Učiteľský zbor

teacher

Mgr. Jana Šalagovičová

riaditeľka školy - Mat, Inf, Sie
teacher

Mgr. Ingrid Rodáková, PhD

zástupkyňa školy - Dej, Fil
teacher

RNDr. Mária Hajduková

zástupkyňa školy - Che, Bio
teacher

Ing. Monika Ballová

Etv, Tch
teacher

RNDr. Lucia Baranková

Mat, Bio
teacher

PaedDr. Gabriela Bednáriková

Anj, Nej
teacher

Mgr. Igor Birčák

Anj, Ukj
teacher

Mgr. Valéria Cuprišinová

Nej, Dej
teacher

Mgr. Michaela Eliášová

Nej
teacher

Mgr. Marián Fafrák

Anj, Dej, Nos, Fil
teacher

Mgr. Viktória Figuľová

Sjl, Nos
teacher

Mgr. Lenka Filipová

Mat, Fyz
teacher

Mgr. Eva Findoráková

Mat, Fyz
teacher

RNDr. Miroslava Gergeľ Čechová

Anj, Bio
teacher

Mgr. Janka Haľková

Sjl, Dej
teacher

Mgr. Júlia Handlovičová

Bio, Geg
teacher

Mgr. Veronika Haššová

Sjl, Nej - materská dovolenka
teacher

Mgr. Daniel Holúbek

Nbv
teacher

Mgr. Lucia Hroteková

Anj, Geg - materská dovolenka
teacher

Mgr. Kristína Imrichová

Anj, Geg
teacher

Mgr. Patrícia Kaclíková

Bio, Che
teacher

Mgr. Vladimíra Kamhalová

Sjl, Anj
teacher

RNDr. Nikola Kasardová

Geg, Anj - materská dovolenka
teacher

RNDr. Viera Klobušníková

Mat, Inf, Fig
teacher

Mgr. Andrea Kmecová

Anj, Fil
teacher

Mgr. Ivana Knapíková

Mat, Inf
teacher

RNDr. Monika Kolinovská

Mat, Che
teacher

Mgr. Renáta Kovaľová

Che, Mat
teacher

Mgr. Pavol Králik

Tsv
teacher

Mgr. Štefan Kubánek

Inf, Fyz, Sie
teacher

Mgr. Miroslava Kušnírová

Nej, Sjl
teacher

Ing. Mgr. Katarína Lacušková

Anj
teacher

Mgr. Milan Lukáč

Tsv
teacher

Mgr. Lucia Malčovská

Anj, Bio
teacher

Mgr. Marcel Marinčák

Anj, Obn
teacher

Mgr. Jana Maščáková

Nej, Bio
teacher

Mgr. Danka Matejková

Fyz, Che
teacher

Mgr. Mária Mikolajová

Anj, Frj
teacher

PaedDr. Csaba Perjéssy

Tsv
teacher

PhDr. Miriam Sabanošová

Anj, Dej
teacher

PaedDr. Iveta Ščamborová

Geg, Nej, Ruj
teacher

Mgr. Lucia Ščensná

Frj
teacher

Mgr. Pavla Sedláková

Nbv, Etv
teacher

Mgr. Jozef Sokol

Tsv
teacher

Mgr. Magdaléna Sokolová

Huv
teacher

Mgr. Martina Sovičová

Anj, Bio - materská dovolenka
teacher

Mgr. Martina Szilágyiová

Dej, Lat
teacher

Mgr. Alexandra Šimoňáková

Anj, Dej
teacher

PhDr.Miroslava Štefancová

Sjl, Etv
teacher

Mgr. Viktória Šullová

Anj, Dej - materská dovolenka
teacher

Mgr. Marek Tomášik, PhD.

Anj
teacher

Mgr. Zuzana Tudjová

Mat, Inf, Fig
teacher

Mgr. Bronislava Uhrínová

Nej
teacher

Mgr. Tina Vasiľová

Anj, Nej
teacher

Mgr. Vladimíra Vámosová

Fil, Est, Nej
teacher

Mgr. Jana Vodarčíková

Mat, Inf, Fig, Ape
teacher

Mgr. Bibiána Zoričáková

Sjl, Bio - materská dovolenka