Slovencina Anglictina
Kontakt
:: Kontakt ::

Adresa:

Gymnázium Trebišovská 12
Trebišovska 12
040 11 Košice
Číslo strednej školy: 68 10 16
IČO: 00 398 900

Telefónne čisla:

Riaditeľ školy: 055/ 642 49 50, 0910 897 952

Zástupca riaditeľa školy: 0910 897 950
Ekonomické oddelenie: 0910 897 951
Ústredňa: 055/644 36 49
Školská jedáleň: 055/642 43 11


Stránka bola zmenená: 05.10.2017 09:08:35