Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

12.12.2017 : Výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku

 
Výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku.
 
Kategória 1A (príma, sekunda)      Kategória 1B (tercia, kvarta)
1. miesto - Charlotte Burašová - I. OA   1. miesto - Eva Giretová - IV. OB
2. miesto - Richard Magyar - II. OB   2. miesto - Alex Műllerová - IV. OB
3. miesto - Ivana Dorčáková - II. OA   3. miesto - Bianka Trusová - IV. OB
     
Kategória 2A (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)   Kategória 2B (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
1. miesto - Simona Tomášová - VI. OA
  1. miesto - Lea Orosz - VII. OB
2. miesto - Barbora Miľovčíková - VI. OA   2. miesto - Jana Barényiová - VII. OB
3. miestoLucia Tkáčová - VI. OA    
     
Kategória 2C (Muttersprachlich)    
1. miesto - Sarah Bröstl - V.OB    
2. miesto - Milan Mičko - III.AB    
 
12.12.2017 : Výsledky školského kola Olympiády ľudských práv

V dňoch 11.12. a 12. 2.2017 (pondelok, utorok) sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.
 
A tu sú najúspešnejší, ktorým zo srdca blahoželáme.
1. miesto: Oliver Rácz - V. AB (postupuje na krajské kolo)
2. miesto: Šimon Šoltés - VI. OA
                 Ivana Frištiková - IV. AB
12.12.2017 : Olympiáda v anglickom jazyku

 

Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku.
Kategória 1A   Kategória 1B
1. miesto: Kumičák Matej (II.OA)
  1. miesto: Štefanko Samuel (IV.OB)
2. miesto: Šoltés Matej (II.OA)
  2. miesto: Straková Viktória (IV.OA)
3. miesto: Sviatková Anna (II.OB)
  3. miesto: Holoubeková Emma (IV.OA)
         
Kategória 2A   Kategória 2B
1. miesto: Medveďová Veronika (II.A)
  1. miesto: Pivarníková Tamara (VII.OA)
2. miesto: Ilčinová Natália (VI.OA)
  2. miesto: Oros Lea (VII.OB)
3. miesto: Antošová Soňa (V.OA)
  3. miesto: Vaškovský Adam (IV.A)
         
Kategória 2C1   Kategória 2C2
1. miesto: Hrnek Bohuš (III.AB)
  1. miesto:   Lukáčová Laura (V.BB)
2. miesto: Findríková Simona (V.AB)
  2. miesto: Manica Richard (II.AB)
3. miesto: Kohániová Ivana (V.BB)
  3. miesto: Talán Martin (V.BB)
         
Kategória 1C      
1. miesto: Sova Martin (IV.OA)
     
2. miesto: Young Sarah Key (II.OB)
     
 
Srdečne blahoželáme!
11.12.2017 : Riaditeľské voľno

 

 

Na deň 22. 12. 2017 (piatok) udeľuje žiakom riaditeľ školy riaditeľské voľno.

 

Všetci študenti stravujúci sa v školskej jedálni sú v tento deň odhlásení z obeda.

 

11.12.2017 : Vianočná akadémia

 

Žiacka školská rada vás pozýva na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 21. 12. 2017 (štvrtok) o 10.00 hod. v spoločenskej sále SOŠ automobilovej na Moldavskej ceste 2 v Košiciach.

 

Žiaci prídu v tento deň do školy o 8.45 do svojich kmeňových tried. O 9.30 sa pod vedením pedagogického dozoru presunú na miesto konania vianočnej akadémie.

 

Programom vás prekvapia nielen študenti našej školy, ktorí vás vianočne naladia.

Tešíme sa na vás.

 

Všetci študenti stravujúci sa v školskej jedálni sú v tento deň odhlásení z obeda. Ak študenti stravujúci sa v školskej jedálni chcú v tento deň ísť na obed, musia sa naň do 13.12.2017 individuálne prihlásiť.

09.12.2017 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 11.12.2017 do 16.12.2017

 

Pondelok 11.12.2017

 • Na 3. vyučovacej hodine sa v učebni Umenia uskutoční školské kolo OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV. Zraz súťažiacich je o 9.45 hod. V daný deň prebehne písomná časť olympiády.

