v spolupráci s OZ Living Memory, ktorú zastupoval pán M. Slávik.
 
Som veľmi rada, že sa mi v spolupráci s vedením GT12 opäť podarilo pripraviť zaujímavú akciu pre študentov našej školy.
Keďže cieľom projektu Natálka je nielen si predstavenie pozrieť ale aj zamyslieť sa nad podstatou a najmä otvorene diskutovať. Preto po predstavení nasledovala diskusia so študentmi,, ktorí mali možnosť debatovať s tvorcami - dramaturgičkou M. Kičiňovou, hercami, ako aj s historikom M. Slávikom z OZ Living Memory.
Ďakujem študentom, ktorí sa zúčastnili predstavenia a následnej besedy za aktívnu účasť a veľmi prínosné názory a postrehy do diskusie, za čo boli tvorcami projektu mimoriadne ocenení ako rozhľadení, inteligentní a vzdelaní mladí ľudia.
Opäť sa mi raz potvrdilo, že naši študenti robia dobré meno našej škole a byť učiteľom na GT12 sa oplatí

Mgr. Martina Szilágyiová

fotogaléria

07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15