Kontakt
:: Kontakt ::

Adresa:

Gymnázium Trebišovská 12
Trebišovska 12
040 11 Košice
Číslo strednej školy: 68 10 16
IČO: 00 398 900

Telefónne čisla a mailová adresa:

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Šalagovičová

mobil: +421 910 897 952

mail: skola@gt12.sk

 

Zástupkyne riaditeľky školy:

RNDr. Mária Hajduková

mobil: +421 910 897 950

mail: maria.hajdukova@gt12.sk

 

Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

mobil: +421 910 897 950

mail: ingrid.rodakova@gt12.sk

 

Ekonomické oddelenie: Ing. Jana Ménová

mobil: +421 910 897 951

mail: jana.menova@gt12.sk

 

Personálne oddelenie a ústredňa: Marta Muchová

mobil: +421 897 951

mail: marta.muchova@gt12.sk


Školská jedáleň: 0+421 55/642 43 11