Červený kríž
:: Školské aktivity >> Červený kríž ::

Od 15.2.2005 sme zeregistrovaní ako MS SČK pri GT12.

 

Na našej škole funguje aj krúžok „Mladý  záchranár” pod záštitou Slovenského Červeného Kríža, ktorého vedúcim je Juraj Mražík  a koordinátorkou RNDr. Miroslava Gergeľ Čechová
Tak ako SČK aj náš krúžok sa riadi 7 základnými princípmi: ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť. Krúžok funguje ako miestny spolok SČK a organizuje rôzne charitatívne zbierky na pomoc ľuďom v núdzi, deťom a sociálne slabším rodinám. Každý rok sa zúčastňujeme zbierky Biela pastelka, Úsmev ako dar a Deň narcisov. Študenti a učitelia sa pravidelne zúčastňujú darovania krvi v rámci projektov Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi. Dobrovoľníci krúžku Mladý záchranár absolvujú profesionálny kurz prvej pomoci vedený vyškolenými inštruktormi SČK. Vďaka absolvovaniu týchto kurzov môžu študenti pomáhať na školských akciách pri expedícii Dofe a pri rôznych aktivitách organizovaných školou, ktoré vyžadujú zdravotný dozor. Našim hlavným cieľom je propagovať Červený kríž a jeho základné princípy hlavne mladým ľuďom, zvýšiť povedomie ľudí o Červenom kríži a o možnostiach akými vie ľuďom pomôcť.