 

Utorok 12.12.2017

 • Na 2.vyučovacej hodine sa uskutoční ústne kolo OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV, do ktorého postupujú títo žiaci:

  1. Oliver RÁCZ V.AB
  2. Ivana FRIŠTIKOVÁ IV.AB
  3. Šimon ŠOLTÉS VI.OA

  Súťažiaci sa stretnú o 8:50 pred kabinetom OBN.

 •  V tento deň bude skrátené vyučovanie
0. hodina:   7.10 - 7.55
1. hodina:   8.00 - 8.45
2. hodina:   8.55 - 9.40
veľká prestávka   9.40 - 10.00
3. hodina:   10.00 - 10.30
4. hodina:   10.40 - 11.10
5. hodina:   11.20 - 11.50
6. hodina:   11.55 - 12.25
7. hodina:   12.30 - 13.00

 

Streda 13.12.2017

 • Žiaci I.OA sa na 1. - 3. vyučovacej hodine zúčastnia tvorivých dielní

 

Piatok 15.12.2017

 • Od 8.00 sa uskutoční 4. ročník vianočného šachového turnaja a súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Bližšie informácie budú v predstihu na nástenke pri kabinete matematiky.
 • Žiaci IV.OA sa na 1. a 2. vyučovacej hodine zúčastnia exkurzie do historického centra Košíc.

 

Sobota 16.12.2017

 • Predmaturitný ples - stužková triedy V.BB.
09.12.2017 : Shakespear's Memorial - celoslovenské kolo

 
Elisa Neumannová (VII.OB) a Vivien Vámosová (II.OA) 7. 12. 2017 úspešne absolvovali celoslovenské kolo súťaže Shakespeare's Memorial v Bratislave.
 
Vivien sa umiestnila na perfektnom 2. mieste vo svojej kategórii.
 
Ďakujeme obom dievčatám sa skvelý výkon a gratulujeme :).
 
06.12.2017 : Dejepisná olympiáda

Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre malé gymnázium (príma až kvarta).

 
Kategória C - kvarta   Kategória D - tercia
1. miesto: Tobiáš Kuba (IV. OB)           1. miesto: Filip Kmec (III. OA)
2. miesto: Adam Štelcl (IV. OA)   2. miesto: Veronika Tomčová (III. OA)
3. miesto: Branislav Gazdag (IV. OA)   3. miesto: Ema Mitríková (III. OA)
         
Kategória E - sekunda   Kategória F - príma
1. miesto: Matej Šoltés (II. OA)   1. miesto: Tamara Pribulová (I. OA)
2. miesto: Klaudia Sýkorová (II. OB)   2. miesto: Lenka Nemčíková (I. OA)
3. miesto: Sofia Čerňanová (II. OB)   3. miesto: Martin Vindiš (I. OA)
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!
 
Víťazi, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v každej kategórii postupujú do okresného kola. Postupujúci, vyzdvihnite si, prosím, v kabinete dejepisu prihlášky do okresného kola.
05.12.2017 : Dobročinná Vianočná burza na GT12

 
JA firma, Ala rasi 20.12.2017 (streda) v čase od 8.00 - 13.00 hod. usporadúva "Dobročinnú Vianočnú burzu" pre deti z oddelenia onkológie a hematológie v Košiciach. Väčšinový podiel z vyzbieraných financií poputuje deťom a spríjemní im Vianoce.
 
Budete mať možnosť kúpiť si knihy, ručne robené vianočné ozdoby, vianočné pečivo a možno aj darčeky pre Vašich blízkych.
 
Burza sa uskutoční na pôde školy Gymnázia Trebišovská 12, v telocvični. Nájdite vo svojich srdciach dobro a pomôžte deťom, ktoré to potrebujú :)
 
Tešia sa na Vás študenti Gymnázia Trebišovská 12 a želajú Vám pokojný advent.
03.12.2017 : Rozprávkové Vianoce na GT12

Tešíte sa na Vianoce?
Tak si ich poďte užiť s nami.


