Kontakt

 
Adresa

Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice

 
 
 
Číslo strednej školy:

68 10 16

IČO: 00 398 900

 
Riaditeľka školy:

Mgr. Jana Šalagovičová

mobil: +421 910 897 952

mail: skola@gt12.sk

  

Zástupkyne riaditeľky školy:

RNDr. Mária Hajduková

mobil: +421 910 897 950

mail: maria.hajdukova@gt12.sk

 

Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

mobil: +421 910 897 950

mail: ingrid.rodakova@gt12.sk

 

 
Ekonomické oddelenie:

Ing. Jana Ménová

mobil: +421 910 897 951

mail: jana.menova@gt12.sk

 

 
Personálne oddelenie a ústredňa:

Ing. Monika Szántaiová

telefón: +421 55 644 36 49

mail: monika.szantaiova@gt12.sk