Prázdniny

Vyučovanie

 • školský rok sa začína 1. septembra 2023
 • školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok)
 • školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda)
 • školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok)

 

 

Jesenné prázdniny:

 • 30. október – 31. október 2023
 • začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2023 (štvrtok)

 

Vianočné prázdniny:

 • 23. december 2023 – 7. január 2024
 • začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2024 (pondelok)

 

Jarné prázdniny:

 • 26. február – 1. marec 2024
 • začiatok vyučovania po prázdninách: 4. marec 2024 (pondelok)

 

Veľkonočné prázdniny:

 • 28. marec – 2. apríl 2024
 • začiatok vyučovania po prázdninách: 3. apríl 2024 (streda)

 

Letné prázdniny:

 • 1. júl – 1. september 2024
 • začiatok vyučovania po prázdninách: 2. september 2024 (pondelok)