20.12.2017 (streda) bude začiatkom Vianoc pre každého.
Ráno od 7.30 hod. sa na Vás vo vestibule školy teší zbor GOLDEN VOCALS, ktorý spríjemní váš príchod do školy svojim vianočným repertoárom.
O sladké potešenie na ráno sa postará školská firma Ala rasi.
No a samozrejme nebudú chýbať ani anjeli s mikulášom a čertom, ktorí sa postarajú o zábavu.
Tešíme sa na Vás vo vestibule našej školy na 1. ročníku Rozprávkových Vianoc.

01.12.2017 : Súťaž HIV/AIDS prevencia (HAP)

 
1. 12. 2017 sa skupina žiakov zo školského spolku Červeného Kríža v zložení: Emma Dzurusová (I.AB), Sabína Telepčáková (III.AB) a Juraj Mražík (V.OB) zúčastnili v Bratislave celoslovenského kola súťaže s názvom HIV/AIDS prevencia (HAP).
Ukázali tam všetky svoje znalosti a zručnosti. 1. miesto, ktoré tam získali svedčí o tom, že ich majú dostatok :).
 
Srdečne blahoželáme!
28.11.2017 : Zbierka pre psí útulok

 

 

 

 

 

 

 

Zbierka sa predĺžila do vianočných prázdnin.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do toho zapoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2017 : Matematický náboj

24.11.2017 sa na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach uskutočnila medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž Náboj junior.

V náboji nešlo o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadovali istú dávku invencie a dôvtipu. (viac informácií o súťaži)
Čo najviac invencie a dôvtipu sa snažili ukázať členovia dvoch našich družstiev:
Družstvo tercie: Andelová Emma, Ivasenková Alexandra , Košťál Martin, Schablik Jean Alexander (všetci III.OA)
Družstvo kvarty: Šoltýs Daniel (IV.OA), Adam Črep, Čontofalský Marek, Müllerová Alexandra (IV.OB)
 
Družstvo kvarty získalo krásne 6. miesto z 18 zúčastnených družstiev. Srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu :).
20.11.2017 : Shakespear's Memorial - regionálne kolo

 

20. 11. 2017 (pondelok) sa v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici č. 88 v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespear's Memorial, ktorého sa zúčastnili Vivien Vámosová (II. OA), Barbora Badoničová (IV.OA), Elisa Neumannová (VII. OB), Kristián Tomčo (VII. OB).

 

Študenti Elisa Neumannová a Vivien Vámosová obsadili vo svojich kategóriách 1. miesta regionálne kolo a postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy, ktoré sa uskutoční 7.12.2017.

 

Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu našej školy.

07.11.2017 : Vianočný turnaj

 15.12.2017 od 8.00 sa uskutoční 4. ročník

 • vianočného šachového turnaja
 • súťaže v skladaní Rubikovej kocky.

Záujemcovia prihláste (zapíšte)  sa v 3. pavilóne pri kabinete matematiky.

 

Bližšie informácie budú v predstihu na nástenke pri kabinete matematiky.

 Tešíme sa na vás :).

27.10.2017 : Napísali o nás

Na našej škole aktívne pracuje Literárny klub, členovia ktorého mapujú, spisujú, prezentujú a publikujú dianie na našej škole. Tu je pár dôkazov o ich majstrovskom zvládaní klávesnice a slova :).

Ďakujeme.

 

Barbora Miľovčíková (VI.OA), Imatrikulácia na GT12

Diana Kováčová (VI.OA), Odhalenie

Alžbeta Bujdošová (IV.AB), GT12 sa predstavuje

Michal Jarčuška (VI.OA), Halloween na Trebišovskej 12

21.09.2017 : Školy, ktoré menia svet

Naša škola - Gymnázium Trebišovská 12 -  sa stala súčasťou projektu „Školy, ktoré menia svet". 

 

Stávame sa súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájajú ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdelávajú v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia. 

 

Počas realizácie projektu sa na škole uskutočnia rôzne interkurikulárne, ale aj extrakurikulárne  aktivity v spolupráci so žiakmi našej školy, ale aj  s rodičmi a verejnosťou. Cieľom týchto aktivít  bude motivovať mládež k angažovanosti o aktívny občiansky prístup.

 
Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.
 
07.09.2017 : Projekt Natálka

Projekt proti extrémizmu - Natálka, divadelnú mininscenáciu odohrali 6.9.2017 herci zo Slovenského národného divadla Judit Bardos, Marek Koleno a Igor Schlosser na GT12 .
Projekt realizuje SND v spolupráci s OZ Living Memory, ktorú zastupoval pán M. Slávik.
 
