Červený kríž

Od 15.2.2005 sme zeregistrovaní ako MS SČK pri GT12.

Na našej škole funguje aj krúžok „Mladý  záchranár” pod záštitou Slovenského Červeného Kríža, ktorého koordinátorkou RNDr. Miroslava Gergeľ Čechová


Tak ako SČK aj náš krúžok sa riadi 7 základnými princípmi: ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť. Krúžok funguje ako miestny spolok SČK a organizuje rôzne charitatívne zbierky na pomoc ľuďom v núdzi, deťom a sociálne slabším rodinám.

 

Každý rok sa zúčastňujeme zbierky Biela pastelka, Úsmev ako dar a Deň narcisov. Študenti a učitelia sa pravidelne zúčastňujú darovania krvi v rámci projektov Študentská kvapka krviValentínska kvapka krvi.

 

Dobrovoľníci krúžku Mladý záchranár absolvujú profesionálny kurz prvej pomoci vedený vyškolenými inštruktormi SČK. Vďaka absolvovaniu týchto kurzov môžu študenti pomáhať na školských akciách pri expedícii DofE a pri rôznych aktivitách organizovaných školou, ktoré vyžadujú zdravotný dozor.

 

Našim hlavným cieľom je propagovať Červený kríž a jeho základné princípy hlavne mladým ľuďom, zvýšiť povedomie ľudí o Červenom kríži a o možnostiach akými vie ľuďom pomôcť.


Červený kríž

 

1   2   3   4

 

5   6   7   8