eTwinning
:: Školské aktivity >> eTwinning ::

 

eTwinning predstavuje platformu pre školských pedagógov, asistentov či knihovníkov a pod. Títo zamestnanci spolupracujú na medzinárodných projektoch, v ktorých je zapojených viacero európskych krajín. Cieľom je nadviazať komunikáciu, spoluprácu na medzinárodnej úrovni tvorbou rôznych projektov, ktoré majú prínos nielen pre žiakov, ale aj pre pedagogickú obec v zdokonaľovaní rôznych kľúčových kompetencií v rámci vzdelávacej komunity v Európe.

 

Do programu eTwinning je zapojených 43 krajín z celej Európy i mimo nej.

 

Platforma eTwinning podporuje učenie sa, interdisciplinárne vyučovanie a projektovú prácu, buduje povedomie žiakov o e-bezpečnosti, poskytuje priestor na aktívnu spoluprácu pri realizácii činností.

 

V programe eTwinning učitelia pracujú spoločne a organizujú činnosti pre svojich študentov. Majú aktívnu úlohu, komunikujú, zisťujú, robia rozhodnutia, vzájomne sa rešpektujú a učia sa zručnosti 21. storočia. Každý jeden žiak má možnosť preukázať svoj talent, nápaditosť, originalitu, kreativitu i vtip.

 

Každoročne je vyhlásená nová eTwinning téma, ktorá vyzýva a podporuje učiteľov a žiakov k tvorbe zaujímavých a inovatívnych projektov:

 

2021 – Mediálna gramotnosť a dezinformácie

 

2022 - Naša budúcnosť – krásna, udržateľná a spoločná: Školy a Nový európsky Bauhaus

 

Do medzinárodného projektu sa zapojili aj žiaci s učiteľmi z našej školy – GT12, nadviazali kontakty a nové vzťahy na medzinárodnej úrovni. Žiaci z  tried V. OA, II. AB, I. AB, I. BB spolu s pedagógmi SJL vytvorili dva ročné projekty so zaujímavými cieľmi či aktivitami. Rozvíjať budú svoje komunikačné zručnosti v cudzom aj materinskom jazyku, IT zručnosti a prácu na rôznych platformách či používaním aplikácií. Žiaci sa navzájom budú spoznávať a obohacovať tak svoje kultúrne či národné povedomie.

 

Naši pedagógovia z PK slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnili inovačného vzdelávania o eTwinningu a tvorbe projektov na medzinárodnej úrovni, dokonca sa zúčastnili v októbri sústredenia v Krakowe (Poľsko), kde nadviazali medzinárodné vzťahy s partnerskými školami.

 
 

 

Mgr. Figuľová a Mgr. Zoričáková vytvorili projekt s poľskými a českými školami s názvom: Poďme spoznávať mestá EÚ (Let´s get to know EU cities).

 

Logo medzinárodnej spolupráce:

 

 

PhDr. Štefancová a Mgr. Kamhalová vytvorili projekt s tureckými a ukrajinskými školami s názvom: Vývin jazyka a kultúra krajiny (Origin of the language and culture).