Som veľmi rada, že sa mi v spolupráci s vedením GT12 opäť podarilo pripraviť zaujímavú akciu pre študentov našej školy.
Keďže cieľom projektu Natálka je nielen si predstavenie pozrieť ale aj zamyslieť sa nad podstatou a najmä otvorene diskutovať. Preto po predstavení nasledovala diskusia so študentmi,, ktorí mali možnosť debatovať s tvorcami - dramaturgičkou M. Kičiňovou, hercami, ako aj s historikom M. Slávikom z OZ Living Memory.
Ďakujem študentom, ktorí sa zúčastnili predstavenia a následnej besedy za aktívnu účasť a veľmi prínosné názory a postrehy do diskusie, za čo boli tvorcami projektu mimoriadne ocenení ako rozhľadení, inteligentní a vzdelaní mladí ľudia.
Opäť sa mi raz potvrdilo, že naši študenti robia dobré meno našej škole a byť učiteľom na GT12 sa oplatí

Mgr. Martina Szilágyiová

fotogaléria

22.06.2017 : Naši naj debatéri

"Ten, kto neverí na víťazstvo, dávno prehral."   (J. J. Olmedo)
 
Pri príležitosti 20. výročia založenia debatného klubu na našej škole, sme pripravili krátky prehľad úspechov našich debatérov.
Všetko to spísala Mgr. Janka Šempergerová, ktorá pri tomto všetkom stála a ako v nasledujúcich riadkoch uvidíte, úspešne :). Ďakujeme!
 
r. 1996/1997:
"Pionieri" otvárajú dvere do sveta debaty - úspešne K. Meščanová, A. Pilipčincová, P. Pohanka, M. Ivan
 
r. 2002:
L. Jelčanová na FDSL v top desiatke rečníkov ( z cca 400 debatérov)
 
r. 2007:
M. Zatlukal, M. Timko 3. miesto na Celoslovenskom anglickom turnaji. Gratuluje im minister školstva SR.
 
r. 2008:
Z. Vargová, J. Búza, M. Nemčok 1. miesto na FDSL
 
r. 2009:
Z. Vargová, J. Búza, M. Nemčok 1. miesto na FDSL, úspech sa zopakoval.
Washington - celosvetové finále - opäť naši traja v národnom tíme SR. Hurá!
 
r. 2010/2011:
V putovaní po svete pokračujeme: V. Merjavá, M. Šedovičová.
M. Stehlík v tíme s Izraelčanom a Američanom sa Stredoškolských svetových majstrovstvách v Holandsku, obsadili 1. miesto! Bomba! Súťaží sj v Kapskom meste!
M. Papcun ako top začínajúci rečník si "odskočil" za odmenu na raňajky s V. Havlom do Bratislavy.
 
r. 2011/2012:
M. Sarvaš, L. Tomáš otvárajú novú cestu v debate. DEBATIÁDU (pre mladších žiakov) a VÍŤAZÍ - 1. miesto!!!.
M. Sarvaš, M. Tomáš (iný ako Lukáš Tomáš :) ) 2. miesto vo Finále!!!
 
r. 2013/2014, 2014/2015:
Cestujeme po svete: Praha, Brno, Budapešť, SRN, Mexiko, Kuvajt, ... P. Blaha, L. Perduk, M. Sarvaš.
Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní: M. Šedovič - 30. rečník z 350 debatérov a 17. tím z 82 tímov
 
r. 2015:
Debatujeme: M. Šedovič, M. Sarvaš postúpili do finále SDL a obsadili v zápase o víťazstvo 2. miesto
 
r. 2016:
Nádejná debatérka Z. Bednáriková (bývalá debatiádnička) stojí v NR SR vo finále SDL za rečníckym pultom. Máme opäť 2. miesto!
 
r. 2017:
Debatujeme, rozrástli sme sa. Z. Bednáriková pokračuje v úspešnom "ťažení": Praha, Brno, ...
Pribúdajú ďalší nádejní debatéri: T. Pivarníková, N. Hamadejová, M. Čech, S. Fudorová, ...
07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15