Profesorský zbor
:: O škole >> Profesorský zbor ::

K aktuálnemu dianiu v školstve

  • Otázka dňa: zvýši vláda mzdy učiteľom, alebo im dá, čo zvýši?
  • Všade vo svete platí, že kto učiteľom neplatí, zle na to doplatí.
  • Učiteľstvo je profesia na nezaplatenie, preto má byť dobre zaplatená.
  • Bezplatné školstvo neznamená, že učitelia budú učiť bez platov.
  • Učitelia nechcú plno kreditov, chcú plné kreditky!

 Vladimír Burjan

 
Ing. Ballová Monika - Etv, Tch
monika.ballova@gt12.sk
RNDr. Baranková Lucia - Mat, Bio, tr. uč. VIII. OB
lucia.barankova@gt12.sk
PaedDr. Bednáriková Gabriela - Anj, Nej
gabriela.bednarikova@gt12.sk
Mgr. Birčák Igor - Anj, tr. uč. III.BB
igor.bircak@gt12.sk
Mgr. Cuprišinová Valéria - Nej, tr. uč. IV.A
valeria.cuprisinova@gt12.sk
Mgr. Eliášová Michaela - Nej, tr. uč. VI. OA
michaela.eliasova@gt12.sk
Mgr. Engel Slavomír Nbv
slavomir.engel@gt12.sk
Mgr. Fafrák MariánAnj, Nos, Dej
marian.fafrak@gt12.sk
Mgr. Figuľová Viktória - Sjl, Nos, tr. uč. IV. AB
viktoria.figulova@gt12.sk
Mgr. Filipová Lenka - Mat, Fyz, tr. uč. I. AB
lenka.filipova@gt12.sk
Mgr. Findoráková Eva - Mat, Fyz
eva.findorakova@gt12.sk
RNDr. Gergeľ Čechová Miroslava Anj, Bio, tr. uč. II. BB
miroslava.gergelcechova@gt12.sk
RNDr. Hajduková Mária - Che, Bio, zástupca riaditeľa školy
              maria.hajdukova@gt12.sk
Mgr. Haľková Janka  - Sjl, Dej
              janka.halkova@gt12.sk
Mgr. Handlovičová Júlia - Bio, Geg, tr. uč. II. A
julia.handlovicova@gt12.sk
Mgr. Haššová Veronika - Sjl, Nej, (MD)
veronika.hassova@gt12.sk
RNDr. Hroteková LuciaAnj, Geg, (MD)
lucia.hrotekova@gt12.sk
Mgr. Imrichová Gondová Kristína Anj, Geg
             kristina.gondova@gt12.sk
Mgr. Kaclíková Patrícia - Bio, Che, tr. uč. III. OA 
              patricia.kaclikova@gt12.sk
Mgr. Kamhalová VladimíraSjl, Anj, tr. uč. II. OA
              vladimira.kamhalova@gt12.sk
RNDr. Kasardová Nikola - Geg, Anj (MD)
 nikola.kasardova@gt12.sk
RNDr. Klobušníková Viera - Mat, Inf, Fig
              viera.klobusnikova@gt12.sk
Mgr. Kmecová Andrea - Anj, Nos
andrea.kmecova@gt12.sk
Mgr. Knapíková Ivana - Mat, Inf tr. uč. VIII. OA
ivana.knapikova@gt12.sk
RNDr. Kolinovská MonikaMat, Che
monika.kolinovska@gt12.sk
Mgr. Kovaľová Renáta - Che, Mat, tr. uč. V. OA
renata.kovalova@gt12.sk
Mgr. Králik Pavol - Tsv
pavol.kralik@gt12.sk
Mgr. Kubánek Štefan - Inf, Fyz, Sie
stefan.kubanek@gt12.sk
Mgr. Kušnírová Miroslava - Nej, Sjl, tr. uč. V. BB
miroslava.kusnirova@gt12.sk
 
Ing. Mgr. Lacušková Katarína - Anj
              katarina.lacuskova@gt12.sk
Mgr. Lukáč Milan - Tsv, tr. uč. III. A
              milan.lukac@gt12.sk
Mgr. Malčovská Lucia - Anj, Bio, tr. uč. III. AB
lucia.malcovska@gt12.sk
Mgr. Marinčák Marcel - Anj, Obn, tr. uč. V. AB
marcel.marincak@gt12.sk
Mgr. Maščáková Jana - Nej, Bio
jana.mascakova@gt12.sk
Mgr. Matejková Danka - Fyz, Che, tr. uč. IV.OA
danka.matejkova@gt12.sk
Mgr. Mikolajová MáriaAnj, tr. uč. II. AB
maria.mikolajova@gt12.sk
Mgr. Miňová Dana - Sjl, Nos
dana.minova@gt12.sk
PaedDr. Perjéssy Csaba - Tsv
csaba.perjessy@gt12.sk
Mgr. Rodáková Ingrid, PhD. - Dej, Nos, zástupca riaditeľa školy
ingrid.rodakova@gt12.sk
Mgr. Sabanošová Miriam -  Anj, Dej
miriam.sabanosova@gt12.sk
PaedDr. Sčamborová Píšová Iveta - Geg, Nej, tr. uč. I. A
iveta.pisova@gt12.sk
Mgr. Sčensná Lucia - Frj
lucia.scensna@gt12.sk
Mgr. Sedláková Pavla - Nbv
pavla.sedlakova@gt12.sk
Mgr. Sokol Jozef- Tsv
jozef.sokol@gt12.sk
Mgr. Sokolová Magdaléna - Huv
magdalena.sokolova@gt12.sk
Mgr. Sovičová Martina - Anj, Bio, (MD)
martina.sovicova@gt12.sk
Mgr. Szilágyiová Martina - Dej
martina.szilagyiova@gt12.sk
Mgr. Šalagovičová Jana - Mat, Inf, Sie, riaditeľka školy
jana.salagovicova@gt12.sk
Mgr. Šimoňáková Alexandra - Anj, Dej
alexandra.simonakova@gt12.sk
PhDr. Štefancová Miroslava - Sjl, Etv, tr. uč. IV.BB
miroslava.stefancova@gt12.sk
Mgr. Šullová Viktória - Anj, Dej, (MD)
viktoria.sullova@gt12.sk
Mgr. Tomášik Marek, PhD. - Anj, tr. uč. I. BB
marek.tomasik@gt12.sk
Mgr. Tudjová Zuzana - Mat, Inf, Fig, tr. uč. I. OA
zuzana.tudjova@gt12.sk
Mgr. Uhrínová Bronislava - Nej, tr. uč. VII. OA
bronislava.uhrinova@gt12.sk
Mgr. Vámosová Vladimíra - Fil, Est, Nej
vladimira.vamosova@gt12.sk
Mgr. Vasiľová Tina - Anj, Nej
             tina.vasilova@gt12.sk
Mgr. Vodarčíková Jana - Mat, Inf, Ape, Fig
jana.vodarcikova@gt12.sk
Mgr. Zoričáková Bibiána - Sjl, Bio, (MD)
bibiana.zoricakova@gt12.sk