Aktuality
:: Aktuality ::

03.05.2023 : Odborná štátna jazyková skúška z ANJ

Na GT12 sa dnes uskutočnil preklad odborného textu v anj v rámci odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1, ktorú podstupujú 7 žiaci maturitných tried bilingválneho gymnázia.
May the force be with them!
 
22.10.2022 : EduCoach

Prvá škola na výchove Slovenska, ktorá podporuje študentov prostredníctvom koučingu
 
Dňa 14.9.2022 mali žiaci 3. ročníkov príležitosť vypočuť si, čo je koučing a ako vie kouč podporiť tínedžera na ceste za jeho cieľmi i v jeho kariérnom nastavení. Interaktívna hodina bola pod vedením profesionálnej koučky Martiny Magic z organizácie EduCoach. Škola formou individuálnych koučovacích rozhovorov poskytuje pre svojich študentov príležitosť, aby sa vedeli lepšie popasovať s náročným obdobím, ktoré ich v závere štúdia čaká.  
o.z EduCoach ponúka inovatívny pro-bono projekt určený pre študentov predposledných a posledných ročníkov stredných škôl na Slovensku. Dáva príležitosť študentom vyskúšať si profesionálne koučovacie rozhovory.  Ambíciou tohto projektu je podporiť potenciál študentov, ich osobnostný rozvoj a zároveň popularizovať koučing ako inovatívny prístup vzdelávania na pôde jednotlivých škôl. 
Program EduCoach vyskúšali už študenti na 7 stredných školách v Bratislave, Piešťanoch, Seredi, Nových Zámkoch a v mimoškolskom projekte DASATO.
Študenti 3. a 4. ročníkov sa môžu zapojiť do programu na našej škole a tak si vyskúšať koučing na vlastnej koži. V prípade záujmu kontaktujte
RNDr. Luciu Barankovú ako ambasádorku programu EduCoach na našej škole.
 
Pomocou individuálnych koučovacích rozhovorov študenti:
-          zmapujú si svoju situáciu, získajú v nej nadhľad a vedia ju samostatne riešiť
-          preberú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, postoje, vedomosti a výsledky,
-          ujasnia si ciele a kariérne rozhodnutia a stanovia si akčné kroky k ich dosiahnutiu,
-          získajú schopnosť sebareflexie,
-          osvoja si vhodné spôsoby komunikácie,
-          nadobudnú vyššiu emocionálnu inteligenciu a odolnosť,
-          posilní sa u nich projektové a strategické myslenie,
-          rozvíjajú si praktické zručnosti vo vedení ľudí a projektov,
-          získajú väčšiu cieľavedomosť, sebaistotu a angažovanosť, 
-          vedia lepšie spoznať svoje silné a slabé stránky a naučia sa s nimi pracovať,
-          nájdu vnútornú motiváciu a odhodlanie ísť si za svojim cieľom,
-          vedia jasne a zrozumiteľne komunikovať svoje potreby,
-          vedia lepšie zvládať stres,
-          zvýšenia si odolnosť voči situáciám, ktoré ich v budúcnosti čakajú
 
O o.z. EduCoach sa môžete dozvedieť viac na:  www.educoach.sk
04.11.2021 : English library

 

ENGLISH LIBRARY

 

 

Zoznam kníh nájdete v tomto súbore.

 

 

16.09.2020 : Protiepidemické opatrenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo k 16.09.2020 aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia a nové znenie vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti:
Manuál pre stredné školy (16.9.2020) s vyznačenými zmenami
Manuál pre stredné školy (16.9.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

 

Pravidlá - zelená fáza

Pravidlá - oranžová fáza

Pravidlá - červená fáza

11.08.2020 : Zápis na stravovanie v školskom roku 2020/2021

 
Milí zákonní zástupcovia,
ak máte v školskom roku 2020/2021 záujem o stravovanie sa v školskej jedálni pre Vaše dieťa, je nevyhnutné vyplniť Vášmu dieťaťu prihlášku na stravovanie v jedálni. Tento rok je novinkou ONLINE PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE dostupná od 1.7.2020.
     
Po jej vyplnení sa Vaša prihláška dostane ihneď k poskytovateľovi stravy a bude zaevidovaná v systéme. Poskytovateľ stravovania prosí o vyplnenie najneskôr do 28.8.2020.
 
V mesiaci september, po nástupe žiakov, Vám dieťa prinesie v obálke "návratku" (potvrdenie online prihlášky), ktorú je nutné doma podpísať a po Vašom dieťati odovzdať v jedálni. Obratom dostanete prihlasovacie údaje k online prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy.
 
Aby bolo všetko v poriadku a Vaše dieťa mohlo odoberať stravu je nutné: