Červený kríž
:: Školské aktivity >> Červený kríž ::

Od 15.2.2005

sme zeregistrovaní ako

MS SČK pri GT12.

 

Vedúcim krúžku SČK je študent VI.OA Dávid Jurko pod láskavým dozorom pani profesorky Moniky Ballovej.
 
Momentálne na škole funguje jeden tím registrovaných dobrovoľníčok Červeného kríža, ktoré sa už dlhých šesť rokov zúčastňujú súťaží mladých záchranárov (minulý rok obsadili 4. miesto v kategórií stredných škôl), workshopov, školení a zbierok organizovaných SČK Košice.

Tradíciou je aj akcia "Evička", na ktorej sa dievčatá pravidelne venujú deťom v predškolskom veku a učia ich základom zdravotnej pomoci, s ktorou sa stretávajú v bežnom živote. Naposledy navštívili škôlku na Letnej ulici v Košiciach, kde celé dopoludnie cvičili s prípravkármi.
    
Študentky VI.OB - Nika Katonová (kpt.), Tia Pribulová (rýchla záchranná služba), Martina Ladányiová (CP-resuscitácia), Simona Zdravecká (komunikácia s postihnutým) majú na starosti výcvik prvej pomoci na škole a úzko spolupracujú s kabinetom telesnej výchovy pri branných cvičeniach, na ktorých názorne ukazujú ako sa vyrovnať s kritickými situáciami, v ktorých je neraz v stávke ľudský život.

Tento rok ich opäť čakajú prednášky a stretnutia, najbližšie sa uskutoční dňa 29.11.2012 o 13:30 na Komenského 19. 

Naša škola sa pravidelne zapája aj do verejných a dobre známych zbierok (Biela Pastelka pre nevidiacich, Narcis - deň boja proti rakovine, UNICEF), ktoré sa u študentov tešia veľkému záujmu.
Stránka bola zmenená: 14.11.2012 22:45:35